Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

'Gemeenten romen Wmo-budget af voor eigen uitvoeringskosten'

Iedere gemeente tuigt een eigen organisatie op voor de uitvoering van de nieuwe Wmo. Dit wordt bekostigd uit het sociaal deelfonds waaruit ook de zorg wordt betaald. Zorgaanbieders vrezen dat gemeenten het budget voor de eigen uitvoeringskosten te hoog stellen, waardoor er minder geld is voor begeleiding en ondersteuning.
'Gemeenten romen Wmo-budget af voor eigen uitvoeringskosten'
Foto: anp xtra Koen Suyk

Op verschillende bijeenkomsten van de RIBW Alliantie, VGN, ActiZ, Federatie Opvang en GGz Nederland hebben meer dan honderd vertegenwoordigers van zorgaanbieders de afgelopen maand gesproken over zorgcontractering in de nieuwe Wmo. Een van de valkuilen die tijdens deze bijeenkomsten naar voren komt, is het afromen van Wmo-budgetten. In het verslag van de bijeenkomsten staat hierover: 'Het is algemeen bekend dat de uitvoeringskosten van de AWBZ laag zijn (2 procent) en dat gemeenten er goed aan doen om daar dicht bij te blijven. Zorgaanbieders kunnen echter weinig doen tegen gemeenten die een te hoog percentage voor zichzelf rekenen. Gemeenten zijn vrij om dit zelf in de eigen begroting vast te stellen.'

Risico voor aanbieders

Dat geldt ook voor de tarieven en de budgetten waarbinnen de Wmo moet passen. 'Zo kunnen gemeenten ook zelf bepalen of ze bevoorschotten of achteraf op basis van declaraties uitbetalen. Hier dreigt het risico dat zorgaanbieders hun aanbod moeten voorfinancieren met alle problemen die dat voor hun liquiditeit met zich mee kan brengen. Dat zal ten koste gaan van het voor ondersteuning beschikbare budget. Veel gemeenteambtenaren realiseren zich dat niet of onvoldoende.'

Btw-verplichtingen

Hetzelfde geldt voor de vaststelling van de tarieven. Die zijn, nadat ze met aanbieders zijn overeengekomen, niet meer aan te vechten. De tarieven uit de oude AWBZ-beleidsregels zijn hierbij niet meer relevant. Een bijkomstige moeilijkheid is dat nog steeds niet opgehelderd is over welke zorgtaken btw betaald moeten worden en over welke taken niet. Hierover moeten de ministeries van VWS en Financiën nog uitsluitsel geven.

Vektis-gegevens

Naast financiële beren op de weg worstelen aanbieders ook met de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden. Die verdeling is soms onduidelijk. Zo weten gemeenten vaak niet hoeveel zorg er precies geleverd moet worden vanwege gebrekkige Vektis-gegevens. Hierdoor blijft langer dan nodig voor aanbieders onduidelijk hoeveel werk er te verdelen valt. Lees hieronder het complete verslag.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

4 reacties

 • j

  Ook daar zitten deugnieten en graaiers!

 • bresker

  Zoals in de jaren dertig van de vorige eeuw, gaat het niet lang meer duren, dat gemeenten psychiatrische patienten uit inrichtingen gaan halen(de dorpsgek) omdat met hun verblijf aldaar de begroting niet sluiten kan worden gemaakt.

 • benno12

  Tja jammer genoeg zag je dit aankomen.
  Maar men doet er toch niets aan.
  De hele wmo stort neer en cliënten zijn de dupe.
  Alle zorginstellingen zijn mede schuldig hieraan.
  Zij hadden veel meer burgerlijk ongehoorzaam moeten zijn.
  En eindelijk zich niet moeten storten op winst en nogeens winst.
  Maar waar ze voor stonden de cliënten! !!!
  Nu is t te laat en gaan ze piepen.
  Massaal weigeren om die contracten te tekenen.
  Laat gemeenten en van Rhijn lekker zelf al die cliënten begeleiden.
  een ab-er uit Drenthe

 • mantelen

  wat is er nieuw? Onder de WVG en de eerste Wmo was dit al praktijk.....

Of registreer u om te kunnen reageren.