Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Meerderheid voor winstuitkering lijkt ver weg

Er lijkt geen parlementair draagvlak voor het wetsvoorstel winstuitkering in de zorg, dat minister Edith Schippers van VWS opnieuw heeft ingediend. De Tweede Kamer debatteert er donderdag over.
Meerderheid voor winstuitkering lijkt ver weg
Foto: ANP Photo

Winstuitkering in de zorg is een politiek gevoelig onderwerp. Het wetsvoorstel winstuitkering moet het voor grote investeerders, zoals pensioenfondsen, aantrekkelijker maken om te investeren in ziekenhuizen. Schippers haalde het voorstel, opgenomen in het regeerakkoord, in januari echter van de agenda van de Tweede Kamer, omdat er geen parlementaire meerderheid voor was. Het probleem zit in de Eerste Kamer. Schippers heeft in de Senaat de steun nodig van de kleine christelijke partijen of het CDA.

Beschermen tegen 'snelle geldjongens'

Opvallend is dat Schippers het wetsvoorstel in juni in vrijwel ongewijzigde vorm op de agenda van de Tweede Kamer zet. Een woordvoerder van VWS laat weten dat de minister de afgelopen maanden heeft laten onderzoeken of het wetsvoorstel voldoende bescherming biedt tegen investeerders die voor snelle winsten gaan. Dat is volgens de woordvoerder het geval. 'Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het wetsvoorstel een goede balans biedt om langjarige investeerders aan te trekken en "snelle geldjongens" te weren.' Daarom heeft Schippers het wetsvoorstel vrijwel ongewijzigd ingediend. Wel is de naam veranderd in 'Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg'.

ChristUnie is tegen winstuitkering

Opmerkelijk is dat er nog steeds geen parlementaire meerderheid voor lijkt te zijn. De ChristenUnie is nog steeds tegen. 'Wij zien geen redenen om ons standpunt over dit wetsvoorstel te wijzigen. Ons verkiezingsprogramma wijst winstuitkeringen in de zorg af', verklaart Arie Slob, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, tegenover Zorgvisie.

SGP voor private investeringen

De SGP lijkt het nieuwe wetsvoorstel positiever te benaderen. De SGP is voorstander van meer private investeringen in de medisch-specialistische zorg, omdat dit zorgaanbieders minder afhankelijk maakt van bankleningen. 'Het is jammer als er onnodig goede bedrijven failliet gaan die tijdelijk in zwaar weer terechtkomen', zegt SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. 'Meer eigen vermogen kan helpen voorkomen dat onnodige faillissementen optreden.' Wel vindt de SGP het onwenselijk dat 'cowboys' toetreden, die snel zo veel mogelijk winst maken en zich dan terugtrekken. De SGP vindt het daarom belangrijk dat er voorwaarden worden gesteld aan het uitkeren van winst, om daarmee investeerders te ontmoedigen die voor het snelle geld gaan. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat 'bonafide investeerders' worden afgeschrikt. 'Bij de behandeling van de wet zullen we de afweging maken of het afschrikken en aantrekken van investeerders zo goed mogelijk wordt bereikt met het wetsvoorstel.'

CDA: geld moet in de zorg blijven

Maar steun van de SGP is niet voldoende. Zonder de ChristenUnie is ook steun van het CDA nodig. Het CDA is echter tegen. 'Geld voor de zorg moet in de zorg blijven en niet naar risicovolle investeerders gaan', zegt CDA-Tweede-Kamerlid Hanke Bruins Slot. Ze verbaast zich erover dat de minister vier maanden de tijd heeft genomen om het wetsvoorstel nader te overwegen en vervolgens vrijwel ongewijzigd naar de Kamer stuurt. 'Welke onderdelen van het wetsvoorstel heeft zij nader onderzocht? Waar ging dat precies over? En welke veldpartijen en andere betrokkenen hebben bij de minister aan de bel getrokken? Wat waren hun punten van kritiek op het wetsvoorstel? Welke afweging heeft de minister gemaakt en hoe heeft dat tot de conclusie geleid dat het wetsvoorstel gereed is voor plenaire behandeling?'

Verkiezingsprogramma CDA: geen winstuitkering

Het wetsvoorstel kan toch nog een meerderheid halen als de Eerste Kamer-fractie van het CDA voor is. Dat scenario is niet onmogelijk, maar ook niet erg waarschijnlijk. Want daarmee zou het CDA in de Senaat tegen het eigen verkiezingsprogramma ingaan. Dat is in 2012 op verzoek van de CDA-leden veranderd op dit onderdeel. Daarvoor was het CDA voorstander van winstuitkering. Het huidige wetsvoorstel komt oorspronkelijk uit de koker van oud-CDA-minister Ab Klink. Maar Klink, nu lid raad van bestuur bij zorgverzekeraar VGZ, maakte onlangs bekend hiervan geen voorstander meer te zijn. CDA-senator Anne Flierman, woordvoerder zorg, was niet bereikbaar voor commentaar.

Winstuitkering

Over winstuitkering in de zorg wordt al jaren gesproken. De zorg is er volgens velen nog niet klaar voor, maar hoe kan winstuitkering toch mogelijk gemaakt worden? Of moet het voor altijd verboden worden binnen de zorg? In het dossier kunt u uw mening vormen. Bekijk het dossier

2 reacties

  • Bea Diekmann

    zorgverzekeraars mogen volgens de minister geen ziekenhuizen kopen..dat zou niet goed zijn.. dan geef je op en andere manier de verzekeraar toch macht. de investeerder bepaalt tenslotte..

  • Alberts

    Het toestaan van winstuitkering in de zorg zal desastreus blijken voor twee termen die de politiek vandaag de dag steevast gebruikt en misbruikt: kostenbeheersing en kwaliteit. Daarbij is het nogal onzinnig om van de ene kant art 13 af te schaffen, zogenaamd om kosten te beperken (niet onderbouwd, nog steeds niet) en van de andere kant een extra partij in de zorg toe te laten die ook uit de ruif publiek geld mag gaan mee eten. Aan slechte plannen vandaag de dag geen gebrek, de meesten (Jeugdzorg naar gemeente, art 13 op de tocht) gaan nog door ook dus we houden ons hart weer vast.

Of registreer u om te kunnen reageren.