Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Subsidie loondienst specialist schiet doel voorbij

De subsidie waarmee het ministerie van VWS de overstap van vrijgevestigde specialisten naar loondienst wil vergemakkelijken, werkt niet, omdat artsen die met pensioen gaan en nieuwe medisch specialisten zijn uitgesloten van de regeling. De pensionado’s en de starters kunnen daardoor alle plannen blokkeren.
Subsidie loondienst specialist schiet doel voorbij
Foto: ANP

De positie van de vrijgevestigd medisch specialisten verandert door de invoering van de integrale bekostiging per 1 januari 2015. Ze staan voor de keuze: in loondienst gaan of doorgaan als vrijgevestigd ondernemer. De Regeling transitiegelden bij invoering integrale bekostiging medisch specialistische zorg moet de overstap naar loondienst makkelijker maken voor vrijgevestigd medisch specialisten. VWS stelt een ton per specialist beschikbaar ter compensatie van de goodwill die specialisten hebben betaald om zich in te kopen in een maatschap. Dat is over het algemeen niet voldoende om het nadeel voor de medisch specialisten helemaal te compenseren, want ze hebben gemiddeld tussen de twee en drie ton op tafel moeten leggen. Voor het transitiefonds is maximaal 125 miljoen euro beschikbaar.

Regeling loonsubsidie werkt niet

In de praktijk blijkt echter dat de manier waarop de regeling is uitgewerkt contra-productief is. Dat merkt Wout van der Linde van het adviesbureau Sibbing en Wateler, dat onder de specialisten een groot marktaandeel heeft. Specialisten die met pensioen gaan en medisch specialisten die zich net hebben ingekocht in een maatschap mogen geen beroep doen op het transitiefonds. Landelijk gaat het volgens Van der Linde om zo'n tweehonderd vrijgevestigden die zijn uitgesloten. Hij heeft in een brandbrief het ministerie van VWS opgeroepen dit alsnog te corrigeren. 'Gegeven de geest en bedoeling van de regeling komt het mij voor dat deze groepen in de tekst onbedoeld dan wel onterecht worden uitgesloten.'

VWS vreest misbruik en fraude

VWS laat de pensionado's en de startende artsen buiten de regeling uit vrees voor misbruik. Maar die angst is ongegrond, stelt Van der Linde. VWS vermoedt dat vrijgevestigde medisch specialisten kort voor hun pensioen even kunnen cashen door nog even zogenaamd in loondienst te gaan om vervolgens elders weer als vrijgevestigd arts aan de slag te gaan. Maar volgens Van der Linde is dit eenvoudig te ondervangen door de specialist in 2019 een verklaring van de accountant te laten overhandigen dat dit niet het geval is. Met de uitsluiting worden juist de specialisten geraakt die vóór medio 2019 op basis van leeftijd regulier met pensioen gaan.

'Snel cashen is uitgesloten'

De tweede uitgesloten groep bestaat uit artsen die niet voldoen aan de voorwaarde dat zij geheel 2014 in vrije vestiging hebben gewerkt. Het mogelijke misbruik bij deze groep zou bestaan uit medisch specialisten die eerst in loondienst werkten in 2014, maar nog snel even vrijgevestigd zijn geworden in 2014 zodat zij kunnen profiteren van het transitiefonds. 'Om vrijgevestigd medisch specialist te worden, moeten ze twee tot drie ton op tafel leggen, terwijl ze maar een ton uit het transitiefonds krijgen. Zo'n stap heeft dus geen financieel voordeel, maar alleen maar een nadeel.' Met de uitsluiting worden nu juist de jonge nieuwe specialisten geraakt die dit jaar zijn toegetreden tot de maatschap.

Blokkade overstap loondienst

Het uitsluiten van de twee groepen medisch specialisten zet de overgang van vrijgevestigde ondernemers naar loondienst in enkele ziekenhuizen op losse schroeven. Ziekenhuizen stellen als voorwaarde dat een maatschap in zijn geheel de overstap naar loondienst maakt. Maar voor de uitgeslotenen is die stap financieel zo onaantrekkelijk dat zij die niet maken. Daarmee blokkeren zij echter wel de overgang van de hele maatschap.

Tijdbom onder reddingsplan

Deze problematiek speelt bijvoorbeeld bij het reddingsplan van de Ommelander Zorggroep. Belangrijk onderdeel daarvan vormt de overstap van 43 specialisten naar loondienst. Van hen kunnen er echter acht niet meedoen aan het transitiefonds. Omdat zij de ton aan compensatie mislopen, dreigt een tekort voor het reddingsplan van acht ton. Als de acht specialisten niet meedoen aan de overstap naar loondienst, kunnen de andere specialisten dat waarschijnlijk ook niet doen. 'Dit legt een tijdbom onder het reddingsplan van het ziekenhuis', stelt Van der Linde.

Integrale bekostiging ziekenhuizen

Specialisten en bestuurders moeten vanaf 2015 samen onderhandelen over de prijs die zij vragen per aandoening. Hoe dat verloopt, leest u in dit dossier. Bekijk het dossier

Of registreer u om te kunnen reageren.