Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Winstgevendheid gehandicaptensector gehalveerd

Gehandicaptenzorgorganisaties zien het rendement fors dalen door stijgende bedrijfslasten, hogere personeelskosten en gelijkblijvende inkomsten. Dit blijkt uit de jaarlijkse analyse van 174 jaarverslagen van zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en Verstegen accountants en adviseurs.
Winstgevendheid gehandicaptensector gehalveerd
Foto: ANP Lex van Lieshout

De resultaten zijn het afgelopen jaar flink afgenomen in de gehandicaptensector. In 2012 was de gehandicaptenzorg nog de best presterende deelsector in de zorg met 2,7 procent rendement, in 2013 is dat gedaald tot 1,3 procent. Ruim 16 procent van de organisaties uit de sector schreef vorig jaar zelfs rode cijfers. Vooral grote organisaties hebben moeite het huishoudboekje kloppend te krijgen.

Agema-gelden

De resultaten in de sector staan onder meer onder druk door de afschaffing van de zogenoemde 'Agema'-gelden. Doordat deze middelen in 2013 zijn afgeschaft, zijn de bedrijfsopbrengsten gestabiliseerd op circa 8,1 miljard euro. De bedrijfslasten zijn daarentegen met circa anderhalf procent gestegen naar ruim 7,8 miljard. De toegenomen bedrijfslasten worden veroorzaakt door de stijging in de personeelskosten. De personeelskosten zijn niet alleen gestegen door CAO-stijgingen, maar ook door kosten van of reserveringen voor reorganisaties. De omvang van de voorzieningen voor reorganisaties is gestegen naar ruim 500 miljoen euro. Een andere oorzaak van de toegenomen personeelskosten zijn de hogere sociale lasten en pensioenpremies. Deze stijgen sterk, gemiddeld met zes procent.

Zorgvastgoed

Opvallend is dat er het afgelopen jaar minder is afgeboekt op zorgvastgoed: 67 miljoen in 2013 ten opzichte van ruim 100 miljoen in 2012. Deze daling is opmerkelijk, omdat de financiële prognoses op het moment van het opmaken van de jaarrekening over 2013 ongunstiger waren dan een jaar geleden. De daling wordt verklaard doordat in het zorgakkoord van april 2014 de maatregelen rond extramuralisering van de lichtere zorg zijn verzacht.

Personeel

Na jaren van toenemende flexibilisering en stijgende kosten voor personeel niet in loondienst, zijn deze kosten in 2013 juist fors gedaald met 9 procent. Ook dit is een signaal dat de sector voorsorteert op een periode van krimp door fors te snijden in de zogeheten flexibele schil. Ook het aantal vaste krachten daalt na jaren van groei met gemiddeld 3 procent in de afgelopen jaren. De instroom van nieuwe medewerkers bedroeg bijna 17.000 medewerkers, terwijl circa 20.000 medewerkers uitstroomden. De daling in het aantal personeelsleden lijkt samen te hangen met een toenemende extramuralisering de komende jaren. Ook het aantal vacatures nam fors af met 18 procent naar een totaal van 3.143 vacatures in 2013.

Druk op liquiditeit

De liquiditeit van de meeste zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg ligt nog boven de traditionele norm van 1,0. Intrakoop verwacht dat de komende jaren de druk op de liquiditeit sterk zal toenemen. De bezuinigingen zullen in het algemeen de operationele resultaten en daarmee de liquiditeit geen goed doen. Daarnaast zal door verschuiving van bekostiging van de AWBZ naar zorgverzekeraars en gemeenten de bevoorschotting door zorgkantoren afnemen. Ook heeft de sector voldoende cashflow nodig voor reorganisatie- en afvloeiingskosten. Instellingen in de gehandicaptensector die in 2013 nog een positief resultaat hebben behaald, hebben de bescheiden exploitatieresultaten in de meeste gevallen opgepot voor slechtere tijden. Het eigen vermogen als percentage van de totale omzet voor de sector als geheel steeg in 2013 naar 23,1 procent. Daarmee beschikt de sector als geheel over een redelijk gezonde maar ook noodzakelijke buffer met het oog op de toenemende bedrijfsrisico's door de bezuinigingen waar de gehandicaptenzorg vanaf 2015 mee te maken zal krijgen.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Door overheidsbezuinigingen zijn zorgorganisaties geneigd te hun HR-beleid anders vorm te geven. In dit dossier verzamelt Zorgvisie nieuws, achtergronden en opinie over arbeidsmarktgerelateerde zaken in de zorg.
Bekijk het dossier

 

 

 

 

 

3 reacties

 • benno12

  Ja ze moeten zelfs winst maken.
  Helaas gaat dit ten koste van de directe cliëntzorg.
  Ik wil weleens weten of inspectie die financiële situaties van instellingen controleert ook wel weet hoeveel cent van elke euro voor de cliënt rechtstreeks naar die cliënt gaat.
  Soms denk ik meer dan de helft gaat naar andere kosten en cliënten krijgen niets.
  Want waar wordt bezuinigd???
  Juist in directe zorg op personeelskosten en dus cliënten de dupe.
  Kan daar niet eens wat aangedaan worden
  Net als gesjoemel met pgb's geldt dit mogelijk ook voor gelden vd cliënten.

 • mantelen

  sinds wanneer mogen dienstverlenende organisaties winstgevend zijn of op winstbejag zijn ingesteld?

 • robbar

  Tel daarbij ook nog op de onuitputtelijke regelgeving vanuit de Overheid en de daarbij gigantische papierwerk. De Overheid die zelf te lui is om problemen echt op te lossen en dus liever achter haar computertje blijft zitten. En hoopt dat een kast vol papier met handtekeningen al de problemen op lost.

  Eén keer raden wie hier de dupe van wordt......................

Of registreer u om te kunnen reageren.