Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Orbis schrijft zwarte cijfers

Het Orbis Medisch en Zorgconcern heeft in 2013 een positief netto resultaat gerealiseerd van 10,2 miljoen euro. Dat blijkt uit het onlangs gedeponeerde jaarverslag over 2013. De verwachte volumegroei van 2,5 procent bleef weliswaar uit, maar dankzij allerlei besparingen schrijft het ziekenhuis voor het eerst sinds 2009 zwarte cijfers.
Orbis schrijft zwarte cijfers
Foto: ANP

De raad van bestuur schrijft tevreden te zijn met het vorig jaar behaalde resultaat. 'Voor het eerst sinds de opening van het nieuwe ziekenhuis in 2009 werden in de Cure weer zwarte cijfers geschreven (een positief resultaat van 5 miljoen,  ten opzichte van een verlies van 0,8 miljoen in 2012). Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat dit resultaat van de Cure in 2013 positief is beïnvloed door een meevaller van 4,2 miljoen euro als gevolg van de landelijke garantieregeling kapitaallasten.' Het eigen vermogen van Orbis staat eind 2013 op 12,7 miljoen, terwijl dat eind 2012 nog 2,5 miljoen was.

Verschuiving

Het bestuur meldt in het jaarverslag dat de op handen zijnde fusie met Atrium Medisch Centrum Parkstad in januari 2015 geëffectueerd zal worden. 'Zoals in het jaardocument 2012 werd gerapporteerd, bestond eind 2012 het streven om in 2013 de fusie definitief af te ronden. Alhoewel dit voornemen niet is uitgekomen is in 2013 grote vooruitgang geboekt op een aantal majeure dossiers die cruciaal zijn voor het voorgenomen besluit tot fusie en de daarbij horende adviesaanvraag.' Hier doelt het bestuur dan met name op een groot ICT-programma. Medio 2013 werd duidelijk dat als gevolg van de verschuiving van de verwachte fusiedatum het tijdspad voor de realisatie van een geïntegreerde systeemomgeving moest worden aangepast. Verder moest langer gewerkt worden aan de strategie en de organisatie-inrichting.

Omzetgroei

Het management heeft er vertrouwen in dat het zorgconcern in de toekomst winstgevend blijft. 'Gegeven de beperkte mogelijkheden tot omzetgroei in een krimpende zorgmarkt voor ziekenhuizen, zijn kostenbeheersing en margeverbetering de belangrijkste sleutels in de nabije toekomst om structureel herstel van de winstgevendheid en de continuïteit  op lange termijn van Orbis te borgen.'

Of registreer u om te kunnen reageren.