Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Ziekenhuizen verschillen twintig procent in prijs

De tarieven die ziekenhuizen hanteren voor 13 gangbare aandoeningen verschillen globaal twintig procent. Dat blijkt uit een onderzoek van DBC Onderhoud naar de gemiddelde prijzen.
Ziekenhuizen verschillen twintig procent in prijs
Foto: ANP Koen Suyk

DBC Onderhoud heeft de gemiddelde prijzen openbaar gemaakt van 13 aandoeningen die veel voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld om huidkanker, staar, nieuwe heup, spataderen, middenoorontstekingen, zwangerschap en bezoek aan de spoedeisende hulp. DBC Onderhoud maakt de prijzen openbaar voor patiënten. 'Het is niet terecht dat consumenten deze prijzen niet kennen', zegt woordvoerder Merit Boersma. 'Op basis van onze informatie kunnen ze een idee krijgen over wat een aandoening kost. We willen met de openbaarmaking het kostenbewustzijn van patiënten vergroten.'

Eigen risico

DBC Onderhoud benadrukt dat de werkelijke prijzen die patiënten van hun ziekenhuis krijgen kan afwijken van de gemiddelde prijs. Als ze het echte tarief van tevoren willen weten, dan kunnen ze die bij hun verzekeraar opvragen. Voor consumenten worden de prijzen steeds relevanter, omdat ze steeds meer zelf moeten betalen. Het verplichte eigen risico is de laatste jaren verhoogd tot 360 euro. Daarnaast kunnen verzekerden op vrijwillige basis kiezen voor een nog hoger eigen risico. De behandelingen die DBC Onderhoud onder de loep heeft genomen liggen in de meeste gevallen onder de 1000 euro.

Grondslag gemiddelde prijzen

De gemiddelde prijzen zijn berekend op basis van de gedeclareerde vergoedingen in 2012. De ziekenhuizen hebben deze aangeleverd in het DBC Informatie Systeem (DIS) per november 2013. De gemiddelde prijzen voor de elf behandelingen zijn vastgesteld op basis minimaal 20.000 behandelingen bij minstens 35 ziekenhuizen. Voor sommige aandoeningen is de grondslag nog veel groter. De prijs voor cataractoperaties (1200 euro) is gebaseerd op 70.000 declaraties. Voor een bezoek aan de spoedeisende hulp (SEH) zijn er zelfs 200.000 declaraties. Een SEH-bezoek kost gemiddeld 165 euro en valt onder het eigen risico. Als een klacht niet echt acuut en ernstig is, is het voordeliger om naar de huisartsenpost te gaan omdat hiervoor geen eigen bijdrage geldt.

Prijsverschillen

Tachtig procent van de dbc-tarieven liggen in de buurt van het gemiddelde. De bandbreedte tussen de hoogste en laagste tarieven is globaal twintig procent. De prijsverschillen hebben te maken met de kosten van het ziekenhuis. De tarieven zijn opgebouwd uit een (vast) honorariumdeel voor medisch specialisten en de kosten die het ziekenhuis rekent. Die laatste zijn het resultaat van onderhandelingen tussen verzekeraars en ziekenhuizen.

Reacties

De NVZ vindt dat de gemiddelde prijzen geen relevante keuze-informatie bieden voor patiënten, omdat ze te oud zijn (2012). De huidige prijzen kunnen afwijken, omdat die het resultaat zijn van de onderhandelingen in 2013.  Zorgverzekeraars Nederland vindt de openbaarmaking een goede eerste stap en verklaart dat prijsverschillen tussen ziekenhuizen bij het systeem horen. Die kunnen te maken hebben met de kwaliteit van zorg, de bedrijfsvoering of de mate van specialisatie van ziekenhuizen.

Of registreer u om te kunnen reageren.