Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Specialisten kiezen massaal voor eigen bedrijf

In de meeste ziekenhuizen vormen de medisch specialisten samen één medisch specialistisch bedrijf. De helft kiest voor een stafmaatschap, de andere helft voor een coöperatie of bv.
Specialisten kiezen massaal voor eigen bedrijf

Dat blijkt uit onderzoek dat de Orde van Medisch Specialisten heeft laten doen.

Integrale bekostiging

Specialistencollectieven van 67 ziekenhuizen hebben laten weten hoe hun bestuursmodel voor 2015 eruit gaat zien. Er zijn twee varianten: het samenwerkingsmodel en het participatiemodel. De meeste ziekenhuizen, 62, kiezen voor het samenwerkingsmodel. Twee ziekenhuizen kiezen voor het participatiemodel en in drie ziekenhuizen gaan de nu nog in maatschappen werkende specialisten in loondienst. Die nieuwe bestuursvormen zijn nodig door de invoering van integrale bekostiging per 1 januari 2015.

Medisch specialistisch bedrijf

Bij het samenwerkingsmodel gaan de afzonderlijke maatschappen op in één medisch specialistisch bedrijf. Dat kan een maatschap zijn, in dat geval heet het een 'transparant' model. Er is ook een niet-transparante vorm: daarbij wordt het medisch specialistisch bedrijf een coöperatie of een bv. Van de ondervraagde ziekenhuizen kozen er 30 voor een maatschap en 32 voor een coöperatie of bv.

Maatschap

Een maatschap kent lagere juridische en accountantskosten en levert netto meer inkomsten op. In een maatschap zijn specialisten zowel zakelijk als privé aansprakelijk voor schulden. Bij een bv of coöperatie zijn privé en zakelijk vermogen gescheiden en loopt de specialist privé geen risico. Het is verstandig om een nieuwe maatschap ter goedkeuring aan de belastingdienst voor te leggen zodat de medisch specialisten zeker weten dat zij technisch gezien zelfstandig ondernemer blijven. Zij moeten daarvoor aantonen dat ze voldoende ondernemersrisico lopen. Zestig ziekenhuizen hebben hun modelkeuze voorgelegd aan de belastingdienst. Voor 1 januari krijgen ze antwoord van de fiscus.

Participatiemodel

In het participatiemodel worden medisch specialisten mede-eigenaar van het ziekenhuis. Dat is nu nog lastig uitvoerbaar omdat de wetgeving die het mogelijk maakt om winst uit te keren nog niet door de Eerste Kamer is.

Bestuurbaarheid

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen waarschuwt al maanden voor problemen met de bestuurbaarheid van ziekenhuizen. Bestuurders zijn immers wettelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, maar krijgen straks een medisch specialistische onderneming binnen de muren die juridisch buiten de organisatie staat. Nu bestaat er nog een toelatingsovereenkomst die specialisten hebben ondertekend maar die verdwijnt volgend jaar. Ook banken en zorgverzekeraars hebben hun zorgen al uitgesproken. Rabobank directeur Michel van Schaik zei al eerder te verwachten dat dokters hun eigenbelang laten prevaleren en alles op alles gaan zetten om hun fiscale voordelen te behouden: 'Dat worden bedrijven buiten het ziekenhuis om, waarmee het ziekenhuis een service-level agreement sluit. Ze ondermijnen de relatie met het ziekenhuis.'

ZN

Pieter Hasekamp van Zorgverzekeraars Nederland reageert: 'Het is niet gezegd dat de fiscale modellen die nu worden uitgewerkt per definitie tot een onbestuurbaar ziekenhuis leiden. Maar het omgekeerde geldt ook niet: met name het samenwerkingsmodel kan wel degelijk grote gevolgen hebben voor de bestuurbaarheid van het ziekenhuis.' Hasekamp heeft voorkeur voor het participatiemodel omdat dat artsen kan stimuleren om te handelen vanuit een gemeenschappelijk belang.

Instemmingsverklaring

Een mogelijkheid om toch grip te houden op de medisch specialisten, vormt de pas opgestelde Model Instemmingsverklaring. Deze zou in de plaats komen van de oude toelatingsovereenkomst. Hiermee verklaren specialisten zich bij hun werkzaamheden te laten leiden door de wettelijke verplichtingen en regels omtrent zorgverlening van het ziekenhuis. De overeenstemming dient om ervoor te zorgen dat er een rechtstreekse lijn blijft tussen ziekenhuisbestuur en medisch specialisten als het gaat om kwaliteit en veiligheid. Ook deze overeenkomst moet nog worden goedgekeurd en ligt nu bij het ministerie van Financiën. Specialisten willen niet dat dit leidt tot een verkapt dienstverband.

Orde van medisch specialisten

Volgens vice-voorzitter Janko de Jonge hoeft niemand bang te zijn voor onbestuurbare ziekenhuizen. Tegen Zorgvisie zei hij: 'Ik verwacht juist dat medisch specialisten nauwer bij het ziekenhuis betrokken zullen zijn. Specialisten willen meer zeggenschap krijgen over de organisatie van zorg. Die kan doelmatiger en beter. Dat een grotere afstand ten koste gaat van de bestuurbaarheid is echt onzin.'

 

 

 

Integrale bekostiging ziekenhuizen

Specialisten en bestuurders moeten vanaf 2015 samen onderhandelen over de prijs die zij vragen per aandoening. Hoe dat verloopt, leest u in dit dossier. Bekijk het dossier

Eén reactie

 • fred

  Geachte lezer,
  De zorgverzekeraar heeft een grote invloed op het geheel.
  Zonder zorgverzekeraar hebben de specialisten een probleem.
  Ik ben van mening dat ook nurse practitioners en physician assistants zich moeten organiseren.
  En wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg?
  Kijk daarvoor op www.stgeerstelijnsklinieken.nl
  Vriendelijke groet

Of registreer u om te kunnen reageren.