Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgpremie stijgt weer in 2015

De premie voor de basisverzekering stijgt volgend jaar met honderd euro. De overheid wil tijdelijk bijdragen om het schokeffect voor de burgers te verzachten.
Zorgpremie stijgt weer in 2015

Dat schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

'Zachte landing'

Doordat de overheid bijdraagt, stijgt de premie volgend jaar voor de burger met twintig euro. Jammer genoeg is de bijdrage tijdelijk: in vier gelijke stappen bouwt deze af naar nul in 2019.

Zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars kunnen er ook voor zorgen dat de premie nog verder stijgt. Zij hebben reserves nodig om aan de solvabiliteitseisen te kunnen voldoen. Deze zullen hoger uitvallen vanwege de overhevelingen van AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Het is mogelijk dat de verzekeraars hiervoor een eenmalige premieopslag gaan berekenen. Achmea-bestuursvoorzitter Willem van Duin verwacht dit wel: 'Ons risicoprofiel wijzigt en banken zullen dus strenger worden. We zullen onze voorzieningen op een hoger niveau moeten brengen en dat zal uit de premie moeten komen.' Hoeveel de stijging gaat bedragen, kan Van Duin nog niet zeggen.

AWBZ

De premiegevolgen vloeien voort uit de hervormingen in de langdurige zorg en de bijbehorende overheveling van AWBZ naar Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. De huidige AWBZ-premie bedraagt 12,65 procent van het belastbaar inkomen en is niet kostendekkend. Het tekort in het fonds is hierdoor opgelopen tot twintig miljard en neemt jaarlijks met circa drie miljard euro toe. De VWS-bewindspersonen schatten voorlopig in dat de Wlz-premie rond de 10 procent zal bedragen.

Zorgverzekeringswet

Omdat zorg die voorheen uit de AWBZ werd betaald vanaf 2015 uit de Zorgverzekeringswet wordt betaald, gaan de bijbehorende uitgaven omhoog. Hierdoor zal de Zvw-premie stijgen. Omdat nog niet bekend is welke onderdelen van de zorg precies in de Zorgverzekeringswet komen, is een precieze berekening lastig. Daarbij nemen de zorgkosten ieder jaar flink toe.

10 reacties

 • Simba

  Er is nog nooit een zorgstelselwijziging geweest die het niet duurder maakte voor de verzekerden.
  De enige die dit blijven entameren zijn ambtenaren van het ministerie( behoud van werk) en politici die daardoor met een nog mooiere baan naar het buitenland wegkomen, keffertje Hoogervorst!
  Tenslotte is de macht nu volledig bij de zorgverzekeraars gekomen en die regeren uiteindelijk.
  Ik moet terugdenken aan Portugal in 1975 toen de zwijgende meerderheid van het volk werd opgeroepen te spreken en het ook deed op een zeer explosieve manier, maar dan dient de apathie door de gemiddelde nederlander afgeschud te worden. Terug naar ziekenfonds en particuliere verzekering en........ buitenlandse verzekeraars toelaten op de nederlandse markt!!

 • B.

  ' Achmea-bestuursvoorzitter Willem van Duin verwacht dit wel: 'Ons risicoprofiel wijzigt en banken zullen dus strenger worden'. Wat een k-- smoes; Achmea heeft een balanstotaal van meer dan 100 miljard en nu verschuilt Van Duin zich achter de banken die hogere eisen gaan stellen?

 • jamislekker

  O ja, wat riep Els Borst ook alweer: de basisverzekering is voor de noodzakelijke dingen en Hans Hoogervorst riep dat alleen de zeer luxe zaken in de aanvullende verzekering zou komen......Ik heb heimwee naar het ziekenfonds.

 • jamislekker

  Nog meer vette winsten voor al die frauderende specialisten en ziekenhuizen. Wanneer doet men daar eens wat aan? Nooit toch.
  Gewoon maar de premieverhogingen op de burger verhalen, die kan er toch niets tegen doen.

 • aaltd

  Direkteuren die honderdduizend 'verdienen' in een jaar kunnen ook wel met minder af echter dat zal nooit gebeuren. De premie stijgt, maar ook ons eigen risico zal wel weer stijgen. Alles voor de marktwerking van de VVD. Wat zijn we hier gelukkig mee. Straks heb je geen geld maar voor de meest noodzakelijke 1e levensbehoefte en gaat alles op aan zorgpremie en eigen risico. Wij worden een ontwikkelingsland.

 • midden

  Met een gemak worden de premies opgevoerd, terwijl de zorgverzekeraars voldoende in kas hebben.
  Ja het is eenvoudig te denken dat de AWBZ afgeschaft is en dan de kosten dan ineens toenemen.
  Zorg moet kleinschalig en effectief plaatsvinden en niet de weg van de grootste zakkenvullers en geen flauwekul, dat alles onder zorg geschaard wordt, wat infeite een ander probleem is ADHD etc

 • Simon de Waal

  Het moet maar eens afgelopen zijn met die 'cadeautjes' van zorggeld. Geen Hema kortingspolissen en en pretpakketjes voor studenten. Zorggeld voor de zorg!

 • MMH

  Dus als ik het goed begrijp gaat mijn basispremie met bijna 100 pct omhoog? En de premie voor Wlz zal 10 pct bedragen? Dus ik betaal 2.65 pct minder dan voorheen? Waar is dan de overige 97,4 pct voor bestemd? Immers van de vette winsten van de zorgverzekeraars had al lang een reserve hiervoor gevormd kunnen worden. Dus m.i. zou verhoging niet nodig moeten zijn.
  Ik begrijp dat de Zvw omghoog gaat, maar laat dat gelijk lopen met de afbouw van de AWBZ (en korting). Dus idd waarom premie verhogen?

 • fleurtje

  'Omdat zorg die voorheen uit de AWBZ werd betaald vanaf 2015 uit de Zorgverzekeringswet wordt betaald, gaan de bijbehorende uitgaven omhoog. Hierdoor zal de Zvw-premie stijgen'

  Deze gaan met een korting over naar Zvw, en zo moet de zorgverzekeraar dit ook uitvoeren. Dus geen enkele reden om de premie te gaan verhogen. Ze moeten de extramurale tarieven enkel verlagen, hier kan namelijk nog wel 15% vanaf.

 • GKMitrasing

  Wie gelooft dit soort praatjes: 'zachte landing', geen 'schokeffect'. Waar komt de overheidsbijdrage vandaan? Van Poetin?

Of registreer u om te kunnen reageren.