Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Verzekeraars zetten mes in wijkverpleging

Zorgverzekeraars korten veel meer op wijkverpleging dan is afgesproken. De kortingen lopen op tot dertig procent procent. ‘De harde klappen in de ouderenzorg vallen niet bij de sluiting van verzorgingshuizen, maar bij de bezuinigingen op de wijkverpleging.’
Verzekeraars zetten mes in wijkverpleging
Foto: ANP Jerry Lampen

Vorige week al trok brancheorganisatie ActiZ aan de bel dat zorgverzekeraars bij de zorginkoop van wijkverpleging veel forsere kortingen eisen dan is afgesproken bij de landelijke afspraken tussen het ministerie van VWS en veldpartijen. Bij dat akkoord is afgesproken dat thuiszorgaanbieders 400 miljoen euro minder geld krijgen. Het idee is dat zij dit realiseren door cliënten te 'ontzorgen'. Zorgaanbieders moeten inzetten op de zelfredzaamheid van zorgvragers, een groter beroep doen op het netwerk van cliënten en meer gebruikmaken van technologie op afstand.

Martin van Rijn: nulgroei

De korting van 400 miljoen euro komt neer op 12 procent minder budget. Maar in de praktijk zetten zorgverzekeraars in op veel hogere kortingen, soms wel van 20 tot 30 procent. Dat doen ze naar eigen zeggen omdat zij allerlei risico's en onzekerheden zien bij de uitvoering. Ze houden zelfs rekening met een overschrijding van 250 miljoen euro. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS vindt de conclusie van verzekeraars veel te voorbarig, zo zei hij afgelopen donderdag 30 oktober in een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer. Hij wijst op het hoofdlijnenakkoord, dat alle partijen hebben ondertekend. Daarbij is uitgegaan van een korting van 12 procent op het budget. Doordat er ook extra geld beschikbaar komt, bijvoorbeeld voor de demografische groei, komt deze korting in de praktijk neer op een nulgroei. 'Er is net zoveel geld beschikbaar als in 2014, maar daar moeten zorgverzekeraars en zorgaanbieders wel de groei mee kunnen opvangen. Zorgaanbieders zullen efficiënter moeten gaan werken om meer mensen te helpen met hetzelfde geld.'

In de praktijk forse kortingen

Maar de Haagse realiteit strookt niet met de praktijk aan de onderhandelingstafel. 'Wij krijgen te maken met veel hogere kortingen', zegt Jeroen van den Oever, bestuursvoorzitter van Fundis. 'Wij hadden rekening gehouden 15 procent minder voor verzorging aan huis, zoals was afgesproken met Van Rijn. Maar de kortingen van verzekeraars komen erop neer dat er 20 procent minder geld is voor wijkverpleging. Wij zijn het eens met het beleid van ontzorgen. Maar om bij bestaande cliënten per 1 januari 20 procent minder zorg te gaan leveren, dat is wel heel radicaal. Iedereen denkt dat de bezuinigingen in de ouderenzorg vooral te maken hebben met de sluiting van verzorgingshuizen. Maar de harde klappen vallen juist bij de wijkverpleging. Als er landelijk niet iets anders wordt afgesproken, dan zullen wij 10 procent van onze 900 thuiszorgmedewerkers moeten ontslaan. Het kabinet wil dat mensen langer thuis wonen. Maar het overheidsbeleid leidt tot sluiting van verzorgingshuizen, terwijl  er tegelijkertijd fors wordt bezuinigd op thuiszorg.'

ActiZ trekt aan de bel over wijkverpleging

ActiZ heeft de problematiek vorige week in een spoedoverleg met Van Rijn tevergeefs aangekaart. De brancheorganisatie is teleurgesteld dat de staatssecretaris in het Kamerdebat heeft aangegeven geen verontrustende signalen van partijen te hebben ontvangen, terwijl die wel degelijk zijn doorgegeven. 'De bewering van Van Rijn dat er feitelijk nulgroei is herkennen wij niet. Zorgaanbieders worden geconfronteerd met kortingen van 15 tot 30 procent', zegt ActiZ-directeur Aad Koster. 'Wij willen dat de Nederlandse Zorgautoriteit dit snel inventariseert.'

