Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Banken dreigen met opeisen leningen ggz-aanbieders

Banken dreigen de leningen van ggz-aanbieders op te eisen als zij geen goedgekeurd financieel jaarverslag krijgen van hun accountant. ‘Instellingen koersen op een faillissement af door fouten in het stelsel’, zegt Paul van Rooij, directeur brancheorganisatie GGZ Nederland.
Banken dreigen met opeisen leningen ggz-aanbieders
Foto: GGZ Nederland

De problemen vloeien voort uit de audit alert die accountants onlangs hebben verstuurd voor de curatieve ggz. Zij vinden dat er te veel onzekerheid is rond de werkelijke omzetten van ggz-aanbieders, die in 2013 voor het eerst hun omzet in dbc's moeten bepalen. Het gevolg is dat ggz-aanbieders geen goedgekeurd jaarverslag krijgen. Banken hebben laten weten dat ze dit uitermate zorgwekkend vinden, omdat ggz-aanbieders hiermee niet meer aan de voorwaarden voldoen die banken stellen. Het ontbreekt de banken aan goed zicht op hoe instellingen er financieel voor staan. Dat dit voor individuele instellingen gevolgen zou kunnen hebben, kondigden ze al aan in een achtergrondartikel in het mei-nummer van Zorgvisie Magazine. Met name instellingen die aan de vooravond van een herfinanciering staan, kunnen problemen krijgen. Ze moeten waarschijnlijk fors meer rente betalen vanwege het toegenomen risicoprofiel.

Klem tussen bank en accountant

Ggz-aanbieders dreigen de dupe te worden van een fout in het stelsel, verklaart Paul van Rooij, directeur van GGZ Nederland. 'Instellingen zitten klem tussen banken en accountants. Accountants willen dat banken een verklaring afgeven dat ze geen consequenties verbinden aan de audit alert. Maar banken willen dat pas doen als accountants het jaarverslag goedkeuren of als er zicht is op een oplossing. We weten dat banken bij in ieder geval drie ggz-aanbieders hebben aangegeven dat ze het recht hebben om de leningen te gaan opeisen bij het uitblijven van een goedgekeurd jaarverslag, maar het speelt veel breder. Zo dreigen individuele instellingen die financieel gezond zijn op een faillissement  af te stevenen door onzekerheden in de landelijke systematiek.'

InGeest

Een van die instellingen is ggz-aanbieder InGeest. De instelling heeft in 2012 een herfinanciering gedaan. Een deel van die lening is op verzoek van het Waarborgfonds voor de Zorg (WfZ) niet geborgd, omdat banken alleen dan echt kritisch kijken. Een voorwaarde voor een niet-geborgde lening is een goedgekeurd jaarverslag, anders kan de bank de lening opeisen. De accountant heeft aan InGeest een 'waiver' gevraagd, ofwel een verklaring van de banken dat ze de lening niet gaan opeisen. Thijs Stoop, lid raad van bestuur, heeft van zijn huisbank te horen gekregen dat de bank dat niet gaat doen zonder helderheid over een oplossing van de onzekerheden over de omzetbepaling. 'Doordat banken en accountants naar elkaar verwijzen, blijft de dreiging van de opeisbaarheid van de lening bestaan', stelt Stoop. 'We zijn een financieel gezonde organisatie, maar als de bank de lening opeist, komen we snel in liquiditeitsproblemen. Vergelijk het met een hypotheek op je huis. Als de bank morgen aanklopt om de restschuld op te eisen, dan kan niemand dat ophoesten. Ook al heb je een goed salaris en goede vooruitzichten. Zonder goedgekeurde verklaring bij de jaarrekening komen we er niet uit met de bank. Ik begrijp dat banken geen blanco cheques kunnen uitdelen. De gerezen patstelling maakt duidelijk dat als alle partijen hun taak naar eer en geweten uitvoeren, het systeem vastloopt. Hiervoor moet een landelijke oplossing komen.'

ING

De ING Bank stelt dat het dreigen met het opvragen van leningen geen staand beleid is. Erwin Winkel, sectormanager gezondheidszorg: 'Kijk, als banken willen we maar één ding en dat is een betrouwbaar inzicht in de financiële situatie van instellingen. Dat ontbreekt nu. Het is een unieke situatie dat een hele sector geen goedgekeurd jaarverslag krijgt. Daar moeten wij, de sector en het ministerie een oplossing voor vinden.'

Uitstel voor jaarverslagen

GGZ Nederland wil dat accountants hun audit alert van tafel halen en dat ggz-aanbieders, net als ziekenhuizen, extra tijd krijgen om hun jaarrekeningen in te leveren. De brancheorganisatie is in overleg met het ministerie van VWS, dat daarvoor toestemming moet verlenen. Van Rooij: 'De problematiek is anders dan bij de ziekenhuizen, maar ook hier moet een actieplan komen dat de onzekerheden uit het systeem haalt, zowel voor nu als in de toekomst.'

Declaratieregels

Volgens Van Rooij worden er onhaalbare eisen aan facturen gesteld en zijn die ook met terugwerkende kracht van toepassing. Een voorbeeld is het ontbreken van geschreven verwijsbrieven van huisartsen op het moment dat de behandeling start. Als er sprake is van een acute situatie wordt de behandeling al ingezet en komt de verwijsbrief naderhand. Toch keuren zorgverzekeraars deze facturen af, ofschoon de zorg wel is geleverd, omdat volgens de regels de zorg pas mag starten met een geschreven verwijsbrief. GGZ Nederland wil ook af van de regel dat zorgverzekeraars tot vijf jaar terug facturen mogen afwijzen als deze niet volgens de regels zijn gedeclareerd. 'Het is onwerkbaar en onnodig duur om daar je administratie op af te stemmen. Natuurlijk willen en moeten zorgaanbieders verantwoording afleggen over hun uitgaven, maar het systeem werkt nu niet en leidt tot gigantische administratieve lasten.'

Dot en dbc's

In de ziekenhuiszorg worden behandelingen afgerekend via dot's (dbc's op weg naar transparantie). De ggz begint net aan dbc's. Lees in dit dossier over het wel en wee van de dbc. Bekijk het dossier

Eén reactie

  • fred

    Geachte lezer,
    Ook in deze kwestie zoals de ZBC's adviseer ik om Kamerleden vragen te laten stellen aan de minister.
    Als een accountant zijn werk niet goed kan doen dan is er sprake van een onwenslijke situatie.
    Vriendelijke groet.

Of registreer u om te kunnen reageren.