Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

WFZ fluit 15 ziekenhuizen terug

15 ziekenhuizen hebben de overeenkomsten over de nieuwe vormen van samenwerking aangepast op aandringen van het Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ). Het WFZ zag te grote risico’s voor de financiën en de bestuurbaarheid van de ziekenhuizen.
Herman Bellers, WFZ
Herman Bellers, WFZ-directeur - Foto: WFZ

Vanaf 1 januari 2015 gelden in de ziekenhuiszorg integrale tarieven. Medisch specialisten en ziekenhuizen kunnen daardoor nog maar via één integraal tarief de zorg declareren bij zorgverzekeraars. Vrijgevestigd medisch specialisten die hun status van ondernemer voor de fiscus willen behouden, moeten een andere formele samenwerkingsrelatie aangaan met de ziekenhuizen. Veruit de meerderheid heeft gekozen voor het medisch specialistisch bedrijf. Slechts enkele ziekenhuizen kiezen nu al voor het participatiemodel, waarbij de dokters aandeelhouder worden.

WFZ toetst bestuurbaarheid ziekenhuizen

De nieuwe formele samenwerkingsvormen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de juridische en financiële structuur van het ziekenhuis.  Daarom doet het WFZ een risicobeoordeling van alle ziekenhuizen die aan het WFZ-deelnemen. Zij hebben op 2 oktober een mail gekregen waarin het WFZ uitlegt wat in zijn optiek de belangrijkste criteria zijn. De toets van het WFZ spitst zich toe op de bestuurbaarheid van de organisatie en de financiële risico's voor het ziekenhuis.

WFZ-toets staat los van fiscus

WFZ-directeur Herman Bellers wijst er in een mail aan Zorgvisie op dat de toets van het WFZ losstaat van de toets door de fiscus. 'Het WFZ heeft een andere invalshoek, namelijk risico. Het is dus ook niet zo dat de zienswijze van het WFZ wordt beïnvloed door de zienswijze van de fiscus, of omgekeerd.'

15 ziekenhuizen passen aan

Het WFZ heeft op vrijdag 19 december alle overeenkomsten, van in totaal 74 ziekenhuizen met WFZ-garanties en/of oude Rijksgaranties, ontvangen en beoordeeld. Hiervan hebben negen ziekenhuizen meegedeeld dat alle specialisten in loondienst zijn of treden. Van de overige ziekenhuizen zijn in vijftien gevallen wijzigingen in de overeenkomst aangebracht op aandringen van het WFZ. Bij drie ziekenhuizen gaat het daarbij om de bestuurbaarheid of slagvaardigheid van de organisatie. Bij twaalf ziekenhuizen betreft het de financiële risico's voor het ziekenhuis in verband met de fiscale vrijwaring van het ziekenhuis door het medisch specialistisch bedrijf.

Groen licht van WFZ

Het WFZ heeft inmiddels de overeenkomsten akkoord bevonden en dit is ook al schriftelijk bevestigd. 'Wat het WFZ betreft is er dus vanaf 1 januari inderdaad geen probleem', schrijft Bellers.  Hij wijst er wel op dat het WFZ ziekenhuizen zonder WFZ-garantie of Rijksgarantie niet heeft beoordeeld. Ook merkt hij op dat als ziekenhuizen in een later stadium alsnog willen kiezen voor het participatiemodel, weer een geheel nieuwe situatie ontstaat. Dan is er opnieuw goedkeuring van WFZ en banken nodig, omdat dan de eigendomsverhoudingen wijzigen. Twee van de grootste topklinische ziekenhuizen van Nederland, het St. Antonius in Nieuwegein en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, hebben laten weten voor die route te kiezen.

2 reacties

 • fred

  Geachte lezer,
  Hij die betaalt,zal bepalen.Vergeet daarom niet de zorgverzekeraar.
  Het ministerie zal mag ik aannemen een goede en functionele relatie willen koesteren met de zorgverzekeraar.
  Veel ziekenhuizen zullen meer moeten samenwerken omdat een concentratie van ziekenhuisfuncties zal worden bevorderd.
  Ik verwacht uiteindelijk een vermindering van het aantal specialistenplaatsen en dus ook opleidingsplaatsen.
  Vriendelijke groet
  www.stgeerstelijnsklinieken.nl

 • Rob

  Waarom geeft het WFZ niet aan wat er moest worden aangepast? Dit is zeer relevant voor de de RvT's van ziekenhuizen die geen WFZ-toets hebben gekregen. WFZ is een publieke organisatie maar de directeur lijkt dat niet door te hebben. Hij lijkt zich liever aan banken te willen spiegelen.

Of registreer u om te kunnen reageren.