Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

VNG blijft bezorgd over decentralisatie

De handreiking van staatssecretaris Van Rijn en minister Plasterk is niet genoeg om gemeenten gerust te stellen. Dat laat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten weten in reactie op toezeggingen van de bewindslieden.
VNG blijft bezorgd over decentralisatie

Van Rijn en Plasterk reageerden gisteren met een brief op de zorgen die gemeenten eerder uitten tijdens een VNG-ledenvergadering. De zorgen gaan over de financiële risico's, ontbreken van regie en de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. 'Dat is mooi', stelt VNG-voorzitter Jorritsma, 'maar de zorgen van de gemeenten zijn met deze brief van het kabinet niet meteen weggenomen.'

Jantine Kriens

VNG-directeur Jantine Kriens zegt tegen Zorgvisie: 'De reactie van het kabinet blijft ontoereikend. We willen meer regie zien vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Momenteel zijn er maar liefst 24 verschillende kwaliteitsmonitors in de zorg. Gemeenten willen duidelijkheid welke zij het beste kunnen gebruiken. Bovendien is er geen beweging op geld gekomen vanuit het Rijk. Wel een goed punt is dat de verplichting in de Zvw wordt vastgelegd dat verzekeraars moeten samenwerken met zorgaanbieders en gemeenten. En de toezegging van het Rijk dat ze medeverantwoordelijk zijn voor mogelijke knelpunten tijdens de transitie is prettig. Maar, nogmaals, niet toereikend.'

Regie, financiën en samenwerking

Plasterk en Van Rijn schrijven in de brief dat zij spoedig een breed en periodiek overleg willen starten om de zorgen over de transitie te beperken. Daarvoor wordt een zogeheten regietafel decentralisaties opgericht waar bestuurders van gemeenten periodiek hun relevante onderwerpen ten aanzien van de drie decentralisaties onder de aandacht kunnen brengen bij bewindspersonen. De regietafel wordt geleid door Plasterk.

Samenwerking met verzekeraars

Gemeenten zijn verder bang dat de samenwerking met zorgverzekeraars te vrijblijvend is. De gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor langdurige zorg en begeleiding van mensen die het niet alleen redden. Dat doen zij via sociale wijkteams. De wijkverpleegkundige valt onder de Zorgverzekeringswet en de gemeenten zijn bang dat de sociale teams er dadelijk alleen voor staan. De bewindsvoerders stellen voor om de samenwerking vast te leggen in de Zorgverzekeringswet en voldoen zo aan de wens van de gemeenten.

Financiële knelpunten

Om de financiële knelpunten hoofd te bieden, willen de bewindsvoerders gezamenlijk objectieve criteria ontwikkelen waarmee de financiële effecten van de overgang gevolgd kunnen worden. Door de knelpunten nauwlettend te volgen, kunnen deze snel geadresseerd worden. Het kabinet onderkent dat gemeenten al in 2015 voor een forse opgave staan. In het overlegresultaat met VNG was al afgesproken dat het kabinet 200 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor een zorgvuldige overgang van cliënten naar de Wmo in 2015.

Onzekerheid

VNG-voorzitter Jorritsma blijft kritisch: 'Toch bestaan er nog zorgen die pas de komende maanden in de loop van het wetgevingstraject opgehelderd kunnen worden. We hebben vertrouwen in de intentie van het kabinet, maar de wet moet nog door de Kamer worden besproken. Wij zullen ons met deze zorgen ook uitdrukkelijk tot het parlement wenden'. Gemeenten staan nog wel steeds achter de gedachte  van de decentralisatie. Jorritsma: 'Maar de onzekerheid voor hun inwoners mag niet te lang duren'.

Vertrouwen

Van Rijn en Plasterk hebben er alle vertrouwen in dat gemeenten passende ondersteuning gaan organiseren voor hun inwoners. Ze tonen begrip voor de zorgen van de gemeenten en willen graag samen met hen zaken oppakken. 'Wij weten dat veel gemeenten al ver zijn gevorderd met de voorbereiding op de decentralisaties', aldus de bewindslieden.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?
Bekijk het dossier

Foto

  • VNG blijft bezorgd over decentralisatie

Eén reactie

  • En als wij eens zouden stoppen met vragen om nieuwe wetten, regels en garanties en onze eigen verantwoordelijkheid nemen om samen met betrokkenen op de tijd en de situatie toegesneden oplossingen te creeren, zoals 'eigen kracht benaderingen' en 'Theory-U' daarvoor de nieuwe insteken zijn?
    Hieronder de gemeentes als faciliteerder van dergelijk gedrag ipv uitvoerder van centrale richtlijnen?

Of registreer u om te kunnen reageren.