Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Grote verliezers bij nieuwe verdeling Wmo-budget

Van de 403 gemeenten krijgen 351 minder geld per bewoner voor de nieuwe Wmo 2015. Dat blijkt uit de meicirculaire van VWS waarin het ministerie de verdeling van het Wmo-budget bekendmaakt.
Grote verliezers bij nieuwe verdeling Wmo-budget

Het budget is als volgt bepaald: VWS heeft de AWBZ-tarieven van 2013 voor zorg in natura en het bestaande Wmo-budget voor huishoudelijke hulp samengevoegd. Hierbij zijn de budgetten voor persoonlijke verzorging en beschermd wonen toegevoegd. Vervolgens trekt het Rijk hier de kortingen van af die in het kader van de verschillende regeerakkoorden zijn overeengekomen. Na correcties voor demografisch ontwikkelingen bij gemeenten en de te verwachten prijs- en loonontwikkelingen, levert dit een nieuw totaal Wmo-budget op van 8.023 miljoen euro. Voor het opzetten van sociale wijkteams is 10 miljoen euro beschikbaar en voor de ondersteuning van mantelzorgers 70 miljoen euro. Voor de kosten van de transitie zelf is 200 miljoen euro vrijgemaakt.

Achteruitgang

De verdeling van het geld over de 403 gemeenten wordt gemaakt op basis van beleidsinformatie van Vektis, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het gaat om gegevens over de omvang van de zorg die geconsumeerd wordt per postcodegebied, aanbieder en geanonimiseerd verzekerdenniveau. In vergelijking met 2014 gaan sommige gemeenten er in 2015 sterk op vooruit maar het merendeel gaat achteruit.

Gemeente Budget per inwoner (2015) Nadeel t.o.v. berekening (2014)
1. Oudewater: € 134 € -132
2. Schiermonnikoog: € 12 € -109
3. Ouder-Amstel: € 7 € -80
4. Wijk bij Duurstede: € 118 € -78
5. Ede: € 282 € -76
Gemeente Budget per inwoner (2015) Voordeel t.o.v. berekening (2014)
1. De Friese Meren: € 134 € 134
2. Venlo: € 593 € 65
3. Almelo: € 423 € 60
4. Doetinchem: € 638 € 48
5. Groningen: € 416 € 41

Reactie VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een kritische reactie gegeven op de meicirculaire. De VNG vindt bijvoorbeeld dat de gevolgen van extramuralisering te beperkt zijn berekend. Naast begeleiding en huishoudelijke hulp krijgen gemeenten ook te maken met extra uitkeringen, vervoer, woningaanpassingen en hulpmiddelen. Dit zit onvoldoende in het budget, vindt de vereniging. Ook is er een financieel risico voor gemeenten, omdat zij het 10-uurscriterium voor het pgb niet mogen toepassen. Op korte termijn moeten afspraken gemaakt worden over de uitvoeringskosten verbonden aan de pgb-trekkingsrechten. Ten slotte vindt VNG de 42 miljoen euro die de gemeenten krijgen aan uitvoeringsbudget aan de magere kant.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?
Bekijk het dossier

Sarah Berends

2 reacties

  • P.J. Visee

    Spannend, wij (Curadomus) hebben een berekening gemaakt, waarbij we uit de losse pols al 33% kunnen bezuinigen op de huishoudelijke hulp. Niet op de slarissen, want wij betalen goed; nee, de bezuinigingen gaan slechts uit van een andere, betere infrastructuur. Bovendien is de organisatie waarin het gebeurt zeer vlak, doordat er met minimaal management en volle inzet van smartfones en tablets gewerkt wordt.
    De vraag namelijk, óf er bezuinigd wordt is al met een duidelijk 'ja' beantwoord. Daarom is het zaak het hóe goed te regelen.
    Peter Jan Visee, process-innovator bij Curadomus Int. bv

  • Johannes

    Eerst wilde VNG alles uitvoeren en naar zich toe halen ('Ja hoor, wij kunnen het wel aan, de invoering van het zorgstelsel hoeft niet te worden uitgesteld'), en nu ze de cijfers zien gaan ze piepen...

Of registreer u om te kunnen reageren.