Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Menzis-experiment met premieschuld mislukt

Een proef van zorgverzekeraar Menzis en Stadsbank Oost Nederland om wanbetalers te helpen bij het aanpakken van hun schulden, is mislukt. Het overgrote deel van de door de zorgverzekeraar benaderde schuldenaars gaf geen thuis.
Menzis-experiment met premieschuld mislukt

In de gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo heeft zorgverzekeraar Menzis vanaf 20 augustus 2012 een grote proef gedraaid. De verzekeraar benaderde tot nu zo'n 3100 mensen met een betalingsachterstand voor de zorgverzekeringspremie. Een woordvoerder van Menzis: 'We hebben samen met de stadsbank geprobeerd om mensen met een betalingsachterstand zo vroeg mogelijk te benaderen. Het liefst binnen twee maanden, voordat mensen bij het schuldenloket van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) terechtkomen. Het doel is om vroeg met laagdrempelige oplossingen te komen om zo erger te voorkomen. De samenwerking met de stadsbank is hierin cruciaal omdat die instelling allerlei betalingsregelingen kan aanbieden. Het is in dit experiment duidelijk niet zo dat schulden worden kwijt gescholden of iets dergelijks zoals een tijd geleden in Rotterdam is gebeurd.'

Mislukking

Ruim 93 procent van de mensen die hulp kregen aangeboden, reageerde niet op het aanbod en zelfs meer dan de helft is niet bereikt. Van de 6,5 procent die de hulp accepteerde, wist uiteindelijk 80 procent hun schulden gedeeltelijk of helemaal weg te werken. 'Of we het een mislukking moeten noemen, ligt er maar aan hoe je het bekijkt', zegt de woordvoerder. 'Ja, veel mensen hebben niet gereageerd. We hebben iedere persoon minimaal 12 keer benaderd. Drie keer schriftelijk, drie keer telefonisch door Menzis, daarna nog drie keer schriftelijk en 3 keer telefonisch door de Stadsbank en vervolgens in veel gevallen nog een keer aan de deur via de gemeente. Dat meer dan de helft niet reageert, is jammer. Maar bij die 6,5 procent die wél open staat voor hulp, blijkt dat deze mensen zeer succesvol schuldenvrij gemaakt kunnen worden.'

Roger van Boxtel

Menzis-topman Roger van Boxtel  trok in 2011 al aan de bel over het feit dat steeds meer verzekerden hun premie niet kunnen betalen en een betalingsregeling aanvragen . 'We zien een daling van het aantal mensen dat een aanvullende verzekering neemt en een stijging van het aantal mensen dat de premie niet meer kan betalen'.

Wanbetalers

Het totale aantal wanbetalers bij zorgverzekeraars met een betalingsregeling is in de periode 2010-2013 gegroeid van 266.494 naar 316.845. Landelijk is de premieschuld van wanbetalers in de zorg inmiddels opgelopen tot bijna een miljard euro.

9 reacties

 • aldertboersma

  De zorgtoeslag niet aan de premiebetaler uitkeren, maar rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. Wordt de schuldenopbouw in ieder geval een stuk minder van.

 • andriesb

  In 2005 heb ik dit probleem al voorspeld. De ziekenfondspremie, die inkomensgerelateerd was, werd automatisch via het loon en de uitkering geind voor 10 miljoen Nederlanders en medelanders. Maar Hoogervorst moest zo nodig een nieuw systeem invoeren, waarin iedereen dezelfde premie ging betalen en het merendeel dan weer een zorgtoeslag ging krijgen. Lekker efficient! Nu komt men op het idee om de premie via de werkgever te innen. Dat bestond al voor 2006. Maar er moest zo nodig geprivatiseerd worden. Weg met het ziekenfonds! Marktwerking!

 • bezorgde

  Wat jammer dat het niet voldoende gelukt is. Ik ben wel heel benieuwd waar nou echt de knelpunten zaten bij de wanbetalers? Is er nou zo'n grote groep die niet te helpen is? Of sluit de hulp niet aan? Waar zit nou echt het probleem?

