Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Feenstra wil uitspraak ACM over staatssteun

De provincie Groningen wil een achtergestelde lening van tien miljoen verstrekken aan de Ommelander Zorggroep. ‘Ik wil onderzocht hebben of dit geen staatssteun is’, zegt Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis.
Feenstra wil uitspraak ACM over staatssteun

De voorgenomen lening maakt onderdeel uit van een breed gedragen plan om de ziekenhuiszorg in de krimpregio Oost- en Noord-Groningen veilig te stellen. De ziekenhuizen van de Ommelander Zorggroep (OZG) hebben het niet alleen financieel moeilijk. Ze hebben ook moeite om te voldoen aan kwaliteitseisen en slagen er amper in om voldoende medisch specialisten aan te trekken.

Achtergestelde lening provincie

Deze zomer maakte de grote academische broer UMCG in Groningen bekend de OZG-ziekenhuizen te willen overnemen. Het is de bedoeling dat de ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten de deuren sluiten. Daarvoor in de plaats komt een nieuw ziekenhuis van 100 miljoen euro. De dokters komen in loondienst. Om de banken te verleiden tot een lening voor de nieuwbouw is de achtergestelde lening van de provincie belangrijk. Opvallend is verder dat zorgverzekeraar Menzis de OZG-groep een omzetgarantie voor tien jaar geeft. Dat moet de banken nog meer comfort verschaffen.

Partijen bedisselen oplossing

De lening van de provincie is omstreden. Hans Feenstra, bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis in Groningen is niet tegen het reddingsplan van de provincie, Menzis en het UMCG, maar vraagt zich wel of deze past in het huidige zorgstelsel van gereguleerde marktwerking. 'De drie partijen hebben samen een oplossing bedisseld. Mag dat zo maar? Ik ben ook voor een goede oplossing, maar dan moeten wel alle partijen daarin een rol kunnen spelen.'

Is dit staatssteun?

Het Martini Ziekenhuis heeft geen klacht ingediend bij de mededingingsautoriteit ACM. Wel heeft Feenstra de ACM een jaar geleden al gevraagd om kritisch naar het reddingsplan te kijken. 'Ik vind dat de provincie in ons huidige stelsel geen bemoeienis hoort te hebben met de inrichting van de zorg. Daarom is het goed dat de NZa, de ACM en misschien ook wel de Europese Commissie onderzoek doen. Ik wil onderzocht hebben of dit geen staatssteun is. De uitspraak van de ACM is voor mij wat dat betreft een lakmoesproef. Ook de tienjarige omzetgarantie van zorgverzekeraar Menzis vind ik ingewikkeld.'

 

 

 

 

 

2 reacties

 • anhjansen

  Het is tekenend voor de vermeende concurrentie tussen de verzekeraars onderling dat Menzis zich in een krimpende 'markt' meent te kunnen permitteren een tien jarige omzet garantie aan een ziekenhuis te geven. Wat als Menzis. volgens de Minister opererend voor eigen rekening en risico, binnen die 10 jaar failliet gaat? Wat als het marktaandeel van Menzis in die regio drastisch wijzigt? Wat als de NL politiek alsnog de terugval optie van Hans Hoogervorst oproept? De deadline daarvoor is 2016. Daarna is er geen weg naar normalisering meer mogelijk en kunnen de Menzissen van deze NL wereld hun gang gaan. Na 60 jaar lobbyen werd 'gekozen' voor het huidige hybride zorgstelsel. 'Stuck in the mud' was de analyse van de ambtelijke werkgroep. Menzis gaat ervan uit dat we nog tenminste 10 jaar in de Groningse boerenklei vast zullen zitten.

  Waarom moet er daar een nieuw groot ziekenhuis worden gebouwd? Waarom kan niet worden volstaan met handhaven Winschoten en eventueel verbouwen tot poliklinieken en kortstondige opname? Wat Kaiser Permanente kan in de USA kan Menzis toch ook wel in Groningen? Gemiddelde ligdag 2.3 dag? Dan kan je met veel kleinere ziekenhuizen toe. Waarom wel geld steken in de bakstenen en niet in de zorg?
  Langdurige, dus complexe, ziekenhuiszorg naar Groningen? Of is de reisbereidheid van die rode Groningers minder dan Menzis verwacht? Of vreest Menzis een Rode opstand?
  Laat ook daar die Rechter te Breda maar eens zijn blik op werpen.

 • anhjansen

  http://www.zorgvisie.nl/Financien/Verdieping/2014/6/Zorgverzekeraar-aanbestedingsplichtig-1548276W/

  Op basis van een analyse van de toepasselijke wet- en regelgeving overweegt de rechter dat zorgverzekeraars, hoewel zij werkzaam zijn in een zekere mate van concurrentie, niet onder normale marktvoorwaarden actief zijn. Zorgverzekeraars dragen de met de uitoefening van hun activiteiten verbonden verliezen niet zelf, aldus de rechter. Daarbij komt dat CZ geen winstoogmerk heeft. Verder wordt geconcludeerd dat de vereveningsbijdrage en rijksbijdrage die CZ ontvangt, meer dan de helft van haar inkomsten vormen. Daar staat volgens de rechter géén specifieke (contractuele) tegenprestatie tegenover, althans dat heeft CZ niet laten zien.

  Forse consequenties

  Blijft dit vonnis overeind, dan heeft dit forse consequenties. Immers, zorgverzekeraars en zorgkantoren zullen hun opdrachten dan conform de strakke(re) regels van de Aanbestedingswet 2012 en de bijbehorende Gids Proportionaliteit (Europees) moeten aanbesteden.

  --Leg het voor aan die Rechter te Breda. Van de ACM en de NZa zal de blijde boodschap niet moeten komen. Daar beslist de Minister uiteindelijk. Zo gaat dat met onafhankelijke ZBO's in dit land.

Of registreer u om te kunnen reageren.