Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Pgb beïnvloedt korting op zorg in natura

Gemeenten mogen niet korten op bestaande pgb-contracten. Zij korten daardoor extra op zorg in natura of richten het pgb anders in. Zo blijkt uit een quickscan van Q-Consult in opdracht van VWS.
Pgb beïnvloedt korting op zorg in natura
Foto: ANP Koen Suyk

Voor het onderzoek zijn in augustus 2014 in totaal 24 grote gemeenten uit 11 van de 12 provincies telefonisch geïnterviewd. Doel van het onderzoek was om in kaart te brengen hoe verschillende gemeenten het proces van Wmo-inkoop doorlopen om voldoende aanbod in te kopen en om de kwaliteit van het aanbod te waarborgen.

Pgb of zorg in natura

Op bestaande pgb-contracten mogen  gemeenten niet korten en dat heeft invloed op de zorg in natura. Een vijfde van de gemeenten geeft aan dat zij daardoor extra korten op zorg in natura. De helft van de gemeenten geeft specifiek aan dat bij herindicatie van burgers met pgb gedurende 2015 het gesprek goed wordt gevoerd en verwacht wordt dat de korting doorgevoerd kan worden. Bovendien geven zij aan dat mogelijk bespaard kan worden door over te gaan naar zorg in natura of het pgb anders in te richten. Voor nieuwe cliënten of herindicaties geeft een kwart van de gemeenten expliciet aan meer richting zorg in natura te bewegen. Dit wordt beter mogelijk doordat de zorg aansluit bij arrangementen en omdat er ook met kleine aanbieders contracten worden gesloten.

Kortingen

De kortingen die gemeenten doorvoeren variëren tussen de 0 en 35 procent met een gemiddelde van 17 procent. De enkele gemeente die geen korting doorvoert in de tarieven voor begeleiding, wil met name in volume door innovatie kosten besparen.

Uitgebreide rapportage

De quickscan geeft een summier beeld van de stand van zaken. De uitgebreide rapportage verschijnt voor 11 december 2014. Op die dag staat namelijk een AO over de transitie gepland. Op dat moment maakt Van Rijn op individueel gemeenteniveau de voortgang van het inkoopproces voor de Wmo openbaar.

4 reacties

 • Hoeksr

  Nog een paar maandjes en dan zitten de zorgambtenaren misschien wel achter kogelvrij glas.

 • mantelen

  De gemeenten hebben ZORGPLICHT en moeten zich daar in ieder geval aan houden. Het pure feit alleen al dat men ZIN gaat minderen omdat ze niet aan bestaande PGB contracten mogen komen geeft te denken: men wist dat er een grote kostenpost aan zat te komen en gaat die nu op de inwoners van Nederland verhalen. Dit is gewoon onbehoorlijk bestuur.
  En een rapportage die pas op de dag van een Algemeen Overleg openbaar wordt gemaakt: wie zijn ze zand in de ogen aan het strooien? Zo kan dat ding, op basis waarvan besluiten worden genomen, dan nog op tijd lezen?

 • Teceer

  het lijkt er in ieder geval op dat ook de gemeenten niet de betaalbaarheid van de zorg voor de mensen die op zorg zijn aangewezen als richtlijn nemen, maar de betaalbaarheid voor de belastingbetalers die dat (nog) niet zijn.

  nog niet, want velen van hen beseffen niet, dat de kans groot is dat zij op enig moment wel op zorg aangewezen zullen zijn. en dat die zorg er dan niet zal zijn, omdat zij nu de voorkeur geven aan lagere belastingen.

 • benno12

  Korten korten en nog eens korten.
  Weet je wie echt de dupe zijn???
  Niet meneer van Rhijn zijn moeder ook al is dat een triest verhaal
  Maar de intramurale niey mondige cliënten met laag niveau of gedragsproblemen.
  WANT DEZE GROEP WORDT KEIHARD AANGEPAKT DOOR DE INSTELLINGEN ZELF.
  Geld verdwijnt en uren worden gekort tot wel 20% van per dag minder voor de cliënt.
  RED JE MAAR WORDT ER GEZEGD!!!!!!
  EEN AB ER UIT T NOORDEN

Of registreer u om te kunnen reageren.