Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

CZ passeert Buurtzorg Nederland

De controversiële opsplitsing van de wijkverpleging wordt realiteit. Zorgverzekeraar CZ passeert Buurtzorg Nederland. 'Voor S1 moet je in netwerken samenwerken. Doet Buurtzorg niet', twittert CZ-topman Wim van der Meeren.
CZ passeert Buurtzorg Nederland

De wijkverpleging wordt per 1 januari 2015 overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (ZVW). Zorgverzekeraars doen de zorginkoop. De manier waarop zij dit doen leidt tot stevige controverse in de sector, omdat die in de praktijk leidt tot opsplitsing van de taken van wijkverpleegkundigen. In de wijk komen er daardoor verschillende soorten wijkverpleegkundigen. Eén die regeltaken doet in sociale wijkteams en één die de zorgverlening doet.

Drie soorten wijkverpleegkundigen

'Straks heb je een wijkverpleegkundige in de sociale wijkteams, een die fietsend door de wijk de indicaties doet en een die zorg verleent', verklaart CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot aan de vooravond van een Kamerdebat met staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. 'Terwijl de staatssecretaris de Tweede Kamer steeds heeft toegezegd dat die taken bij één en dezelfde persoon zouden liggen. Ik ga de staatssecretaris vragen om te inventariseren waar de wijkverpleging gescheiden wordt ingekocht.'

CZ koopt in met gemeenten

Een van de zorgverzekeraars die de wijkverpleging gescheiden inkoopt is CZ. De verzekeraar koopt het zogeheten segment 1 (die bevat activiteiten die niet te herleiden zijn tot één cliënt) in overleg met gemeenten in in wijken waar veel ouderen wonen of waar veel mensen een lage sociaal-economische status hebben. In elke wijk is er maximaal één zorgaanbieder die het contact met de huisartsen en het sociaal domein onderhoud. Zorgaanbieders worden alleen gecontracteerd voor segment 1 als zij ook in segment 2 (de zorgverlening) zorg leveren. 'Zo borgen we dat de verpleegkundigen in segment 1 voldoende geworteld blijven in de praktijk', verklaart een CZ-woordvoerder. 'Dit is in lijn met VWS-beleid.'

Buurtzorg werkt niet samen in netwerken

CZ heeft Buurtzorg Nederland, landelijk veruit de grootste aanbieder van wijkverpleging, niet gecontracteerd voor S1, omdat Buurtzorg niet goed in netwerken zou samenwerken. 'Voor S1 moet je in netwerken samenwerken. Doet Buurtzorg niet. Voldoet dus niet aan criteria. S2 lukt wel', zegt CZ-topman Wim van der Meeren in een tweet aan Jos de Blok, directeur Buurtzorg. 'Om segment 1 aan te mogen bieden, is het belangrijk dat je in een wijk goede contacten hebt met huisartsen, de gemeentelijke organisaties én andere zorgaanbieders in de wijkverpleging, zodat je goed signalen doorkrijgt, en weet wat je aan de klant kan aanbieden. Alle offertes voor S1 zijn beoordeeld op onder meer dit aspect. Daar gaat de discussie met Buurtzorg over', licht de CZ-woordvoerder toe.

'Buurtzorg is geen systeemaanbieder'

Maar Jos de Blok ziet dat anders. 'We hebben gemiddeld circa 25 samenwerkingsrelaties per wijk', repliceert De Blok in een tweet aan Van der Meeren. Volgens hem is er wat anders aan de hand. 'CZ ziet ons niet als "systeemaanbieder". CZ wil S1 wegzetten bij enkele grote regionale zorgaanbieders. Gemeenten vroegen ons waarom we niet hadden geoffreerd voor S1. Dat hadden we wel gedaan, maar CZ heeft dat niet verteld aan gemeenten.' Met de drie andere grote verzekeraars - Achmea, VGZ en Menzis - heeft Buurtzorg wel afspraken kunnen maken over S1.

Gupta-rapport

Met de inkoop van S1 is voor 2015 nog relatief weinig geld gemoeid. Voor S1 is 40 miljoen euro beschikbaar, voor S2 3,2 miljard euro. Maar het bedrag voor S1 zou de komende jaren flink kunnen groeien. In een vertrouwelijk rapport van onderzoeksbureau Gupta over de bekostiging van de wijkverpleging, in handen van Zorgvisie, wordt in één van de scenario's zelfs een bedrag van 900 miljoen euro genoemd.

 

14 reacties

 • FJJ Conijn

  Het artikel schrijft:

  'Gemeenten vroegen ons [Buurtzorg, FC] waarom we niet hadden geoffreerd voor S1. Dat hadden we wel gedaan, maar CZ heeft dat niet verteld aan gemeenten.' Met de drie andere grote verzekeraars - Achmea, VGZ en Menzis - heeft Buurtzorg wel afspraken kunnen maken over S1.'

  Dan lijkt me CZ toch echt de verwijtbare partij te zijn in deze. Dat wil niet zeggen dat het in zijn geheel een slechte zorgverzekeraar is, maar in dit geval wordt er een scheve schaats gereden. (Waarbij vermeld dat inzake de borstkankerzorgcontractering men ook al met scheve ijzers het ijs op ging.)

  Een ander punt is de vraag of dit verhaal niet een aanvullend argument is waarom de overheveling van de wijkverpleging naar de zorgverzekeraars fout was en is. Andere argumenten vindt u op http://gezondezorg.org/ouderenzorg.php#wijkverpleging.

