Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Van Rijn duldt geen uitstel nieuwe Wmo

Het kabinet wil niet wachten met het invoeren van de nieuwe Wmo. Dat blijkt dinsdag bij de verzending van de aangepaste wettekst voor de Wmo aan de Tweede Kamer. De Raad van State adviseerde de staatssecretaris hiermee te wachten en de wet langer in overweging te nemen.
Van Rijn duldt geen uitstel nieuwe Wmo

De Raad van State vraagt zich af of de invoeringstermijn van de nieuwe wet realistisch is. Gelet op de inspanningen die van gemeenten worden verwacht, is volgens de Afdeling advisering van de raad uitstel nodig. Bij het verzenden van de wet aan de Kamer reageert Van Rijn als volgt op de vrees van de Afdeling: 'De regering is er, met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, van overtuigd dat het mogelijk zal zijn om de uitbreiding van verantwoordelijkheden per 1 januari 2015 te realiseren. Om een zorgvuldige overgang van cliënten mogelijk te maken en een zorgvuldige transitie voor aanbieders te realiseren, zullen gemeenten in 2015 200 miljoen euro extra budget ontvangen. Hierdoor ontstaat ruimte voor een geleidelijke omslag naar de gewenste nieuwe manier van werken en lopen gemeenten en aanbieders minder financieel risico.'

VNG

Uit een  eigen persbericht van de VNG spreekt wel degelijk enige vrees over de invoeringstermijn. 'Alhoewel de VNG blij is dat het eindelijk zover is, is het wel veel later dan gepland. Er rest nu nog slechts één kalenderjaar voor én de parlementaire behandeling én de voorbereiding op de invoering. Gemeenten gaan er alles aan doen om dit te halen. Maar dat vereist wel dat behalve over de wet zelf, nu zeer snel duidelijkheid dient te komen over de budgetten voor 2015.'

Risicoselectie

De staatssecretaris legt ook een andere vrees van de Raad van State naast zich neer. Namelijk dat er straks sprake zou kunnen zijn van een sluipende overheveling van taken van de Zorgverzekeringswet (Zvw) naar de Wmo of omgekeerd, zonder de bijbehorende middelen. Van Rijn: 'Met de heldere omschrijving van het verzekerde recht in het kader van de zorgverzekering is de taak van gemeenten op grond van dit wetsvoorstel duidelijk afgebakend. Een aanpassing van het wetsvoorstel acht ik dan ook niet noodzakelijk.'

Inkomensgrens

Verder kiest de regering, anders dan het advies,  niet voor een inkomens- of vermogensgrens als burgers in aanmerking willen komen voor Wmo-voorzieningen: 'Inkomensbeleid blijft de verantwoordelijkheid van het Rijk. Het inkomen en vermogen zijn wel bepalend voor de hoogte van de eigen bijdragen voor maatwerkvoorzieningen. Daarover worden landelijke regels vastgesteld.'

3 reacties

 • Zorg

  graaien maar

 • fred

  Geachte lezer,
  Met verwijzing naar mijn vorig bericht wijs ik ook op de bezuinigingsgedachte die hierachter schuil gaat.
  Vriendelijke groet

 • fred

  Geachte lezer,
  De WMO bestaat nog niet zo heel lang.Het gaat erom of de taken die de gemeenten erbij krijgen door de gemeenten op een goede manier uitgevoerd kunnen worden.
  De Raad van State geeft een belangrijk advies o.a. voor de termijn.
  Ik hoop van harte dat het Parlement die overwegingen betrekt bij haar
  besluitvorming.
  Vriendelijke groet

Of registreer u om te kunnen reageren.