Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

ING: Traditioneel ziekenhuis verleden tijd

Ziekenhuizen moeten volgens de ING heldere portefeuillekeuzes maken en een onderscheidende concurrentiepositie vergaren door samenwerking met zorgverzekeraars en partners uit de eerste en tweede lijn. Dat staat in de Sectorvisie Ziekenhuiszorg van het ING Economisch Bureau.
ING: Traditioneel ziekenhuis verleden tijd
Foto: rgbstock/Jascha Hoste

De ING ziet de langjarige transitie richting efficiëntere vormgeving van het zorgaanbod als gevaar voor de productie van ziekenhuizen. Op het gebied van regelgeving spelen onder andere het Beheersmodel Medisch Specialisten, de komst van integrale bekostiging, selectieve inkoop door zorgverzekeraars en hogere eigen betalingen voor verzekerden. Daarnaast speelt de gedaalde koopkracht, substitutie van tweede naar eerste lijn, afname van verpleegduur en de verschuiving naar dagopnames.

Financierbaarheid

Ook op het gebied van financierbaarheid ziet het Economisch Bureau de situatie niet rooskleurig in. Bovengenoemde risico's zorgen voor minder vertrouwen. 'De tot voor kort zeer hoge bestaanszekerheid van individuele instellingen is in recordtempo aan het afnemen. Financiers verwerken dit in hun risicomodellen.' Volgens de ING zullen ziekenhuizen met strengere financieringsvoorwaarden en stijgende financieringskosten rekening moeten houden. De bestaanszekerheid van ziekenhuizen wordt daarmee steeds verder bedreigd.

Traditioneel ziekenhuis verleden tijd

Stil zitten en niets doen, is volgens de ING geen oplossing. 'Dat betekent de regie over de eigen toekomst uit handen geven.' Ziekenhuizen zullen juist zelf de regie over de verschillende vormen van samenwerking moeten pakken. Daarbij zal niet langer het traditionele ziekenhuis op één locatie de leidraad zijn, maar samenhangende zorgsystemen. Voor basiszorg en chronische zorg betekent dit bijvoorbeeld gezamenlijk met eerstelijns aanbieders patiëntgerichte, efficiënte en effectieve concepten ontwikkelen. 'Welke strategische richting een ziekenhuis ook inslaat, zij doet er goed aan binnen de regionale zorgstructuur nauw samen te werken met andere partijen. Een adequate inrichting van het zorgaanbod vereist veel afstemming met eerstelijns en tweedelijns partners. Verder is de regionaal grootste zorgverzekeraar de partij om zaken mee te doen. Haar commitment is nodig om de transitie met de daarbij behorende investeringen vorm te geven. Voor ziekenhuizen die hun eigen, goed onderbouwde plan trekken en tegelijkertijd voorkomen dat zij geïsoleerd komen te staan, ligt een gezonde toekomst in het verschiet.'

2 reacties

 • fred

  Geachte lezer,
  ING verwoordt op een heldere manier de ontwikkelingen.
  Het gaat inderdaad om samenhangende zorgsystemen waarbij o.a. de eerstelijnszorg een belangrijke rol kan vervullen.
  De stichting eerstelijnsklinieken houdt hiermee volop rekening.
  Vriendelijke groet

 • Rob

  De ING presenteert een visie op toekomstige ziekenhuiszorg? Dan is er iets fundamenteels aan het veranderen. Ook dit verhaal is niet goed te verenigen met de supermaatschappen. Het lijkt erop dat de banken gezamenlijk optrekken. De ziekenhuisbestuurders voelen zich niet sterk genoeg om de supermaatschappen te weigeren, maar nu krijgen ze steun uit vele hoeken. Als de banken, de belastingdienst, NZa en VWS samenwerken dan zou er wel eens echt iets kunnen veranderen in de ziekenhuiszorg.

Of registreer u om te kunnen reageren.