Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Overheveling langdurige ggz op de tocht

Er is een kans dat de langdurige ggz toch niet onder de Zorgverzekeringswet komt te vallen.
Overheveling langdurige ggz op de tocht
Foto: ANP/Lex van Lieshout

Minister Schippers liet gisteren tijdens een Kamerdebat weten dat ze op 1 juli 2015 alleen wil stoppen met de overheveling als blijkt dat er geen enkele vooruitgang is geboekt met de ontwikkeling van een goed compensatiemodel voor verzekeraars. Een motie van Tweede Kamerleden Pia Dijkstra (D66) en Hanke Bruins Slot (CDA) om uiterlijk 1 juli 2015 een definitieve beslissing te forceren over de intramurale, langdurige ggz, is aangehouden.

Zorgzwaarte

Probleem is dat de ZVW geen rekening houdt met zorgzwaarte. Hierdoor zouden onverwacht grote kostenverschillen tussen zorgverzekeraars kunnen ontstaan. Om de risico's voor zorgverzekeraars zoveel mogelijk te compenseren bestaat het ex-ante risicovereveningsmodel. Daarmee zijn de kosten die zorgverzekeraars gaan maken vooraf te voorspellen. Voor de ggz bestaat nog geen goed compensatiemodel vooraf. Op dit moment hebben minister en Tweede Kamer grote twijfels of het wel mogelijk is een dergelijk model te construeren.

Geen duidelijke criteria

Hanke Bruins Slot is teleurgesteld: 'Jammer dat de PvdA op het laatste moment toch afhaakte. Nu laat de minister de hele sector nog anderhalf jaar in onzekerheid. Ik vind echt dat ze een vergissing maakt. Ze heeft geen duidelijke criteria op orde voor de toelating van cliënten in de langdurige ggz. Daarbij is ook niet duidelijk hoeveel geld zorgverzekeraars krijgen om de langdurige ggz in de ZVW uit te voeren. Zo modderen we gewoon door.' Bruins Slot zegt de discussie blijvend met de minister te zullen voeren. De motie is niet in stemming gebracht, maar Bruins Slot en Dijkstra hopen dit op een later moment wel te doen op het moment dat er zich wel een meerderheid voor aftekent.

Schippers

Minister Schippers zei gisteren tijdens het plenair overleg in de Tweede Kamer de motie van Bruins Slot en Dijkstra te ontraden. Zij wil een jaar langer de tijd hebben om de overheveling een kans te geven. Ze is bang dat patiënten te lang blijven opgenomen in ggz instellingen. Van de onderbrenging van de langdurige gzz in de ZVW moet meer stimulans uitgaan om zelfstandig in te maatschappij terug te keren. Schippers houdt goede hoop dat een geschikt rekenmodel tijdig voor handen is en gaat ervan uit dat de definitieve beslissing over de overheveling op 1 juli 2016 valt.

NZa

Ter voorbereiding op de overheveling ontwikkelt de NZa samen met DBC Onderhoud nieuwe 'zorgproducten' voor de ggz waarin wel de zorgzwaarte is verdisconteerd. De NZa heeft laten weten dat de nieuwe productstructuur pas op 1 januari 2017 gereed kan zijn. Op dat moment moeten ook zorgverzekeraars volledig risicodragend zijn. Tot die tijd worden de behandelingen in de langdurige ggz nog steeds betaald volgens de zorgzwaarteproducten in de AWBZ, die op 1 januari overgaat in de Wet langdurige zorg.

2 reacties

 • fred

  Geachte lezer,
  U kent misschien wel het verhaal over het voormalig psychiatrisch ziekenhuis Santpoort. Dit ziekenhuis werd destijds opgesplitst in SPDC's.
  Deze Sociaal Psychiatrische Dienstencentra kunnen thans een belangrijke rol vervullen in de transitie naast de www,stgeerstelijnsklinieken.nl
  Even rustig afwachten en alles goed inventariseren.
  En blijf in overleg met de minister,de zorgverzekeraars en de IGZ.
  Succes!
  Vriendelijke groet.

 • bresker

  Gewoon in de AWBZ(WLZ) houden, want hiervoor is de AWBZ juist opgezet(max. 1 jr ZFW in het verleden)

Of registreer u om te kunnen reageren.