 • het kan beter

  Verzekeraar CZ maakt een terechte keuze. Buurtzorg heeft geen toegevoegde waarde in de wijken. Zij voegt niets toe aan de samenleving. Dit bedrijf is IK gericht. Lokale instellingen zijn veel meer verbonden met de lokale participatie!

 • TZGrimm

  En volgens mij heeft Buurtzorg nog een probleem bij het neerzetten van de indicerende wijkvpk. Veel vpk van Buurtzorg roepen dat ze wijkvpk zijn, maar volgens het normenkader zijn ze dat niet.

  http://www.nursing.nl/Verpleegkundigen/Nieuws/2014/7/Indicerende-wijkverpleegkundige-is-hboer-en-werkt-evidence-based-1555709W/

  Norm is per team 1fte bachelor/master vpk, dat halen ze lang niet overal.

 • TZGrimm

  CZ heeft het goed door, Buurtzorg komt alleen krenten uit de pap halen maar brengt weinig/niks dat is geen toevoeging aan netwerken in de regio.

 • j

  minder bureaucrartie?Als zorgvrager wordt je er gek van en wordt het meer ipv minder. Je hebt er een dagtaak aan!Kunnen we daar ook voor betaald krijgen?

 • fred

  Geachte lezer,
  Voorkom zoveel als mogelijk bureaucratie: er zijn teveel regelnichten en regelneven.Dicht bij de client blijven is het hoofddoel.
  Daarom kijkt U ook op www.stgeerstelijnsklinieken.nl
  Vriendelijke groet.

 • FransDeWit

  Harstikke leuk, maar ze moeten ook eens mensen tegemoed komen waarvan er 1 spraakgestoort en meervoudig gehandicapt is. En waarvan de logopediste in de spraakcomputer is gespecialiseerd maar doordat ze geen kontrakt heeft, krijgen wij daardoor 25 % minder vergoed. Een andere logopediste die wel binding heeft met CZ moet zich dat speciaal gaan bijscholen om ook verstand te krijgen van deze spraakcomputer. Om onze meervoudig gehandicapte dochter die daar afhankelijk van is, behulpzaam te kunnen zijn. Waarom wordt hier geen uitzondering voor gemaakt !? Ook door bezuinigingen moeten wij ze al 3 dagen in de 14 dagen thuis gaan houden. Maar dat is weer een ander verhaal.....

 • Wanne van Dorst

  Overigens ben ik van mening dat de zorg prima zonder zorgverzekeraars kan. Die voegen nihil toe. Maar het verbaast me dat Buurtzorg hier over 'klaagt', want Jos doet niks anders dan afgeven op de scheiding S1/S2, dus ik begrijp uberhaupt niet waarom hij heeft aanbesteed op alleen S1.

 • Kees V

  Jammer dat het CZ (van de Meeren)ego over de rug van goede regelbare zorg wordt gespeeld. En dat media de belangrijkste gesprekspartner is om dit te beslechten.
  Heer van de Meeren zou zich aan een bestuurlijke best-practise moeten gaan houden op thema's als communicatie en kwaliteit. Hij zit op het salaris niveau wat stemmingmakerij zou moeten overschrijden

 • Alberts

  Precies K.J. Feiken. CZ heeft macht en geld, laat zien wie de baas is want wil macht consolideren - zoals machthebbers altijd willen.
  Er is toch helemaal niemand die echt gelooft dat het om 'kwaliteit' gaat. Waarom dan nieuwe aanbieders weren, tarieven knijpen waardoor innovatie en scholing zeer gehinderd wordt.
  Natuurlijk niet, winst, geld, macht, daar gaat het om. Het oude Rome is nooit ver weg.

 • KJ . Feiken

  Geachte,
  Dit gaat om het oude, het gaat om macht van het geld en bang voor het nieuwe en zit daar door het logische handelen in de weg. Reguliere stakeholders en partijen in het publieke domein timmeren de boel aan de achter kant dicht. Dat een wijkverpleegkundig onafhankelijk van gezag en broodheer als wel het volledige leef, zorg en welzijn domein behartigt en beheert is zo logisch, dat hadden we 40 jaar geleden! toch al bedacht.

  Nieuwe enquête commissies kunnen alvast in de agenda gezet worden.

  KJ

 • DGo

  Ach meneer de Blok, u gaat toch global!

  De heer Van der Meeren kwettert gewoon door op congressen etc.

 • IKKE

  Hadden jullie nu echt anders verwacht van de CZ?
  CZ lijkt op geen enkelen manier, behalve in hun frekwente reclames op radio, geinteresseerd in kwaliteitszorg. Het moet goedkoop en zij willen ook de zorg inhoudelijk bepalen. De wijze waarop Europsyche de nek werd omgedraaid had eenieder moeten wakker schrikken. Maar het werd een carte blanche. Elke hulpverlener die toen dacht lekker puh voor Europsyche zal ook de rekening krijgen van CZ. Deze organisatie lijkt enkel voor winst te gaan. Dat heeft niets te maken met kritisch en met beleid de zorg betaalbaar met hoge kwaliteit te gaan maken. Ongelooflijk hoe nu CZ maar sowieso hoe zorgverzekeraars en de NZA weg kunnen komen met hun misleidende acties

 • Wanne van Dorst

  In Groningen is een coöperatie van kleine zorgaanbieders die door Menzis S1 toebedeeld kregen. Die mochten dus ook S1 leveren. Menzis heeft deze coöperatie niet voorgesteld bij de gemeenten. Exact hetzelfde dus als bovenstaand verhaal. Raad eens wie het daar werd? Juist. Buurtzorg.
  Misschien een leuk verhaal voor morgen Zorgvisie?

Of registreer u om te kunnen reageren.