Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Verpleeghuis verhuurt kamers onder kostprijs

De Utrechtse ouderenzorgorganisatie AxionContinu gaat kamers verhuren aan mensen die een paar dagen willen herstellen na een ziekenhuisopname. AxionContinu vraagt geen commercieel tarief. Integendeel, de organisatie levert erop in.
Verpleeghuis verhuurt kamers onder kostprijs

Bestuurssecretaris René Leideritz: 'Wij bieden een kamer aan voor 45 euro per dag. Dat is 70 procent van de vergoeding die we daarvoor krijgen.'

Ouderenzorg

Tot 1 januari 2014 konden mensen een beroep doen op de regeling voor respijtzorg. Mensen met een zorgzwaarte van zzp 1 tot en met zzp 3 konden op een tijdelijke verblijfsplek in een ouderenzorginstelling even bijkomen. Sinds dit jaar krijgen die instellingen alleen zzp 4 of hoger vergoed. Zorg voor mensen met een zzp 3 of minder valt onder de Wmo en die is naar de gemeenten gegaan.

Wmo

Leideritz: 'We zien dat er een groep mensen buiten de boot valt. Wij gaan voorzichtig kijken of het verhuur van kamers op niet-commerciële basis in een behoefte voorziet. Maar het is een tijdelijke oplossing: op termijn is dit voor ons niet aantrekkelijk.'

De oplossing van het probleem zou dus bij de gemeenten moeten liggen. Maar die zijn nog in volle onderhandeling met staatssecretaris Martin van Rijn over de overheveling en de grootte van het Wmo-budget.

ActiZ

Brancheorganisatie ActiZ vindt dat er voor deze groep een nieuwe vorm van financiering moet komen. ActiZ is daarover in 'concreet' overleg met staatssecretaris Van Rijn. Woordvoerder Bernadette Naber hoopt dat er volgende week al uitsluitsel zal komen: 'Het vinden van oplossingen ligt volgens ActiZ bij de zorgverleners en niet bij de gemeenten. Het gaat tenslotte om zorg en niet om ondersteuning.'  Wat de brancheorganisatie betreft, zijn verschillende oplossingen mogelijk. Bijvoorbeeld bedden in een wijkcentrum, gecoördineerd door huisartsen. Dat sluit aan bij het idee om zoveel mogelijk zorg bij de mensen in de buurt te organiseren. Of plaatsen in verpleeghuizen.

Gemeenten

Respijtzorg heeft betrekking op het ontlasten van mantelzorgers, bijvoorbeeld opname in een logeeropvang of verpleeghuis op basis van de AWBZ-functie kortdurend verblijf:maximaal 3 etmalen per keer. Iemand die is uitbehandeld in een ziekenhuis en voor verder herstel naar een verpleeghuis moet, krijgt kortdurende herstelzorg. Dat is geen taak voor de gemeente, zo laat een woordvoerder van de gemeente Utrecht weten. Volgend jaar kan hierin verandering komen, als het huidige wetsvoorstel voor de WMO wordt aangenomen. Dan gaat de kortdurend verblijf-functie onder de Wmo vallen. Wat dat concreet voor gemeenten gaat betekenen moet in dit jaar nader worden uitgewerkt.

Nieuw wetsvoorstel

Het wetsvoorstel brengt kortdurend verblijf direct in relatie met respijtzorg voor mantelzorg en schrijft voor dat gemeenten ook vormen van formele respijtzorg als logeerhuizen als maatwerkvoorziening mogelijk moet maken. Dat wil niet zeggen dat gemeenten dan vanaf 2015 per definitie verantwoordelijk zijn op grond van de Wmo voor patienten die uitbehandeld zijn in het ziekenhuis en voor nader herstel naar een verpleeghuis moeten. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor de niet-lijfgebonden zorg: verpleging en behandeling vallen daar buiten en vallen onder de zorgverzekeringswet of de wet langdurige zorg.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.