Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Rabo ziet supermaatschap niet zitten

De Rabobank is tegen specialisten die zich verenigen in supermaatschappen, omdat dit de relatie met het ziekenhuis ondermijnt. ‘Het doet mij denken aan de “samenwerking” tussen Prorail en de NS.’
Rabo ziet supermaatschap niet zitten

Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg van de Rabobank, maakt zich zorgen om de veranderende positie van medisch specialisten in ziekenhuizen door de invoering van de integrale bekostiging per 2015. Hierdoor dreigen de artsen hun positie van vrije ondernemers, met allerlei fiscale voordelen, te verliezen. Van Schaik constateert dat de dokters het eigenbelang laten prevaleren. 'Ze zetten alles op alles om hun fiscale voordelen te behouden.'

Supermaatschap

De supermaatschappen die nu in ziekenhuizen ontstaan, ziet Van Schaik niet zitten. 'Dat worden bedrijven buiten het ziekenhuis om, waarmee het ziekenhuis een service-level agreement sluit. Het doet mij denken aan de "samenwerking" tussen Prorail en de NS. We zien in de praktijk wat die oplevert. De supermaatschappen ondermijnen de relatie met het ziekenhuis. Als bank vinden wij het belangrijk dat de dokters integraal onderdeel vormen van het ziekenhuis, zodat ziekenhuis en medisch specialisten een gemeenschappelijke toekomstvisie en -agenda hebben. Als ziekenhuizen akkoord gaan met constructies die de slagvaardigheid van de organisatie ondermijnen, dan gaan wij de financiële afspraken opnieuw bekijken. Er is dan immers sprake van een verandering met een materiële impact van onze debiteur.'

Foutief declareren

Banken maken zich grote zorgen over de financierbaarheid van de zorg. Dat is de strekking van een artikel dat vrijdag verschijnt in het mei-nummer van Zorgvisie magazine. Een doorn in het oog vormt de gang van zaken rond correct declareren.  'De zorg is verleend en De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat vervolgens achteraf vertellen waaraan had moeten worden voldaan om de zorg te kunnen declareren', zegt Anja van Balen van de ABN Amro. Boetes en het terugbetalen van foutieve declaraties kunnen leiden tot forse verslechtering van de financiële gezondheid van instellingen. Ze vindt dat de overheid en zorgverzekeraars financiële risico's in de zorg te makkelijk op hen afwentelen. 'Voor een gezonde financiering van de zorg hebben we betrouwbare partners nodig. De zorgverzekeraars en de regelgever zijn dat momenteel niet', concludeert Van Balen. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de invoering van integrale bekostiging.

5 reacties

 • Sleepmaker

  Overigens, laat die bankier zich nou lekker met zijn bankzaken bezighouden, dan doen wij het wel met de onze. Over bankiers kunnen we ook nog wel wat woorden vuil maken.

 • Sleepmaker

  Raar he, dat de specialisten voor hun belangen opkomen. Als ze het zelf niet doen, zal een ander het ook niet doen. De huidige politiek die doorgevoerd wordt voelt enorm als dokter-bashing zonder dat daar een aanwijsbare noodzaak voor is.
  Europees gezien vallen de kosten voor de cure enorm mee. De specialisten verdien meer dan de gemiddelde europese collega, maar daar staat wel een hogere productiviteit tegenover van een uitmuntende kwaliteit. De zorgkosten zijn beteugeld door de huidige gemaximeerde normen.
  Kortom, wat is nou het probleem? Afgunst? Macht? Zeg het dan gewoon!

 • DrZorg

  'Van Schaik constateert dat de dokters het eigenbelang laten prevaleren'. Maar ook het belang van bijvoorbeeld een RABO bank als daar goodwill is geleend tegen 'Libor' achtige rentetarieven. Ik betreur het dat een gerespecteerd medewerker van de RABO bank zich schaart onder de artsen-bashers.

 • FJJ Conijn

  Al vaker gemeld hier, maar inderdaad omreden van de bestuurbaarheid van ziekenhuizen, en nog meer redenen, zouden specialisten gewoon in loondienst moeten komen.

  Wat evenwel er niet toe mag leiden dat ze naar hun geïnvesteerde goodwill kunnen fluiten. Zie verder http://www.gezondezorg.org/arbeidsvorm-specialisten.

 • Rob

  Dit is een logisch standpunt voor een bankier. Die supermaatschappen verminderen de bestuurbaarheid van een ziekenhuis waardoor de kans op een faillissement toeneemt.

Of registreer u om te kunnen reageren.