Zorgverzekeraars differentiëren niet

Koster vindt het verder opvallend dat zorgverzekeraars alle zorgaanbieders over één kam scheren. 'Er zijn zorgaanbieders die al hebben gekeken naar het bevorderen van zelfredzaamheid en het meer betrekken van netwerken van cliënten. Die hebben al een versobering doorgevoerd, terwijl andere zorgaanbieders dat nog niet hebben gedaan. Toch krijgen ze allebei te maken met dezelfde korting. Je zou verwachten dat zorgverzekeraars daar onderscheid in maken.'

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (WLZ). Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging? Bekijk het dossier

10 reacties

 • jos van veen

  Ik had een aardig verhaal samengesteld met beicjting van verschillede kanten maar zelfs als je inkort dan blijft de teller op 1500 staan en zelfs met 100 tekens kun je dan nog niet plaatsen.
  dus: uit de context mijn concusie..

  Macht en geld, geld en machtsspelletjes tussen instanties,prestiges etc en de rest weten we dan al weer.

  De laaglanders mogen dan het restwater weer afvoeren of verzuipen.
  Politici zonder grondige kennis/inzicht van zorg vormen een ramp als ze daar menen over te moeten besluiten.
  Wijkverpleegkundigen zijn weggeschoven van de hen toebedachte rol in de thuiszorg door bemoeizuchtige met machtswanen beladen bureaucraten/instanties/organen..waar je weinig echte zorg van kunt verwachten. Verminderen!!Wegvegen!
  ik denk dus dat op politiek niveau daar een correctie op moet komen.
  Wie is de spil in de thuiszorg??! En dat positioneert de plek van gemeenten en andere bureaucratische bemoeials
  Dan wordt de financiering ook helder.


 • B21

  Wat kost het in stand houden van molochen als Zilveren Kruis Achmea en CAK eigenlijk ?

 • fred


  Is er nog wel politiek en maatschappelijk draagvlak voor het beleid van deze staatssecretaris?
  Er is chaos bij de PGB.De transitie moet in een korte tijd gerealiseerd worden.
  De thuiszorg heeft te maken met forse bezuinigingen.
  D kwaliteit en kwantiteit van zorg staan onder onaanvaardbare druk.
  Hoe het wel moet,zie stgeerstelijnsklinieken.nl
  Veel   succes.

 • pro-zorg

  Als instellingzorg te duur is en men wil thuiszorg stimuleren dan is het onlogisch dat er minder geld gaat naar de wijk-zorg/verpleging. Om het goed te laten verlopen moet daar dan toch juist meer op ingezet worden of gaat het in Nederland niet meer om het bieden van kwaliteitszorg...is dat alleen nog maar leeg begrip dat de schijn moet ophouden....

  Wij hebben meegemaakt dat er binnen de instelling gereorganiseerd werd. De doelstelling: met minder mensen meer doen. Best. Nu kost zo'n reorganisatie meer werk en energie voor alle partijen en wat gebeurd er? Men gaat die reorganisatie maar vast direct beginnen met minder personeel. Het is gewoon onvoorstelbaar. Resultaat: Zorgvragers teleurgesteld (te weinig aandacht), medewerkers gestresst en ziek en bij te veel klachten van medewerkers ? : laten we als management een duur onderzoeksbureau onderzoeken en op papier te ontdekken wat er toch aan de hand is want het personeel moet vooral weten dat ze serieus genomen worden (?).
  Niet dus.
  Ons Nederland lijkt soms te worden bestuurd als een zorginstelling. Adhoc en voorbijvliegend aan de steeds weer onderstreepte doelstelling dwz het willen bieden van zorgkwaliteit. Het geld (en het gebrek eraan) is ons echt de baas en ondergraaft de zorgkwaliteit.
  En het geld?....is er wel . De verdeling deugt alleen niet.

