Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Budgetten jeugdzorg blijven groot vraagteken

Gemeenten en zorgaanbieders in heel Nederland krijgen momenteel niet scherp wat de definitieve budgetten zijn voor de jeugdzorg in 2015. Dit leidt bij hen tot grote onrust.
Budgetten jeugdzorg blijven groot vraagteken
Foto: ANP Martijn Beekman

Jan Bos is programmamanager van de Transformatie Jeugdzorg voor jeugdzorgregio Groningen. Hij signaleert dat gemeenten door heel Nederland met een aantal grote knelpunten te maken hebben bij het bepalen van de budgetten voor volgend jaar. 'Het budget dat het rijk in 2015 overhevelt naar de gemeenten bestaat uit meerdere onderdelen. Sommige onderdelen zijn gebaseerd op de rijksbegroting van 2014 en andere op de productieafspraken 2012. De verdeling van dit totale budget over de gemeenten vindt plaats op basis van het daadwerkelijke gebruik in 2012. Ondertussen gaat de zorgverlening natuurlijk gewoon door. Zorgaanbieders leveren na 2012 zorg en groeien en doen meer of minder behandelingen. De verdeling van het budget uit 2012 past in veel gevallen niet op wat aanbieders daadwerkelijk produceren in 2015.'

Inkoopafspraken

Bovendien is het voor gemeenten lastig om inkoopafspraken te maken met aanbieders omdat vaak niet inzichtelijk is hoeveel behandelingen er worden gedaan. 'Dit is voor gemeenten de eerste keer dat ze die gegevens moeten ophalen. En het is veel ingewikkelder dan het rekensommetje 'declaratie maal bedrag'. Sommige cliënten krijgen hun behandeling slechts deels vergoed uit de AWBZ en de rest uit de Wmo of Zvw. Sommige cliënten krijgen een deel van de behandeling buiten de instelling in kwestie. En veel cliënten van een instelling wonen niet in de betreffende gemeente.'

Noodkreet

Bos reageert op de noodkreet van een zorgaanbieder vorige week, dat zijn instelling het met 50 procent minder budget moet doen in regio Groningen. 'Dat er gekort gaat worden is zeker. Dat kan ook niet anders gelet op de bezuinigingen van het rijk. Het kan echter niet zo zijn dat in Groninger instellingen het met de helft minder geld moet. Dit is een gedeelde zorg van gemeenten en instellingen. Als de instellingen de zorg niet kunnen leveren, kunnen de gemeenten de zorgcontinuïteit niet garanderen. Op dit punt wordt dan ook samengewerkt tussen instellingen en gemeenten.'

Cruciaal

Minister Schippers van VWS heeft inmiddels de Kamer laten weten dat de verschillende stakeholders aan de slag kunnen met een indicatief budget dat 95 procent van het totaal bedraagt. Jeugdzorg Nederland twijfelt of deze informatie voor gemeenten volstaat om de deadline van 2015 te halen. De formatiebesprekingen voor nieuwe colleges bespoedigen de besluitvorming niet. Bovendien krijgen de gemeenten pas op z'n vroegst eind mei te horen hoeveel geld ze definitief van het rijk krijgen. Een speciaal ingestelde commissie voor de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten, onder leiding van de voormalige Rotterdamse wethouder Leonard Geluk, acht de kennis van de hoogte van de budgetten cruciaal voor gemeenten om goede zorg te kunnen inkopen. Uitkeringsinstantie UWV verwacht een reductie van 5.100 tot 8.700 banen in de jeugdzorg op een totaal van circa 30.000.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

Eén reactie

  • het kan beter

    ''Gemeente kent budget jeugdzorg niet''
    iedereen had dit kunnen verwachten. Gemeenten zijn instanties die hun bestaansrecht ontlenen aan discussie en vooral eigen politieke weg inslaan, dat bij voorbaat op financieel falen uitloopt. Met alle gevolgd dat de Jeugdzorg geen- of te weinig budget krijgt, met gevolg dat een groot deel van de jeugdzorginstanties over 2 - 4 jaar omvallen vanwege geen- of slechte financiele afspraken. Het tijdperk van wild-west treedt binnen. REGERING doe wat je zegt! en stop met het gedraai en kennis verprutsen!

Of registreer u om te kunnen reageren.