Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Voortbestaan Gemini Ziekenhuis in gevaar

De NZa wijst de beschikbaarheidsbijdrage voor spoedzorg af. Maar het is wel een systeemziekenhuis. De vraag is nu: wat doet VWS?
Voortbestaan Gemini Ziekenhuis in gevaar
Foto: Gemini Ziekenhuis

Een garantstelling van zes miljoen euro door de gemeente Den Helder, bracht het Gemini Ziekenhuis er financieel weer even boven op. Nu hangt alles af van de beschikbaarheidsbijdrage die het ziekenhuis nodig heeft om de spoedeisende hulp en de acute verloskunde 24/7 in de lucht te houden. Maar die aanvraag is door de NZa afgewezen. De NZa heeft de regels dit jaar zo aangepast dat geen enkel ziekenhuis daaraan kan voldoen. Dus is nu het voorbestaan van het Gemini Ziekenhuis als basisziekenhuis onzeker geworden.

Systeemziekenhuis

Fractievoorzitter Peter Reenders van Stadspartij Den Helder, tevens de grootste coalitiepartner, reageert ontstemd: 'Wij hebben een garantstelling gedaan en daar duidelijke afspraken aan verbonden. Alles zou qua zorg hetzelfde blijven. Zelfs in Den Haag zegt men dat het Gemini Ziekenhuis behoort tot de zeven systeemziekenhuizen die overeind moeten blijven. Wij hebben ook afgesproken dat het ziekenhuisbestuur openheid van zaken zou geven. Maar nee, de SEH gaat veranderen en wij moeten het in de krant lezen.'

MCA-Gemini Groep

'Het Gemini ziekenhuis gaat niet instorten', zegt bestuursvoorzitter Harry Luik van de MCA-Gemini Groep, 'het gaat op dit moment niet crescendo, dat is waar, maar de toekomst ziet er behoorlijk uit.' Al is die toekomst wel gebaseerd op de beschikbaarheidsbijdrage van enkele miljoenen euro die het Gemini nodig heeft. Het ziekenhuis is daar al tegen in beroep gegaan. Luik betreurt de afwijzing door de NZa: 'Onze aanvraag is afgewezen om formele redenen. Wij voldoen aan de criteria, maar de NZa hanteert een eigen criterium: de overmachtsituatie. Die ontstaat alleen als de verzekeraar niet meer kan betalen. Eigenlijk betekent het dat geen enkel ziekenhuis aan de criteria kan voldoen. Schaf dan de regeling af. VWS is nu aan zet om een besluit te nemen."

Coöperatie VGZ

Marktleidend zorgverzekeraar in de kop van Noord-Holland, Coöperatie VGZ, overweegt eveneens om in beroep te gaan tegen het besluit van de NZa, zo zegt de woordvoerder: 'Gezien de 45-minutennorm vinden wij het een taak van de overheid om de beschikbaarheid te financieren. Het is een zorgplicht. In die zin is het merkwaardig dat de NZa nu naar ons als zorgverzekeraar wijst.' Komt de beschikbaarheidsbijdrage niet, dan kan de zorgverzekeraar met het ziekenhuis zodanige prijsafspraken maken dat de spoedzorg er toch van kan worden gefinancierd. Dit heeft niet de voorkeur, want dan zouden zorgverzekeraars deze extra kosten samen moeten dragen. Ook Luik is daar geen voorstander van: 'In dat geval kan de ene verzekeraar iets anders beslissen dan de ander, wat tot marktverstoring leidt.'

Koning

Volgens Luik is iedereen het er over eens dat het Gemini Ziekenhuis in Den Helder moet blijven. Het ziekenhuis krijgt zelfs steun uit onverwachte hoek: Koning Willem Alexander sprak tijdens een werkbezoek aan Den Helder begin september zijn sympathie uit. Het Noord Hollands Dagblad noteerde zijn standpunt: 'Met enige goede wil kun je Alkmaar halen vanuit Den Helder, maar mensen van Texel hebben het ziekenhuis in Den Helder echt nodig. Daarnaast is de aanwezigheid van offshore 'des te meer reden om in Den Helder een volwaardig ziekenhuis te hebben.'

VWS

Het Gemini Ziekenhuis heeft VWS een 'dringende brief' gestuurd. Luik: 'Als wij niet binnen een maand bericht krijgen, moeten we al bijna beginnen met de ontmanteling.'

VWS heeft nog niet gereageerd.

3 reacties

 • anhjansen

  De Overheid int belastinggeld en geeft dat in allerlei vormen en manier uit. Het is geld van de burger en wordt gezien als collectieve middelen.
  De verzekeraars innen zorgpremies die burgers verplicht moeten afstaan. Verzekeraars geven dat premiegeld met toenemende tegenzin weer uit. Zij zien het premiegeld als hun eigen geld. Daar kan je leukere dingen mee doen dan immateriële zorg inkopen. De politici zien dit enerzijds als privaat en anderzijds als collectieve middelen; de burger betaalt. Het is geld van de burger. Gezien de inrichting van het systeemmodel zullen de verzekeraars moeten opdraaien voor het in stand houden van dit ziekenhuis; zij hebben de zorgplicht. Welke verzekeraar dat moet doen is dan de volgende vraag; naar rato? Naar marktaandeel in gebruik van dit ziekenhuis? En dan regionaal gezien? Landelijk gezien? Aandeel op relevante markt? En als de verzekeraars stellen dat zij aan hun zorgplicht kunnen voldoen zonder dit ziekenhuis, dan heeft de politiek dit maar te accepteren.
  De politici en ambtenaren hebben voor het hybride model gekozen, niet de burgers van dit land. De burgers denken in meerderheid nog immer dat zij bij een ziekenfonds zitten. Dat zegt genoeg.

 • IKKE

  NZA.....
  Zorgverzekeraars..................
  Mw Schippers........................
  Die 3 samen lijken veel weg te hebben van de moderne kartelvorming.
  Een hoop tijd en kunde en energie verliezen aan bureaucratie. Dodelijk vermoeiend.

 • Coebergh zelf

  Het wordt tijd voor een toezichthouderloos tijdperk in dit land, want de heer Gottlieb wordt echt boos in de zorghemel.

Of registreer u om te kunnen reageren.