 • paula@thiewes.nl

  Prima om wijkverpleging in de zetten op zelfredzaamheid,maar om de client te revalideren/reactiveren moet daarvoor het begin wel voldoende ruimte zitten in de indicatie. Doe je dat niet dan zal het effect tegenovergesteld zijn. Hogere kosten door overbelasting mantelzorgers en extra ziekenhuisopnames omdat de preventie en voorlichting in de zorg tekort schiet.


 • Hoeksr

  Zieken worden van dit al snel zieker. Maar wees bewust dat zieker wordende zieken levensbedreigend kunnen worden voor de gezonden!!

  Vooral zo doorgaan 'haagse hop'!

 • het kan beter

  Verzekeraars zetten de bijl in de wijkverpleging door absurde hoge kortingen te bedingen en de omvang te verminderen. Elk mens had deze ontwikkeling al voorzien. Zorgverzekeraars bestaan bij gratie van smaldeel liberalen politiek. Alles wat zorg in Nederland is - wordt gesloopt. Het geld wordt weggedragen naar buitenland. Het ontbreekt in Nederland aan Normen en Waarden. Werkinkrimping en ontslaan van medewerkers is hoogste gesprek van elke dag!

 • Teceer

  het probleem is natuurlijk dat de verzekeraars hun regierol serieus nemen, en die is vooral gericht op de macrobudgetten. en dat verhoudt zich slecht met het opkomen voor de belangen van de individuele verzekerde. ook een verzekeraar kan moeilijk twee heren dienen.

  en de staatssecretaris is er alleen in geïnteresseerd de zorg betaalbaar te houden voor de belastingbetaler. dat degenen die zorg nodig hebben, daarmee in de kou komen te staan, neemt hij kennelijk voor lief. een heel eigen interpretatie van de aloude sociaal-democratische solidariteit.

 • bezorgde

  Ik hoop dat de indicatieorganen goed onafhankelijk blijven en dat er nooit wachttijden voor professionele zorg geaccepteerd mogen worden. En dat er nooit een oprekbare eigen bijdrage voor zorg aan het lijf komt! Verder moet uiteraard een Pgb een reeele hoogte hebben en altijd beschikbaar blijven. Het kabinet hamert op gratis clientondersteuning in de Wmo: deze moet ook gelden voor het aangaan van confrontaties met de zorgverzekeraar door hulpbehoevenden. Misschien moet de geschillenbehandeling bij de zorgverzekeraars ook eens onder de loupe genomen worden? Hoeveel mensen lukt het om daar hun gelijk te krijgen?

 • Petrus

  Och, de bezuiniging is nog veel groter: in het kader van de administratieve lastenverlichting zijn naast de volume en prijskortingen ook nog een shet aantal producten verviervoudigd (kijk maar op de website van het CAK). Er moet dus nog meer geld naar de bureaucratie (ten laste van zorgpersoneel). Het is al bekend dat er in januari niet meteen gedeclareerd kan worden. Voorschotten moeten per afzonderlijke zorgverzekeraar afgesproken worden. In de WMO moet nog bekeken worden hoe zaken veranwtoord moeten worden en de cliënt krijgt straks met terugwerkende kracht een eigen bijdrage voorgeschoteld. Kan dan niemand vooruit kijken waartoe deze chaos leidt? Wie durft een eind te maken aan dit gekkenhuis dat door Den Haag gecrëerd is. De doos van pandora is nu werkelijk opentrokken. Niemand krijgt hem meer dicht. Waar is de tijd gebleven van de simpele budgetsystematiek zonder winstmaximaliserende verzekeraars?

Of registreer u om te kunnen reageren.