Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Korting huishoudelijke zorg onverantwoord zwaar’

Ook in Den Haag is de zorgtransitie in volle gang. Karsten Klein (CDA), wethouder jeugd, welzijn en sport in Den Haag, maakt zich zorgen om de enorme korting van veertig procent op de huishoudelijke zorg. ‘De korting is tegenstrijdig met het Kabinetsbeleid’, aldus Klein.
‘Korting huishoudelijke zorg onverantwoord zwaar’

'Het kabinet wil aan de ene kant mensen langer thuis laten wonen, maar bezuinigt vervolgens stevig op de huishoudelijke zorg. Dat is echt onverantwoord zwaar.'

Slechter af

Klein vindt overigens niet dat de decentralisatie ten einde moet komen en de gemeente blijft ook gewoon doorgaan met de voorbereidingen. 'We hebben geld gereserveerd voor een zachte landing, maar door deze korting dreigen 6000 tot 7000 mensen hun zelfstandigheid te verliezen. Dan belanden ze vanzelf in een verzorgingstehuis. Dit is in contradictie met het doel van de wet. Daarnaast is het belangrijk voor de menselijke waardigheid om zo lang mogelijk regie over het eigen leven te hebben in de eigen omgeving.' Bij mensen met lichtere indicaties ontstaat het gevaar dat zij uit beeld raken, wanneer zij geen zorg meer ontvangen. 'Er is dan niemand die kan aangeven wanneer de situatie achteruit gaat. Zij komen dan jaren later sterk verslechterd weer in beeld.'

Positief in Den Haag is de transitie van de jeugdzorg. Klein stelt dat de transitiecommissie tevreden is over de gang van zaken. 'Dat is goed naar de gemeente gekomen en daar maken we ons minder zorgen over.'

Verlaging van de bezuiniging

Als oplossing ziet Klein een verlaging van de bezuiniging. 'Deze zou een stuk omlaag moeten, naar 25 procent bijvoorbeeld. Het lastige is dat we ook niet kunnen "lenen" bij andere zorgonderdelen omdat daar ook bezuinigd wordt. Moeten we dan maar ingrijpen bij onderwijs of een andere sociale voorziening?'

Grote uitdaging

Als er na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart een andere zorgwethouder in Den Haag komt, wenst hij zijn opvolger sterkte met de grote uitdaging om de zorg voor kwetsbare mensen als ouderen en mensen met een beperking, goed te borgen. 'In de hoofdlijnen weten we hoe de financiering ervoor staat zonder ingrijpen van het parlement.  De nieuwe wethouder zal de zorg desondanks goed vorm moeten gaan geven. Ik hoop echter dat de Tweede en Eerste Kamer daar nog een flinke stok voor kunnen steken'.

Lees ook over de andere zorgwethouders

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vraagt Zorgvisie wethouders over de transitie:
- Lenie Scholten (GroenLinks, Eindhoven) - 'Hou de eigen bijdrage voor de Wmo in de gaten'
- Marco Florijn (PvdA, Rotterdam) - Transitie in Rotterdam loopt op rolletjes
- Bob Bergkamp (CDA, Breda) - Onverantwoord thuis wonen

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • het kan beter

    Een stad als de Den Haag kan de jeugdzorg in de stad goed regelen. De omvang is groot om alle disciplines / vakmensen om tafel te krijgen. In kleine gemeenten onder de 300.000 inwoners zullen er samenwerkingsverbanden moeten komen, met als gevolg een nieuw ambtelijk apparaat die nieuwe wijn in oude zakken stopt. Uit eindelijk trekt de centrale overheid nieuw werk naar toe met gevolg meer overheid. Meer overheid is altijd slecht voor het functioneren van het einddoel. Behalve als het gaat om veiligheid! Het verhaal van Den Haag is slechts een halve waarheid gegrond op een fout besluit.

Of registreer u om te kunnen reageren.