 • Henk

  Dat gaat de Belastingdienst dan even effectief doen als de inning van alle belastingen en premies. Gaat dacht ik vrij goed in Nederland. In ieder geval beschikt de Belastingdienst over instrumenten waar zorgverzekeraars (terecht) niet over beschikken.
  Verrekenen van premie en toeslag zou ook via de Belastingdienst kunnen. Anders via het College voor Zorgverzekeringen. Het CVZ doet nu ook de inning en verrekening in het kader van de wettelijke wanbetalersregeling en stort het geld door naar de betreffende verzekeraar. Dat werkt ook vrij goed. In ieder geval veel beter dan de verzekeraars zelf presteren.
  Het kan best eenvoudig. Nu de wil nog.

 • jhbos

  Beste Henk ik ben het met je eens, ware het niet dat het fiscaliseren van de ZVW voor sommige politici een doodlopende weg is.
  Maar deze groep die nu niet betaald aan de verzekeraar, gaat die dan wel betalen aan de Belastingdienst?
  Het verrekenen van de zorgtoeslag met premieschuld aan een particulier bedrijf dat is voor andere politici weer een doodlopende weg.

  Mooi he dat poldermodel in Nederland.

 • Henk

  De Belastingdienst zou door verdere fiscalisering juist worden ontlast Johan. De Belastingdienst int immers nu al de belasting en de inkomensafhankelijke heffing Zvw, zodat het eigenlijk nauwelijks meerwerk oplevert om het fiscale deel van de Zvw te vergroten. Er zou tegenover staan dat de zorgtoeslag verdwijnt en dat scheelt een hoop administratief gedoe bij de pakweg 3 miljoen huishoudens die nu alleen zorgtoeslag krijgen.
  Maar als het niet gemakkelijk mag, dan kunnen we op zijn minst de mogelijkheid invoeren om zorgtoeslag en premie bij voorbaat te verrekenen. Dat gebeurt nu al in de wettelijke wanbetalersregeling ook, dus dan kan het ook bij de gewone premiebetalers ook.

 • jhbos

  Tsja.. dit was te verwachten. Exact het probleem waar ook de incassobureaus tegen aanlopen. Dit is denk ik de groep mensen die echt klem zitten en eigenlijk (financieel gezien) geen kant opkunnen. Ik ben wel benieuwd wat het profiel van deze groep is. Loondienst, ZZP, WW, WIA, bijstand, WSW, AOW zonder pensioen, arbeidsmigranten etc. Je moet dus eerst kijken naar de oorzaak voordat je de zware stap maakt naar een volledige fiscalisering. En eh..... deze groep zal ook wel belastinschulden hebben zo is mijn verwachting dus dan verschuiven we de problemen van de zorgverzekeraars naar de deurwaarders van de Belastingdienst. En ik weet niet of het verstandig is om ook deze nieuwe taken maar weer bij de 'overbelaste' Belastingdienst neer te leggen.

 • beppieteunissen

  wat goed werkt is om mensen samen met het premiebedrag ook meteen 1/12 deel te laten betalen van de eigen bijdrage. Bespreek verder met ze of ze niet oververzekerd zijn. Veel mensen hebben al een aanvullend 3 en hoge tandartsverzekering terwijl ze geen kosten maken. Dus premie omlaag, meteen eigen bijdrage laten betalen. Dat voelt anders dan een betalingsregeling. de Friesland doet dat ook en voorkomt veel problemen

 • FJJ Conijn

  De meest kosteneffectieve oplossing voor dit hardnekkige en toenemende probleem is fiscalisering van de premie. Zelfs na de politieke perikelen rond de inkomensafhankelijke premie is dat zonder probleem realiseerbaar.

  Binnen het fiscale stelsel kan de premie namelijk naar believen meer of minder inkomensafhankelijk gemaakt worden. Een maandpremie van 1% over de eerste € 200.000,- bruto jaarinkomen of 2% over de eerste € 100.000,- maakt een groot verschil voor de te betalen premie door de lage- en middeninkomens. Daarbij kan men variëren met de inkomensboven- en -ondergrens.

  Weliswaar betekent fiscalisering dat de zorgverzekeraars (weer) publiek moeten worden, maar er is zelfs een serie, zwaarwegende redenen waarom Nederland (weer) één, publieke zorgverzekeraar zou moeten krijgen. Zie http://bit.ly/RRNXRR (eigen site).

Of registreer u om te kunnen reageren.