Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Forse daling topinkomens zorg

Zorgbestuurders krijgen per 2015 geen 130 maar nog slechts 100 procent van een ministerssalaris als maximale bezoldiging voor hun werkzaamheden. Dat staat in een voorontwerp van een aanpassing van de Wet normering topinkomens (WNT).
Forse daling topinkomens zorg

De WNT is per 1 januari 2013 ingegaan. Sindsdien krijgen zorgbestuurders, die op dat moment of later in dienst treden, wisselen van functie of voor een nieuwe termijn gekozen worden, te maken met de nieuwe wet. Zij mogen nog maximaal 130 procent van een ministerssalaris verdienen.

Nieuwe voorstel

Topfunctionarissen in het eerste van de drie regimes, waar ook zorgbestuurders onder vallen, ontvangen vanaf 2015 geen 228.599 maar nog 178.540 euro. De beloning voor zorgbestuurders is gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ). Hoeveel zij precies zullen verdienen per 2015 is daarom nog niet bekend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat het salarisgebouw opnieuw moet worden ingepast in het aangescherpte kader. Daarover willen zij overleggen met het veld. Voor november 2014 moet daarover duidelijk ontstaan.

Overgangsrecht

Het nieuwe wetsvoorstel gaat ook in op het overgangsrecht. Het voorstel maakt onderscheid tussen bestuurders die vanaf 1 januari boven de norm van 130 procent zaten en bestuurders op 130 procent of daaronder. Voor de eerste groep verandert er niets. De bezoldiging wordt vier jaar gerespecteerd, vervolgens in drie jaar tijd teruggebracht naar 130 procent en daarna in twee jaar tijd naar 100 procent. Dat betekent dat de bezoldiging pas in 2022 maximaal 100 procent van een minister salaris bedraagt.

Voor topfunctionarissen met een bezoldiging tussen de 100 en 130 procent geldt dat ook deze vergoeding voor vier jaar wordt gerespecteerd. De afbouw begint hier pas vier jaar na de aanname van de nieuwe wet. Vervolgens wordt de bezoldiging in drie jaar teruggebracht naar het nieuwe wettelijke maximum van 100 procent. Ook deze groep voldoet dan uiterlijk per 2022 aan het nieuwe maximum.

Beloningscode Bestuurders in de Zorg

De BBZ gaat uit van een salarisgebouw op basis van functiezwaarte. Zorgbestuurders in een eenvoudige en kleinschalige zorginstelling ontvangen maximaal 85.590 euro bezoldiging in 2014. In een grote complexe instelling ontvangen zij maximaal 229.043 euro. De code is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en de NVZD Vereniging van bestuurders in de zorg.

Regimes in de WNT

Zorgbestuurders vallen onder het eerste regime van de WNT. Deze categorie is bedoeld voor publieke instellingen. Bestuurders krijgen vooralsnog een inkomen van maximaal 130 procent van het brutosalaris van een minister. In het tweede regime, voor private instellingen met een publieke sector, mag de beloning niet uitstijgen boven de voor die sector geldende norm. Het derde regime houdt in dat het kabinet de beloning niet normeert. Dit geldt voor één sector, te weten de zorgverzekeraars.

Foto

 • In de tabel is het overgangsrecht schematisch weergegeven. De hoogte van de bezoldiging wordt in de tabel weergegeven in percentage van de bezoldiging van de minister. Groep A betreft daarbij het verloop van de bezoldiging van een topfunctionaris wier bezoldiging op basis van op 1 januari 2013 bestaande bezoldigingsafspraken meer dan 130% van de bezoldiging van een minister bedraagt (in dit geval 160%). Groep B betreft het verloop van de bezoldiging van een topfunctionaris wier bezoldiging in 2013 en 2014 binnen het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% ligt (in dit geval exact op het huidige wettelijke bezoldigingsmaximum van 130%).

  In de tabel is het overgangsrecht schematisch weergegeven. De hoogte van de bezoldiging wordt in de tabel weergegeven in percentage van de bezoldiging van de minister. Groep A betreft daarbij het verloop van de bezoldiging van een topfunctionaris wier bezoldiging op basis van op 1 januari 2013 bestaande bezoldigingsafspraken meer dan 130% van de bezoldiging van een minister bedraagt (in dit geval 160%). Groep B betreft het verloop van de bezoldiging van een topfunctionaris wier bezoldiging in 2013 en 2014 binnen het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% ligt (in dit geval exact op het huidige wettelijke bezoldigingsmaximum van 130%).

 • In de tabel wordt de opbouw van de 100%-norm in vergelijking met de 130%-norm weergegeven.

  In de tabel wordt de opbouw van de 100%-norm in vergelijking met de 130%-norm weergegeven.

5 reacties

 • roepnaam

  Er moet nog harder aan getrokken worden, willen alle onder normatieve salarissen vallen.
  EN NU MOETEN DE CLIENTEN ook nog hun verantwoording NEMEN
  Want erger me rot voor klusjes vooral in de GGZ(uiteraard ook andere) die deze zorgverleners klakkeloos op zich nemen zonder de patient te wijzen
  dat er ook richtlijnen bestaan en dat zorg alleen voor NOODZAAK aangewend mag worden

 • Antoinette Vietsch

  De kop boven dit artikel is niet juist. De wet gaat niet over topsalarissen, maar over het salaris van topfunctionarissen. Dit betekent bijvoorbeeld voor ziekenhuizen dat de medewerkers onder de Raad van Bestuur of specialisten in loondienst meer kunnen verdienen dan de leden van de Raad van Bestuur. Wel wordt in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp aangekondigd dat er een wet komt om ook de salarissen van anderen dan topfunctionarissen te beperken. Echter, dit zal niet meteen gebeuren. Hierdoor zal de ongewenste situatie ontstaan dat leden van de Raad van Bestuur, die gecontroleerd worden door de Raad van Toezicht, niet het ziekenhuis runnen, maar dat dat gedaan wordt door de laag onder de Raad van Bestuur.

 • Philipszoon

  Het huidige zorgverzekeringswet is privaat-publiek opgezet en o.a. van toepassing op medisch specialistische en 1e lijns zorg ; waardoor 100% 'publieke' beloning niet de lading dekt en tevens belemmerend werkt voor innovatie en efficiency verbeteringen, waarbij top professionals & managers cruciaal zijn.

 • Kaat

  Ook zorgverzekeraars worden betaald met publiek geld en behoren dus ook onder de normering te vallen.

 • bezorgde

  Ook voor de zorgverzekeraars zou deze norm horen te gelden!

Of registreer u om te kunnen reageren.