Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Carintreggeland in zwaar weer

In het meest negatieve scenario staat zorgorganisatie Carintreggeland een budgetdaling te wachten richting 2017 van bijna twintig procent. Dat schrijft het bestuur in het recent verschenen, sombere jaarverslag van 2013. Grote aanpassingen zijn onvermijdbaar.
Carintreggeland in zwaar weer
Foto: ANP Photo

'De voorgestane hervormingen en bezuinigingen zijn van een zodanige omvang dat deze niet zonder grote aanpassingen zullen kunnen plaatsvinden', schrijft bestuurder Joke Mengerink-Hogevonder in het bestuursverslag. 'De komende jaren wordt bij ongewijzigd overheidsbeleid gerekend met forse budgetreducties.'

Winstafname

Gecombineerd woon-, welzijns- en zorgbedrijf Carintreggeland in Hengelo zag haar winst afgelopen jaar dalen van 5,8 miljoen euro in 2012 naar 5,7 miljoen. Het netto bedrijfsresultaat is ook verslechterd met 4,9 miljoen, tot 6,1 miljoen euro. Met de solvabiliteit gaat het daarentegen goed. De solvabiliteitsratio steeg van 32 procent in 2012 naar 33,5 procent in 2013. Het resultaat is onder andere lager omdat Carintreggeland in 2013 moest afschrijven op vastgoed.  Maar het zorgconcern wordt het hardst geraakt door alle veranderingen van de transitie. Hierover schrijft Mengering-Hogevonder: 'Wat in elk geval duidelijk is, is dat Carintreggeland te maken krijgt met substantiële budgetreductie. Het zal niet alleen de tarief component betreffen, maar ook een volumecomponent en aanvullend zal de samenstelling van de productportfolio onder invloed van financiers gaan wijzigen.'

Gesneuvelde projecten

Een van de producten waar vorig jaar mee is gestopt, betreft een initiatief in Deventer. Hier ging Carintreggeland een nieuw zorgwelzijnsconcept ontwikkelen. Gezien de potentie in het volume, de effecten van het regeerakkoord, de verwachte gemeentelijk bezuinigingen en het minimale zorgapparaat dat nodig is, is besloten dat voortzetting van het dienstverleningsconcept in Deventer niet levensvatbaar is. Ook twee onderdelen voor ondersteuning voor jonge vaders en moeders zijn gesneuveld omdat gemeente Hengelo nieuwe beleidskeuzes heeft gemaakt.

Personele gevolgen

In 2013 hebben 753 mensen Carintreggeland verlaten. Deze medewerkers vertegenwoordigen 149,4 fte. In totaal zijn 292 personen ingestroomd, te weten 84,3 fte. Wat betreft het ziekteverzuim scoort de organisatie ietsje beter dan in 2012. Het verzuimpercentage is gedaald van boven de zes procent naar 5,4 procent. Het langdurige verzuim blijft binnen Carintreggeland nog een aandachtspunt.

Geld

In de slotoverweging Mengerink-Hogevonder: 'Bij alle veranderingen en ontwikkelingen die op ons afkomen, is en blijft het zaak om onze maatschappelijke opgave voorop te blijven zetten. Niemand zegt dat het gemakkelijk wordt, maar de motivatie en mogelijkheden om anders te kijken en beter te doen bieden Carintreggeland volop kansen. Soms lijkt het erop dat alles om het geld draait. Onze financiële positie is essentieel. Een gezonde financiële positie is weliswaar van groot belang, het is geen doel op zich.'

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • Arjan M

    Een aantal zorggiganten begint nu al rode cijfers te schrijven, deze week kwamen ook de rode cijfers van Buurtzorg naar buiten. Zorgelijk omdat de hele hervorming er nog aan zit te komen.

Of registreer u om te kunnen reageren.