Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Veel grotere korting op zorgbudget 2015

Groningse aanbieders in de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg dreigen in 2015 niet met een kwart, maar met de helft gekort te worden op hun budget. Ze hebben een brief ontvangen van samenwerkende Groningse gemeenten met daarin het indicatieve budget voor 2015. Hierin staan veel zwaarder kortingen genoemd dan tot nu toe gecommuniceerd werden vanuit de gemeenten.
Veel grotere korting op zorgbudget 2015

Het samenwerkingsverbond van De Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG), waartoe 23 gemeenten in de provincie Groningen behoren, voert momenteel contractgesprekken voor jeugdzorg en gehandicaptenzorg in 2015. Voor dit aanbestedingstraject heeft het verbond aan de deelnemende zorgaanbieders een indicatief budget bekendgemaakt. Een deelnemende zorgaanbieder van Jeugdzorg, die hangende de aanbesteding niet bij naam genoemd wil worden, zegt: 'In alle voorlichting en gesprekken hebben de Groninger gemeenten bezworen dat de kortingen om en nabij de 16 procent zouden zijn. Dat was evengoed slikken: wie kan er op de complexe zorg voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en bijkomende meervoudige beperkingen 16 procent beknibbelen en dan nog spreken van verantwoorde zorg? Maar goed, met vereende krachten en in overleg met ouders zouden we mogelijk een heel eind kunnen komen. Maar met een korting van 50 tot 60 procent is afbouw en sluiting van voorzieningen onontkoombaar en worden deze kinderen en jongeren uitgesloten van zorg.' De zorgbestuurder geeft aan dat ook de andere zorgaanbieders in het aanbestedingstraject via de brief zijn geconfronteerd met veel grotere kortingen in 2015 dan dat zij voorheen mogelijk achtten.

Transitie Autoriteit Jeugd

De aanbieders hebben een melding gedaan over de zware kortingen bij de Transitie Autoriteit Jeugd. De Transitie Autoriteit Jeugd is sinds 1 april onder leiding van Marjanne Sint operationeel. Jeugdzorginstellingen die in de problemen dreigen te komen als gevolg van de overgang naar het nieuwe stelsel kunnen zich melden bij de nieuwe Autoriteit.

Jannie Visscher

Zorgwethouder Jannie Visscher van gemeente Groningen reageert desgevraagd. Zij zegt dat het te vroeg is om conclusies te trekken op basis van de verzonden brieven en dat 94 procent van het totale budget dat Groningen van het Rijk krijgt voor jeugdzorg naar de zorg gaat. 'Die brieven van de samenwerkende Groningse gemeenten bevatten inderdaad enkel nog maar voorlopige informatie. De definitieve budgetten zijn nog lang niet bekend. Daar moet nog met alle partijen over gepraat worden. Het is zeer zeker niet de bedoeling dat op basis hiervan nu allerlei overhaaste conclusies getrokken worden.'

Wmo

Los van de situatie voor de jeugdzorg en gehandicaptenzorg maakt Visscher zich zorgen over de transitie, met name voor de nieuwe Wmo. 'Deze week sturen wij in G32-verband een brief aan de Kamer over het persoonsgebonden budget (pgb) in de Wmo. Wij vinden het ondenkbaar dat staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) aan de ene kant alle pgb-houders belooft dat zij in het overgangsjaar alle rechten behouden, terwijl wij het budget met 25 procent korting overgeheveld krijgen en bovendien maar twee maanden krijgen om het te regelen. Hij verwacht dus dat we in die twee maanden gesprekken voeren met de 1800 budgethouders in onze gemeente en zo een kwart kunnen bezuinigen, dat is hier 4,5 miljoen euro. Dat is een onhaalbare opdracht.'

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

2 reacties

 • fred

  Geachte lezer,
  Het gaat allemaal veel te snel.
  Laten we de invoeringsdatum met een jaar uitstellen.
  Vriendelijke groet.

 • het kan beter

  Het schandelijk wat er NL gebeurd. De zorg wordt met botte bijl gekort.
  Alles moet anders. Alles moet beter. Meer zelf doen. Wat vergeten wordt dat over mensen gaat. Als er bezuinigd moet worden is beter: Hou de zorgstructuur in stand. Maak de toegangsdrempel hoger. Belachelijk honderden duffe ambtenaren hebben de doktersjas aangetrokken en die gaan miv 2015 bepalen wie toegang krijgt tot de professionele zorg! Het geld wordt compleet fout besteed. Lang Leve Deze Onpersoonlijke Regering!

Of registreer u om te kunnen reageren.