Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Uitstel jaarverslagen cure tot 1 december

Ziekenhuizen hoeven hun jaarverslagen pas 15 december te deponeren. Ze moeten dan wel ‘schoon schip maken’ en controleren of ze de afgelopen jaren correct hebben gedeclareerd.
Uitstel jaarverslagen cure tot 1 december
Foto: ANP Lex van Lieshout

De deadline voor het deponeren van de jaarverslagen 2013 is 1 juni 2014. Voor ziekenhuizen wordt dat een vrijwel onmogelijke opgave, omdat de accountants een audit alert voor ziekenhuizen hebben afgegeven. Ze vinden dat er te veel onzekerheden zijn om de juiste omzetten te bepalen. Vorig jaar werden die nog gedempt door een overgangsregeling en gegarandeerde omzetten door aanneemsommen.

Onderhanden werk

Eén van de problemen is de bepaling van het onderhanden werk. Een deel van de behandelingen die ziekenhuizen starten in een boekjaar lopen in het volgende boekjaar nog door. Door de overgang naar de DOT-financiering valt de waarde van die DOT-producten moeilijk in te schatten. De zogeheten Grouper van DBC Onderhoud, een ict-systeem, hangt pas na het afsluiten van de behandeling een prijskaartje aan een DOT-product.

Rechtmatig declareren

Nog belangrijker zijn de problemen rond correct declareren. Volgens ziekenhuizen en zorgverzekeraars waren de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) rond correct declareren zo onduidelijk dat er ruimte was voor interpretatieverschillen. De NZa ontkent dit en stelt dat de regels altijd glashelder waren. Op verzoek van veldpartijen heeft de NZa in februari een lijst opgesteld over wat wel en niet mag. Met name de terugwerkende kracht van deze duidingen werkt wrevel op. In de perceptie van ziekenhuizen is de NZa een scheidsrechter die tijdens het spel de regels verandert.

Schoon schip

De NZa, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, accountants en banken onderhandelen al lang om een uitweg te vinden. Het ministerie van VWS heeft nu de regie genomen. Bronnen dichtbij het vuur vertellen dat er een akkoord op hoofdlijnen is. Ziekenhuizen gaan zelf schoon schip maken en mogen hun jaarverslagen pas 1 december inleveren. Ze gaan zelf onderzoeken of ze de laatste jaren rechtmatig hebben gedeclareerd. Experts van zorgverzekeraars gaan controleren of ziekenhuizen dat goed hebben gedaan. De NZa zal zorgverzekeraars en ziekenhuizen hiervoor spelregels geven. Die zullen naar alle waarschijnlijkheid zijn afgeleid van het rapport dat de NZa over het Antonius Ziekenhuis heeft uitgebracht. Als ziekenhuizen deze exercitie goed doorlopen, kunnen accountants de jaarverslagen goedkeuren en zijn ziekenhuizen gevrijwaard van naheffingen. Het ministerie van VWS werkt aan een Kamerbrief met details rond de uitwerking.

 

2 reacties

 • simon de jong

  Hoe lang duurt het voordat iedereen in de gaten krijgt dat wij een pervers administratief systeem hebben gebouwd, met zoveel regeltjes en afwijkingen dat het nooit kan gaan kloppen. Het is te gemakkelijk om te roepen dat het in de uitvoering ligt en als er maar genoeg controlle is alles weer gaat kloppen. Als regels voor meerdere uitleg vatbaar is dan krijg je vanzelf dat het niet kan gaan kloppen. Dan heeft het geen fraude in de uitvoering, maar bestuurlijke/administratieve wanorde leidend tot onuitvoerbare regelgeving.

 • DGo

  Veel wapengekletter voor de bühne!

  Wat nu wanneer ook eind 2014 blijkt dat het probleem nog niet is opgelost? Die kans is namelijk erg groot.

  Dan heeft iedereen erg zijn best gedaan, toch? Dat is echter onvoldoende voor een goedkeurende verklaring.
  Een oproep tot alle accountants: Houd uw 'rug recht'.

  VWS komt dan vanzelf weer met wat financiën over de brug oid om het lek voor weer een controlejaartje te dempen. Het systeem zal niet failliet worden verklaard. Dat kan pas wanneer de VVD niet meer aan de macht is. Tot die tijd blijft het roeien met de riemen die men heeft. Maar deze worden steeds korter ...........
  Ik ben benieuwd of de riemen nog tot de volgende verkiezingen bruikbaar blijven.

Of registreer u om te kunnen reageren.