Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgverzekeraar en chirurgen delen besparingen

De Friesland Zorgverzekeraar heeft een overeenkomst gesloten met alle vrijgevestigde chirurgen in de provincie Friesland waarbij toekomstige besparingen in de zorg worden gedeeld. Het is de eerste keer in Nederland dat een dergelijke 'shared savings' overeenkomst tussen een zorgverzekeraar en een groep medisch specialisten is afgesloten.
Zorgverzekeraar en chirurgen delen besparingen
Foto: FOTO Jan Willem Schouten

'Een deel van de besparingen zal naar de verzekerden terugvloeien in de vorm van een lagere premie, een deel gaat naar de chirurgen en een deel wordt geïnvesteerd in innovatie', aldus bestuursvoorzitter Diana Monissen in een toelichting. Zij wil niet aangeven wat de omzet en verwachte besparingen zijn. De afspraken lopen tot 2020.

Delen in de opbrengsten

De zorgverzekeraar en de medisch specialisten hebben afspraken gemaakt over de advisering en betrokkenheid van de chirurgen bij de taakherschikking van complexe en laag complexe chirurgische zorg. Ook adviseren de chirurgen bij de verplaatsing van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Samen met de verzekeraar gaan ze de kwaliteit van de zorg beter in kaart brengen. Die gegevens kan De Friesland gebruiken voor de zorginkoop. 'We willen de zorg toekomstbestendig maken. We hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de concentratie van operaties voor borstkanker op één locatie. Met elkaar brengen we de zorg op een hoger niveau. Wij zullen in de contractering ieder jaar een stapje verder zetten', aldus Monissen.

'Als wij meehelpen de zorg betaalbaar te houden, delen we in een deel van de opbrengsten. Concentratie van zorg brengt meer kwaliteit en minder kostbare complicaties. Dat we delen in de besparingen stelt ons in staat om bijvoorbeeld omzetreductie op te vangen. We zullen niet tot in lengte van dagen betaald worden uit "shared savings" maar je kunt dit gebruiken om een transitie te maken. En we krijgen op deze manier samen toegang tot meer kwaliteitsgegevens', aldus Christiaan Hoff, chirurg in Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) die spreekt namens de ruim dertig vrijgevestigde chirurgen. Zij vormen de overgrote meerderheid van het aantal chirurgen in de provincie.

Chirurgen om de tafel

Een van de uitkomsten van recent overleg is dat alle longoperaties worden ondergebracht in MCL waar een ic van het hoogste niveau aanwezig is. 'Maar de chirurgen gaan ook om de tafel zitten om over onderlinge verschillen bij bijvoorbeeld galoperaties te praten. In de ene locatie vinden misschien vaker operaties plaats dan in de andere', zegt Hoff.

Friesland Voorop

De overeenkomst  komt voort uit het programma Friesland Voorop voor de herinrichting van het Friese zorglandschap. Hierin werkt de verzekeraar sinds 2012 samen met de medische staven, de besturen van de vijf Friese ziekenhuizen, UMC Groningen, de huisartsen en de patiëntenbeweging. 'Er was veel weerstand, maar uiteindelijk gaat het om vasthouden aan je visie', zegt Monissen.

Anderhalvelijns centra

Voor zeven aandachtsgebieden (onder andere oncologie en ouderenzorg) zijn expertgroepen ingesteld die een toekomstvisie hebben geformuleerd. Daarop wordt nu actie ondernomen. Dit leidt tot innovatieve concepten zoals de opening vorig jaar van een anderhalvelijns centrum in Drachten gericht op diagnostiek en behandeling van ouderen. Het centrum heeft huisartsenkamers waar  patiënten kunnen overnachten en er is een operatiekamer voor kleine ingrepen. De komende vijf jaar komen er nog vijf anderhalvelijns centra bij. De komende maand start de verzekeraar een publiekscampagne waarbij de bevolking via een krant en bijeenkomsten op twaalf plaatsen in de provincie wordt ingelicht over de veranderingen in de zorg.

7 reacties

 • anhjansen

  DFZ/Achmea heeft een marktaandeel van 90% op de relevante markt Friesland. Moeten nu de concurrerende verzekeraars dit beleid van DFZ/Achmea volgen? Wat blijft er nu over van de vermeende concurrentie op deze markt? Hadden de betrokken chirurgen geen andere keus? Hadden zij de concurrerende verzekeraars er niet bij kunnen betrekken? Niet alle verzekerden hebben belang bij niet behandelen en er zijn verzekeraars die hun verzekerden het beste gunnen; de beste zorg voor de beste prijs.

  Incentive van shared savings ligt niet bij de verplicht verzekerden. Gaan de Friese verzekerden nu een premie daling tegemoet zien? Dacht het niet.

  DFZ/Achmea is een beursgenoteerd bedrijf met winst oogmerk. Shared Savings om de aandeelhouders te plezieren? Verstandig?

  Laat dus maar de ACM hier eens naar kijken en de NZa dan ook maar: is de toegang tot zorg wel geborgd op deze manier?

  En kunnen we dan ook maar beter niet overgaan op 1 verzekeraar per provincie als dit allemaal zomaar mag en kan in dit land?
  En zullen we die verzekeraar dan gelijk maar het Ziekenfonds noemen en laten vallen onder bestuursrecht? Dan kunnen ook de opgepotte ziekenfondspremies uit de jaren voor 2006 terug naar de burgers.

 • chr.hoff

  Nu heeft de specialist alleen financieel belang bij wel behandelen - een goed gesprek aangaan en er dan in onderling overleg met de patiënt van afzien om te opereren, is nu dus zakelijk gezien flink tegen de wind in fietsen.

  De specialist heeft er nu ook geen enkel belang bij een patiënt in de eerste lijn te houden - en zodra die patiënt bij ons in de 2e lijn is, gaan we (onbedoeld) secundaire kosten genereren, met aanvullend onderzoek en doorverwijzingen.

  En ja, wat in de eerste lijn blijft of naar de 1e of 'anderhalve' lijn teruggaat, moet ook goed bekostigd worden, en voorzien van expertise uit de 2e lijn. Dat zullen we dus samen moeten oppakken.

 • Henk

  De specialist krijgt een financieel belang bij niet behandelen. Dat slaat gemakkelijk door.

 • Xander Koolman (Talma VU/SiRM)

  Mooie ontwikkeling!

 • habetsmr

  Is een mooie stap van een regionaal werkende verzekeraar met regionaal denkende en werkende zorgverleners. Gezamenlijk zorg binnen de regio vorm geven, inspireert meer dan nadruk op 'groot, groter grootst'. Dat combineren met onderlinge benchmark is 'eenvoudig & doeltreffend' en voorkomt 'dom concentreren' zonder bewijs voor beter. Shared saving in meerjarenafspraak maakt geleidelijk verschuiven van budgetten mogelijk.

 • AACM Maes

  'bij de verplaatsing van zorg van de tweede naar de eerste lijn' zal op zijn minst met deze zorg een deel van dit budget mee moeten naar de eerste lijn.

 • DGo

  Onder druk wordt alles vloeibaar!

  Met een zak vol geld kom je bij medisch specialisten ook heel ver 😉.

  Benieuwd hoe de collega's daarop reageren.

Of registreer u om te kunnen reageren.