Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Accountants: te veel onzekerheden bij ziekenhuizen

Accountants verwachten dat controle van de jaarrekening van ziekenhuizen over 2013 lastiger zal zijn dan het jaar daarvoor. De kans op goedkeurende verklaringen is kleiner. De publicatie van de jaarrekeningen dreigt opnieuw vertraging op te lopen.
Accountants: te veel onzekerheden bij ziekenhuizen
Foto: Roos Koole

Een belangrijke reden is de extra controle van zorgverzekeraars op de rechtmatigheid van declaraties. Volgens PwC zijn de onzekerheden ernstiger dan vorig jaar. Vorig jaar moest een groot aantal ziekenhuizen toestemming vragen om de jaarrekening na 1 juni te publiceren.

Nauwkeurig

De accountants reageren op een artikel in het Financieele Dagblad waarin de problemen worden uitgelegd. Zorgverzekeraars zetten meer dan andere jaren in op het achterhalen van fraude. Daarbij wordt nauwkeurig gekeken naar de correctheid van declaraties. Volgens PwC is sprake van een niet sluitend facturatiesysteem met open normen en nieuwe normen die met terugwerkende kracht zijn aangescherpt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daardoor kunnen facturen massaal worden geweigerd of worden herzien door de zorgverzekeraars. Dit leidt weer tot onduidelijkheid over de omzet en de resultaten. 'De jaarrekening geeft in dat geval geen getrouw beeld meer van de financiële positie van ziekenhuizen', aldus PwC.

Dezelfde problematiek

Daarnaast is sprake van voortzetting van dezelfde problematiek als vorig jaar toen er veel discussie was over de interpretatie van onzekerheden en de spelregels die daarbij horen. Er was destijds overleg tussen het ministerie van VWS en de accountantsorganisatie NBA maar niet alle onduidelijkheden zijn opgelost. Het jaar 2013 is het laatste jaar waarin het vangnet van de schaduwbudgetten van kracht is. De verwerking hiervan in de cijfers is ingewikkeld. PwC wil dat de betrokken partijen (ministerie, zorgverzekeraars, NZa en de accountants) snel in actie komen om de omzetverantwoording van algemene en academische ziekenhuizen te verbeteren.

2 reacties

 • rechtsvanlinks

  Direkt gaat de klap vallen net als bij instorting van de huizenmarkt,
  en uiteraard kantorengebouwen.
  Door bezuinigingsmaatregelen in zorg kunnen ze het rendement van de ziekenhuizen ook niet meer goedmaken

 • DGo

  En over 2012 waren er al heel veel onzekerheden!

  Langzamerhand groeit de onzekerheid naar een climax. Uiteindelijk zullen velen naar anderen aanwijzen wanneer de schuldvraag aan de orde komt.

  De politieke partijen, het ministerie van VWS, de NVZ en de accountants zijn er vaak op gewezen dat het financieringsstelsel op den duur niet uitvoerbaar zou blijken en stuk kon lopen. Het was echter 'not done' om kritisch te zijn tegen de vernieuwingen want dat leek zo negatief.

  De VVD kon er niets aan doen omdat zijn eigen minister het DBC-systeem had laten invoeren.........
  En de SP zag er geen heil in want zij dachten in hun kritiek alleen te staan en er was dus geen politieke eer mee te behalen.

  Laten we maar wachten op de 'big bang'?

Of registreer u om te kunnen reageren.