Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Banken zetten ggz onder druk

Banken geven ggz-aanbieders minder krediet en verhogen de rentetarieven. Want de zekerheden die banken dachten te hebben, blijken in de praktijk weinig waard te zijn. ‘Zorgaanbieders worden gemangeld tussen verzekeraars en banken.’
Banken zetten ggz onder druk

Ggz-aanbieders in de curatieve zorg moeten gemiddeld acht maanden wachten voordat zij geld krijgen voor de zorg die ze leveren. Volgens de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mogen zorginstellingen pas facturen sturen aan zorgverzekeraars nadat de dbc  is afgesloten. Om die tijd te overbruggen krijgen ze voorschotten van zorgverzekeraars en sluiten ze kredieten af bij banken.

Banken strenger

Maar de banken stellen zich in 2014 harder op. Dat komt doordat de zekerheden die ze dachten te hebben in de praktijk weinig waard blijken. Het zogeheten pandrecht moet de risico's voor banken afdekken. Daardoor maken ze aanspraak op uitstaande facturen bij zorgverzekeraars. In geval van een faillissement krijgen ze hiermee hun geld terug.

Pandrecht blijkt weinig waard

Nu blijkt het pandrecht in de praktijk echter weinig waard te zijn. Dit komt doordat zorgverzekeraars in de inkoopcontracten met zorgaanbieders laten opnemen dat deze geen zekerheden mogen verpanden aan derden. Dit is het zogeheten verrekenbeding. Dat geeft hun het recht om bij een faillissement geleverde voorschotten te verrekenen met de facturen die ze nog aan de zorgaanbieders moeten betalen. Verzekeraars bevoorschotten vaak wel 60 tot 70 procent van de omzet van ggz-aanbieders in de curatieve zorg. De Nederlandsche Bank (DNB), die toezicht houdt op de verzekeraars, wil dat ze die risico's afdekken. Het verrekenbeding van de verzekeraars heeft voorrang op het pandrecht van banken. De banken zien hun veronderstelde zekerheden daardoor verdampen.

Banken en verzekeraars botsen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is al meer dan een jaar met zorgverzekeraars in gesprek om deze problematiek op te lossen. Tevergeefs. Het laatste gesprek in december heeft niets opgeleverd. 'We zijn blanco-lijnen aan het financieren', zegt Michel van Schaik van de Rabobank. 'Onze toezichthouder DNB eist dat we het risicoprofiel van ggz-aanbieders aanpassen. Zorgaanbieders krijgen nu te maken met de gevolgen.'

Ggz betaalt de rekening

Banken geven minder krediet en rekenen hogere rentetarieven. Brancheorganisatie GGZ Nederland vindt het niet terecht dat zorgaanbieders nu de rekening betalen van het conflict tussen banken en verzekeraars. Erik Laarhoven, lid van de commissie bekostiging van GGZ NL en lid raad van bestuur van Rivierduinen: 'Zorgaanbieders worden gemangeld in een conflict tussen zorgverzekeraars en banken. Dat ligt buiten onze macht om te beïnvloeden. Het heeft niets met onze financiële positie te maken, maar we betalen wel de rekening.'

Patiënten de dupe

Uiteindelijk zullen patiënten de dupe zijn, vreest directeur GGZ Nederland Paul van Rooij, omdat zorgaanbieders minder geld overhouden voor zorgverlening. 'De overheid moet het gesprek aangaan met DNB of anders ingrijpen, want het gaat om een weeffout in het zorgstelsel.'

2 reacties

 • rechterkant

  ben ik volkomen mee eens
  heb zelf meegemaakt, dat ze de zorgverleners er met beide voten in laten trappen-maar als puntje-bij-paaltje komt?Weten ze over een ander precies te zeggen, wat ze ervan vinden--->
  indicatiegebied ongekend uitgebreid-zelfs faalangst kunnen een budgetvoorziening krijgen-als ze er zelf maar aan geloven-en daar zal de psychiater en consorten over beslissen(UITERAARD WEL ELKE MAAND CASHEN ZE)
  en zelf-verantwoordelijkheid nemen moeten de patiënten
  fraude kun je het wel niet noemen, maar er gaan ongekend hoge bedragen meegemoeid(tonnen!)

 • Seb

  En dit is niet de enige weeffout. Onze zorg voor mensen gaat ten onder aan te dure complexiteit. Al die hoog opgeleide mensen, met forse salarissen die over dit soort problemen moeten nadenken, praten en schrijven om er vervolgens niet uit te komen. Zoals gebruikelijk betaald de burger niet meer belasting voor voorzieningen, maar voor het aflossen van onze schulden: hoge rentepercentages. Geen kwetsbaar mens wordt daar beter van. Onze verzorgingsstaat wordt steeds duurder en onbetaalbaarder, terwijl de verzorging die we daarvoor terug krijgen steeds meer verschraald. Het systeem is allang failliet. Ik wacht op de volgende nog grotere crisis. Hoe lossen we dit op??

Of registreer u om te kunnen reageren.