Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Ggz wil langer uitstel voor jaarrekening

Ggz-instellingen willen het voorlopige uitstel voor het deponeren van de jaarrekeningen verlengen. Accountants adviseren de minister van VWS om de ggz tot minimaal half september de tijd te geven.
Ggz wil langer uitstel voor jaarrekening

Ggz-instellingen moesten hun jaarverslagen formeel 1 juni deponeren. Maar het ministerie van VWS heeft ze tijdelijk uitstel gegeven tot 15 juli. Tot die tijd zal de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet handhavend optreden. Ondertussen overlegt GGZ Nederland met het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en accountants over langer uitstel. GGZ Nederland zou het liefst uitstel krijgen tot eind dit jaar, net zoals de ziekenhuizen. Maar of dat lukt is nog allerminst zeker. De NBA, brancheorganisatie van accountants, adviseert de minister van VWS het voorlopige uitstel in ieder geval te verlengen tot half september.

Correct declareren

Het uitstel is het gevolg van de waarschuwing die accountants eerder dit jaar gaven. Ze vinden dat er te veel onzekerheden zijn om de omzet van ggz-instellingen over 2013 te bepalen. Zorgaanbieders in de curatieve zorg zijn in 2013 overgegaan op dbc-bekostiging. Ggz-instellingen krijgen de geleverde dbc's alleen uitbetaald als ze voldoen aan alle voorwaarden rond correct declareren. De onduidelijkheid rond de normen voor correct declareren vormt de kern van het probleem. De belangrijkste onduidelijkheden gaan over het hoofdbehandelaarschap, verwijsbrieven en gepast gebruik.

Verwijsbrieven ontbreken

Zo is de norm dat alle patiënten een verwijsbrief van de huisarts moeten hebben. Maar bij een deel van de ggz-cliënten ontbreekt die, omdat ggz-instellingen toch al bemoeizorg gaan leveren, legt Stephan Valk, bestuursvoorzitter Parnassia Groep, uit in een interview dat onlangs is verschenen in Zorgvisie Magazine. Valk is als bestuurslid van GGZ Nederland nauw betrokken bij het overleg over een oplossing. 'Overheid en verzekeraars moeten zich realiseren dat je het niet voor 100 procent kunt dichttimmeren in de ggz. De meeste patiënten hebben verwijsbrieven, maar 5 procent niet. Die marge heeft een systeem nodig, anders vallen er patiënten tussen de wal en het schip. Wat wij nu doen is heel veel effort steken om die enkele verwijsbrieven toch boven tafel te krijgen. Dat is zinloos. Dan krijg je controles, rechtszaken en alle rimbam. De meneer die geen verwijsbrief heeft, die zwerft over straat, die heeft geen huisarts. Toch is er prima zorg geleverd.'

Accountants

Voor de ggz moet er net als voor de ziekenhuizen een herstelplan komen. Nu is het zo dat verzekeraars tot zeven jaar terug met voortschrijdend inzicht over de interpretatie van de normen declaraties kunnen controleren en corrigeren. Volgens de NBA is dat geen werkbare situatie, omdat dit kan leiden tot grote veranderingen in de omzet. Die termijn zou volgens de NBA maximaal één jaar moeten zijn. Verder wijst de NBA er in een brief aan het ministerie van VWS op dat de verzekeraars steeds meer verschillen in de manier waarop ze met de normen omgaan. De eisen verschillen per jaar per verzekeraar. Dit maakt de controle complex. De NBA adviseert na te denken over 'nut, noodzaak en wenselijkheid' van deze verschillen.

Banken

De bedoeling is dat ggz-instellingen voor half juli uitsluitsel krijgen over langer uitstel. Mochten de gesprekken tot niets leiden, dan heeft de ggz een groot probleem. Dan zullen de meeste ggz-instellingen geen goedgekeurde jaarrekening krijgen, met alle gevolgen van dien. Banken kunnen leningen dan opzeggen en rentes verhogen. Sommige instellingen hebben daar nu al mee te maken. Paul van Rooij, directeur van GGZ Nederland, heeft goede hoop op een goede afloop. 'Er is een constructieve sfeer. Als we er niet uitkomen, heeft niet alleen de ggz een probleem, maar iedereen. Alle partijen voelen die urgentie.'

Eén reactie

 • fred

  Geachte lezer,
  Hoe lang bestaan deze financieel-administratieve problemen al?
  Als accountants zich grote zorgen maken dan zijn er wellicht structurele tekortkomingen.
  S.v.p. organiseer de zorg dus ook de GGZ op een kleinschalige en transparante wijze.
  Algemene ziekenhuizen zijn bestemd voor de acute en complexe zorg.
  Er zijn genoeg voorbeelden van Algemene Ziekenhuizen die een uitstekende PAAZ met Acute Psychiatrische Zorg hebben.
  Bijvoorbeeld kwesties zoals de gefailleerde kliniek RoderSana te Oirschot moeten worden voorkomen.
  Vriendelijke groet

Of registreer u om te kunnen reageren.