Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Gemeenten niet happig om het pgb uit te voeren

Gemeenten zullen in de praktijk proberen zo min mogelijk persoonsgebonden budgetten toe te kennen. Daarvoor vreest directeur Aline Saers van de belangenvereniging van mensen met een pgb, Per Saldo.
Gemeenten niet happig om het pgb uit te voeren

De Wmo is door staatsecretaris Martin van Rijn (VWS) aangepast. Er staat in de nieuwe wet niet meer dat gemeenten pgb's kunnen toekennen. In de nieuwe wet staat dat gemeenten pgb's moeten toekennen. Aan de toekenning mogen ze wel strenge voorwaarden stellen. 'En dat is ook helemaal terecht', zegt Saers. 'Ik ben altijd al voorstander geweest van een solide pgb. Ik vrees echter dat gemeenten die voorwaarden misbruiken om geen pgb's te hoeven uitkeren.' Saers noemt de bepaling dat een pgb pas toegekend mag worden als blijkt dat er geen passende zorg in natura beschikbaar is. 'Gemeenten kunnen heel lang zoeken naar gepaste zorg in natura. Zelfs als die er in feite niet is.'

Imagoprobleem pgb

Saers doet deze voorspellingen op basis van gesprekken met verschillende gemeenten. 'Je merkt dat het pgb een imagoprobleem heeft. Gemeenten denken dat de uitvoering ervan alleen maar enorme frauderisico's oplevert, geld kost en voor gezeur zorgt. Terwijl is aangetoond dat mensen zelf heel efficient en kostenbesparend zorg kunnen regelen. Dat is iets wat zorgverzekeraars zich nu langzamerhand beginnen te realiseren. Die vertzette zich in eerste instantie hand en tand tegen het pgb in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zij zien nu langzamerhand dat pgb-houders zorg kunnen inkopen op een manier die zij zelf helemaal niet kunnen. Want verzekeraars zitten aan hun gecontracteerde aanbieders vast en die kunnen vaak niet aan de specifieke, gepaste zorgvraag voldoen. Het scheelt dus voor verzekeraars als budgethouders het zelf inkopen zodat zij niet in de clinch hoeven met hun gecontracteerde reguliere aanbieders om hun aanbod aan te passen.'

Pgb-fraude

Het slechte imago van het pgb heeft volgens Saers te maken met berichten over fraude en zorgkantoren. 'Deze week meldde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bijvoorbeeld dat zorgkantoren moeite hebben om verkeerd uitgegeven pgb-budgetten terug te vorderen. Dat komt omdat zorgkantoren pas na ruim een jaar in de gaten hebben dat ze verkeerd budget hebben uitgegeven. Het wordt dan natuurlijk een stuk moeilijker om het terug te vorderen dan wanneer je daar binnen een maand achter komt.'

Zorgkantoren te laat

Saers noemt bovendien het bericht van deze week dat Agis en Achmea te laat zijn met het betalen van voorschotten aan budgethouders. 'Dat komt omdat na de fusie deze concessiehouders hun twee systemen in elkaar hebben geschoven. Daardoor is veel vertraging ontstaan bij het uitkeren aan budgethouders. Dat zorg nu voor problemen'

Kamervragen

Per Saldo heeft haar bezwaren kenbaar gemaakt aan verschillende Kamerleden waaronder Vera Bergkamp (D66) en Mona Keijzer (CDA). Zij zullen aanstaande donderdag schriftelijke vragen over dit onderwerp indienen bij Van Rijn.

Of registreer u om te kunnen reageren.