Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Menzis en ziekenhuizen willen samen NZa-boetes voorkomen

Drie topklinische ziekenhuizen gaan samen met zorgverzekeraar Menzis een beter controlesysteem ontwikkelen voor declaraties. Controles van declaraties en heldere definities vooraf moeten het aantal controles achteraf verminderen en NZa-boetes voorkomen.
Menzis en ziekenhuizen willen samen NZa-boetes voorkomen

Menzis en drie ziekenhuizen hebben hiertoe afgelopen vrijdag een convenant ondertekend. Initiatiefnemer Ruben Wenselaar, CFO bij Menzis: 'We zitten met elkaar gevangen in een ingesleten patroon. Dat raakt aan het vertrouwen: het roept een beeld op dat het een zooi is. Daar moeten we echt wat aan doen.'

NZa

Onduidelijke normen en te veel vrijheid in declareren hebben de afgelopen jaren voor veel problemen gezorgd bij de ziekenhuizen. Het Sint Antonius Ziekenhuis kreeg zelfs een boete van 2,5 miljoen euro omdat het volgens de NZa voor 24,6 miljoen euro onterecht had gedeclareerd. Wat het voor ziekenhuizen extra moeilijk maakte, is dat de NZa tussentijds normen aanscherpte en die later toepaste op een tijdvak waarin ze nog niet golden.

Martini Ziekenhuis

CFO Peter Littooy van het Martini Ziekenhuis Groningen: 'Dat willen wij dus niet meer. We zitten heel lang in onzekerheid, spelregels zijn niet altijd duidelijk. Partijen kunnen daar vijf jaar later nog iets van vinden. En in die tussentijd moeten wij maar een beetje een bedrijf proberen te leiden. We proberen de zekerheid meer aan de voorkant van het proces te zetten, zodanig dat we dingen sneller kunnen afronden en daarmee zekerheid kunnen bieden aan dokters en interne organisatie.'

Pilotgroep

Het Martini Ziekenhuis vormt samen met ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en Ziekenhuisgroep Twente de pilotgroep die samen met Menzis het systeem van horizontaal toezicht gaan ontwikkelen. Praktisch gezien, betekent het dat zorgverzekeraar en ziekenhuizen aan het begin van het declaratieproces met elkaar afspreken hoe zij declaratieregels toepassen en hoe zij samen toezicht houden op de naleving daarvan. Dat maakt hen in een vroeg stadium tot gesprekspartners op dit gebied.

Ziekenhuisgroep Twente

Meindert Schmidt, bestuurder van ZGT wil niet zeggen dat de NZa als gevolg daarvan voortaan minder streng moet zijn: 'Maar wel consistenter in de benadering. Het grote bezwaar is dat achteraf spelregels worden vastgesteld die we vooraf niet kenden. En dat er veel interpretatieverschillen bestaan van de regels die de NZa opstelt. Daar zit heel veel van de problematiek. Door vooraf beter af te spreken wat je controleert en hoe je dat doet, kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.'

PWC

Accountantskantoor PWC ondersteunt mede het project, als een soort ultieme waarborging. Arjen Hakbijl van PWC: 'We hebben nu een onwerkbaar dieptepunt bereikt in het vertrouwen, daar moeten we uit komen. Niet door nog meer detailregels of verder dicht regelen van open normen, maar door gerechtvaardigd vertrouwen en een nieuwe manier van omgaan met registratiedilemma's.'

Rijnstate

Bestuurder Jan Kees Cappon: 'De grootste winst is de verbinding tussen partijen waarmee we een basis leggen voor gerechtvaardigd vertrouwen. Ik heb wel een zorg: we zitten in een systeem waarin gepast gebruik centraal komt te staan. Het moet niet zo zijn dat de verzekeraar, de NZa, of de inspectie voorschrijft hoe de arts de zorg in zijn spreekkamer organiseert, hoe wij het ziekenhuis organiseren of welke behandelingen wij geven. Dat is nog wel een zoektocht.'

Menzis

Het liefst was Ruben Wenselaar meteen met alle ziekenhuizen aan de pilot begonnen, maar dat was niet werkbaar. Na verloop van tijd moeten de vorderingen wel worden verspreid, niet alleen naar andere ziekenhuizen maar ook naar andere zorgverzekeraars. Daarom neemt Wenselaar initiatief voor een bestuurlijk overleg met CZ, VGZ en Achmea.

Wenselaar heeft diezelfde vrijdag nog met de NZa overlegd. Medewerking van de NZa is nodig, al was het maar om zeker te weten dat de wederzijdse controles op declaraties de toets der NZa-kritiek kunnen volstaan. Wenselaar: 'Dit helpt de NZa, want ook de NZa kan zelf de antwoorden niet geven.' Wenselaar laat weten dat interim bestuurder Maarten Ruys van de NZa positief staat tegenover het initiatief en er graag over wil door praten.

 

Zorgvisie Congres 'Word meester over uw zorgadministratie'. 10 december 2014, Media Plaza, Utrecht.

Eén reactie

  • M. Hogervorst

    gelukkig doen de woorden ziekenhuis en zorgverzekeraar nog enigszins aan de gezondheidszorg denken...

Of registreer u om te kunnen reageren.