Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

VGZ laat premie stijgen in 2015

De basisverzekeringen stijgen met zes tot tien euro per maand.
VGZ laat premie stijgen in 2015

Coöperatie VGZ noemt de nieuw polis innovatief en betaalbaar.

VGZ

De goedkoopste polis is 97,95 euro en is een natura polis. VGZ koopt hier voor 15 behandelingen zorg in die voldoet aan de "door VGZ gestelde hoogste kwaliteitsnormen". De "Ruime Keuze-polis " komt op 107,95 euro per maand. Volledige vrije keuze kost 113,95 euro per maand. Deze prijzen zijn allemaal op basis van het verplichte eigen risico van 360 euro.

Wijkverpleging

Prijsstijging is volgens de verzekeraar noodzakelijk omdat het verzekerde pakket wordt uitgebreid met wijkverpleging. VGZ zegt de stijging beperkt te hebben gehouden door goede zorginkoop, verlaging van de bedrijfskosten en teruggave van eerdere bedrijfsresultaten.  In totaal is het hele resultaat van 2013 en een aanzienlijk deel van 2014 teruggegeven in de vorm van premieverlaging, zo zegt VGZ. Zonder teruggave van de reserve zou de premie voor 2015 gemiddeld 6,50 euro per maand duurder zijn geweest.

Solvabiliteitseisen

De solvabiliteit is daardoor gedaald met twintig procentpunt. Verdere premieverlaging vind de zorgverzekeraar niet verantwoord in verband met te sterke premieschommelingen en scherpere Europese solvabiliteitseisen.

IZZ

IZZ Zorgverzekering heeft de premie voor de goedkoopste collectieve basisverzekering volgend jaar gezet op 92,95 per maand. Dit is een natura verzekering. De collectieve restitutie basisverzekering wordt 96,95 per maand. IZZ stelt dat er een breed, landelijk is gecontracteerd voor de natura verzekering. De beperkte premiestijging is volgens IZZ mogelijk dankzij de inzet van eerder gemaakt rendement. Een stijging is desalniettemin onvermijdelijk omdat de zorgkosten zullen stijgen en omdat er meer zorg onder de basisverzekering komt te vallen.

Zorgmedewerkers

IZZ Zorgverzekeraar is de zorgverzekeraar voor medewerkers in de zorg. Als collectiviteit hebben werkgevers en werknemers in de zorg via het bestuur van Stichting IZZ  gezamenlijk zeggenschap over de inhoud en prijs van de IZZ Zorgverzekering. Zorgmedewerkers die hun baan kwijtraken houden hun collectiviteitskorting op de IZZ Zorgverzekering nog tot maximaal 3 jaar na ontslag.

DSW

Zorgverzekeraar DSW maakte traditioneel zijn premie als eerste bekend. DSW liet eind september weten de premies volgend jaar gelijk te houden aan die van dit jaar. De premie is 95 euro per maand, bij een eigen risico van 360 euro. Een vrijwillig hoger eigen risico kan de premie laten zakken tot 72 euro. DSW gaat ook geld teruggeven. In 2013 heeft DSW de premie
aan het einde van het jaar met 12 euro verlaagd. Dit jaar doet DSW dat opnieuw. De verzekeraar maakt het bedrag binnenkort bekend.

3 reacties

  • Marchand

    Ik heb er ook vragen bij gezien de enorme winsten en reserves. Er zijn ook nog heel wat bezuinigingsmogelijkheden bij ziektenkostenverzekeraars, de veelheid aan verzekeraars (hoewel het land in feite verdeeld wordt door een 4-tal verzekeraars) werkt ook kostenopdrijvend. Argumenten rond solvabiliteit vanwege (Europese) wet/regelgeving worden vaak gebruikt wanneer het goed uit komt, niet omdat men netjes in de pas wil lopen. Tevens kun je je afvragen of de inzet wijkverpleegkundige afgewenteld moet worden op de verzekerden en niet, zoals ook bij gemeenten en aanbieders, ten last moet gaan van bestaande budgetten van de financier/uitvoerder.

  • Rob

    Excuses voor de tikfouten.

  • Rob

    VGZ: 'In totaal is het hele resultaat van 2013 en een aanzienlijk deel van 2014 teruggegeven in de vorm van premieverlaging.' Dat behoeft toch wel enige toelichting. Kijkend naar de premieontwikkeling 2013-14, oordeelden experts dat de winst in 2014 waarschijnlijk op een iets lager niveau zou uitkomen dan in 2013, maar dat er nog steeds winst zou wotden gemaskt en dat die winst zou leiden tot een verdere stijging van de silvabiliteit. Draait VGZ dan een bijzonder en onverwacht slecht jaar? Wat is er aan de hand?

Of registreer u om te kunnen reageren.