Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Catharina moet dermatologen miljoen betalen

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven moet de vier voormalig dermatologen een totaalsom van een miljoen euro betalen. Dat heeft het Scheidsgerecht Gezondheidszorg bepaald.
Catharina moet dermatologen miljoen betalen

De arbiters oordelen in hun eindvonnis dat de opzegging van de toelatingsovereenkomst door het ziekenhuis rechtsgeldig is, omdat de samenwerking tussen de vier dermatologen en het ziekenhuis onherstelbaar is beschadigd. De arbiters zien geen plaats voor een schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen door het ziekenhuis. Wel ziet de arbitragecommissie gronden voor toekenning van een vergoeding naar billijkheid aan de dermatologen. De dermatologen hadden in totaal negen miljoen euro geclaimd, daarvan krijgen zij nu één miljoen.

Grotere scharrelruimte

De raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis betreurt de hoogte van de vergoeding die moet worden betaald, maar kan niet tegen de bindende uitspraak in beroep. Eerder sprak het Scheidsgerecht in een tussenvonnis uit dat de dermatologen in strijd met de toelatingsovereenkomst hebben gehandeld. Het standpunt van het ziekenhuis dat de voor iedereen binnen het ziekenhuis geldende integriteitsregels door de dermatologen zijn geschonden werd toen door het Scheidsgerecht als 'gedeeltelijk' juist beoordeeld. Het Scheidsgerecht zag daarbij als verzachtende omstandigheden dat het 'slechts' om 20.000 euro ging, dat het medisch‐inhoudelijk goede specialisten betrof en dat de dermatologen naar mening van het Scheidsgerecht in het belang van de patiënt zouden hebben gehandeld. Piet Batenburg, bestuursvoorzitter van het ziekenhuis: 'De arbiters beoordelen het geschil uiteindelijk als een nodeloze escalatie van conflicten en verwijten partijen ‐ ook de raad van bestuur ‐ dat onvoldoende is gede‐escaleerd. Met dit oordeel geeft het Scheidsgerecht een opvallend maatschappelijk signaal: als het om integriteitskwesties gaat hebben medisch specialisten in Nederland anno 2014 een grotere scharrelruimte en een hogere rechtsbescherming tegen ontslag dan iedere andere medewerker. Dat is een opvatting die ik intern en extern niet kan uitleggen en ik wil dat zelfs niet eens proberen. Integriteit gaat boven alles', aldus Batenburg.

Halstarrige houding

In een reactie zegt de advocaat van de dermatologen dat de huidartsen en het Scheidsgerecht nog wel mogelijkheden zagen om de relatie tussen de artsen en het ziekenhuis te herstellen. Omdat het ziekenhuis deze relatie niet wilde herstellen, moest het Scheidsgerecht de opzegging van de samenwerking handhaven, concludeert de advocaat uit de uitspraak. 'Die halsstarrige houding kost het ziekenhuis 1 miljoen euro exclusief rente en kosten', stellen de dermatologen in een persverklaring.

De dermatologen willen Piet Batenburg, voorzitter van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis, voor de rechtbank dagen. Ze willen een schadevergoeding van hem van minimaal een ton per persoon, omdat hij hun eer en goede naam heeft aangetast. Dat deed hij volgens hun advocaat door hen te beschuldigen van fraude en niet integer handelen.

Conflict

Het conflict tussen ziekenhuis en maatschap kent een lange historie. Het conflict escaleerde vorig jaar toen bleek dat de maatschap, zonder dat het ziekenhuisbestuur dat wist, binnen de muren van het ziekenhuis een praktijk voor 'niet-verzekerde zorg' (cosmetische dermatologie) was begonnen. De maatschap maakte daarbij gebruik van ziekenhuisfaciliteiten en -middelen, maar rekende dat niet af met het ziekenhuis. De raad van bestuur besloot toen om de toelatingsovereenkomst van de voltallige maatschap op te zeggen. Naar het oordeel van het Scheidsgerecht hebben de dermatologen, wat de cosmetische dermatologie betreft, in een aantal opzichten verwijtbaar onjuist gehandeld, maar is er geen sprake geweest van frauduleus handelen. Tegen de uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg is geen beroep mogelijk. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg deed vandaag uitspraak over de financiële afwikkeling.

Eén reactie

  • Amiz Delft

    De vraag is of de Zorg de uitspraak van het Scheidsgerecht als een serieus arrest kan beschouwen. Is dat niet het geval, dan valt er niet zo veel van te leren. Dat is jammer. Nu geeft de hele zaak voor en na de uitspraak veel geharrewar, en wordt oorzaak en gevolg door elkaar gehaald. Het geld is niet eens de belangrijkste factor.

Of registreer u om te kunnen reageren.