Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

VWS weigert hulp aan Gemini Ziekenhuis

VWS komt niet tussenbeide nu de NZa de beschikbaarheidsbijdrage voor het Gemini Ziekenhuis heeft afgewezen. 'Het is de verantwoordelijkheid van de NZa om aanvragen voor beschikbaarheidsbijdrages te beoordelen.'
VWS weigert hulp aan Gemini Ziekenhuis
Foto: Carina van Aartsen

Nu de beschikbaarheidsbijdrage is afgewezen, verwijst VWS het ziekenhuis naar de zorgverzekeraar.

Zorgplicht

Het is aan de zorgverzekeraar in het kader van zijn zorgplicht om er voor te zorgen dat de bereikbaarheid in het kader van de 45 minutennorm niet verslechtert. De toezichthouder zal ingrijpen als daaraan wordt getornd. De regeling beschikbaarheidsbijdrage wordt niet afgeschaft, zegt VWS, maar zal ook niet worden aangepast. Het Gemini Ziekenhuis is inmiddels in beroep gegaan tegen de beslissing van de NZa. Coöperatie VGZ overweegt of zij dit ook zullen doen.

Gemini Ziekenhuis

Bestuursvoorzitter Harry Luik zei eerder tegen Zorgvisie de afwijzing door de NZa te betreuren: 'Onze aanvraag is afgewezen om formele redenen. Wij voldoen aan de criteria, maar de NZa hanteert een eigen criterium: de overmachtsituatie. Die ontstaat alleen als de verzekeraar niet meer kan betalen. Eigenlijk betekent het dat geen enkel ziekenhuis aan de criteria kan voldoen. VWS is nu aan zet om een besluit te nemen.'

NZa

De NZa hanteert vier criteria en een ziekenhuis moet aan alle vier voldoen: 1. er is sprake van een (dreigende) sluiting van een SEH en/of verloskunde voorziening. 2. de zorgverzekeraar kan niet meer aan de op hem rustende zorgplicht voldoen en dat is hem wegens overmacht niet aan te rekenen. 3. de 45-minutennorm is in gevaar. 4. er zijn geen andere oplossingen mogelijk. De NZa laat weten dat het Gemini Ziekenhuis niet aan alle vier de criteria voldoet.

SP

SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven vindt dat het Gemini Ziekenhuis moet blijven: 'Het ziekenhuis is onmisbaar voor de eilanden en voor de regio. Het moet niet zo zijn dat verzekeraars dit gaan oplossen want die hebben een heel andere agenda. Verzekeraars willen juist minder ziekenhuizen.' Nu de markt het niet regelt en VWS en NZa niet willen, is het aan het Parlement, zegt Van Gerven: 'Als het kabinetsbeleid leidt tot onaanvaardbare uitkomsten is het aan de Kamer om in te grijpen.'

CDA

CDA-Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot heeft vorige week al vragen gesteld aan minister Schippers. Het CDA wil onder meer dat de beschikbaarheidsgelden voor acute verloskunde beschikbaar moeten zijn en blijven voor gevoelige ziekenhuizen. Als de SEH in Denn Helder sluit, neemt het aantal mensen dat buiten de 45-minutennorm woont toe en dat is voor het CDA onwenselijk.

Schippers heeft de vragen nog niet beantwoord.

5 reacties

 • Bluewish Zorgmarketing

  Deze kwestie lijkt een typisch geval van partijen die graag de verantwoordelijkheid bij een ander leggen. Ziekenhuizen (MCA en Gemini), gemeente, verzekeraars, NZA en VWS schuiven de hete aardappel door. En de zorgconsument? Die kijkt ernaar en ziet het gebeuren.

  In de marktwerking ligt de zorgplicht bij de zorgverzekeraars. Consumenten betalen hen immers premie opdat zij voldoende en goede zorg inkopen. Dat moet dan toch ook gelden in de regio Den Helder? En als de zorgverzekeraars vinden dat in dit geval de zorgplicht niet bij hen ligt, dan zou mijn tip zijn: leg het even uit aan uw klanten: de zorgconsumenten. Net zo goed als het ziekenhuis aan haar klanten zou kunnen uitleggen dat er, ondanks de fusie en de garantstelling van de gemeente, er geen enkele mogelijkheid is om de spoedeisende hulp in stand te houden.

  Als deze beide partijen zich op deze manier naar hun klanten verantwoorden, komt er ook transparantie in de schimmige spel waar zorgconsumenten recht op hebben en laten ze zien dat ze het voor hen doen en niet vanwege andere belangen. De vraag is echter wanneer dat gaat gebeuren.

  Ton van de Ven

 • bezorgde

  Willen wij als Nederlanders minder ziekenhuizen? We kunnen niet met zijn allen in de Randstad wonen. Al die extra vervoerskosten en vele uren ongemak komen niet voor rekening van VWS, maar ze moeten wel betaald.

 • Geengebruiker

  Prima ontwikkeling. Laat de verzekeraar(s) maar vaststellen of de zorg die Gemini levert nodig en wenselijk is. Dat is hun rol, nu waarmaken.

 • handlogten

  Hieruit blijkt de volhardende houding van Schippers om de kosten van de zorg te reduceren. Een onomkeerbaarproces. Diverse Ziekenhuizen kampen met vergelijkbare situaties. Het komt er op neer dat Ziekenhuizen de financiering zelf moeten regelen.

 • DGo

  Wanneer VWS weer moet gaan ingrijpen is het wederom duidelijk het huidige financieringssysteem niet werkt. Dat bewijst dat de zorgverzekeraars toch slechts partijen zijn die, gelijke ziekenfondsen van destijds, niet veel meer doen dan het afhandelen van de facturen.
  Nog meer bewijs nodig om het gehele systeem op de schop te nemen?

Of registreer u om te kunnen reageren.