Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Instellingen lijden groot verlies op basis-ggz

De instroom in de basis-ggz blijft bij grote ggz-instellingen ver achter bij de verwachtingen. Dat komt vooral door de goedkope ggz bij de huisarts.
Instellingen lijden groot verlies op basis-ggz
Foto: ANP/Roos Koole

In de huisartsenpraktijk is de praktijkondersteuner ggz (POH-ggz) populair. Dat komt met name doordat die niet meetelt voor het eigen risico en doordat zo'n bezoek de kosten van een consult bij de psycholoog uitspaart. Behandeling in de basis-ggz drukt wel op het eigen risico en bovendien is er de eis dat de patiënt een stoornis heeft die staat vermeld in de DSM. Dit schetst de Monitor Basis Ggz van KPMG/Plexus.

Zorginkoop

De te lage instroom leidt tot knelpunten in de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Zij stellen eisen aan de zogeheten productmix in de basis-ggz. Er zijn producten 'Kort', 'Middel', 'Intensief' en 'Chronisch'. Door de populariteit van de POH-ggz bij de huisarts, halen de instellingen het volume van het product Kort bij lange na niet. De overgang van gespecialiseerde ggz naar basis-ggz komt erg moeizaam op gang. Uit een quickscan van GGZ Nederland onder haar leden blijkt dat de zeker de helft van de instellingen de afspraken met zorgverzekeraars over het afgesproken aandeel basis-ggz niet gaan nakomen. Zij halen minder dan 50 procent daarvan. Tot nu toe hebben de meeste instellingen nog geen kwart van de verwachte patiëntenstroom ontvangen.

GGz Centraal

GGz Centraal ziet de terugloop met lede ogen aan. Bestuursvoorzitter Thea Heeren: 'De instroom vanuit de huisarts valt erg tegen. Wijzelf stromen wel uit van de langdurige ggz naar de basis-ggz, dat betreft patiënten die bij ons zijn gestabiliseerd, maar is te weinig om het verlies aan de andere kant te compenseren.' In het hoofdlijnenakkoord met de ggz drongen verzekeraars aan op verschuiving van 5 procent van de omzet naar de basis-ggz. Het kan zijn dat dat op 2 procent uitkomt, zegt Heeren. In elk geval kost de basis-ggz op dit moment te veel in relatie tot wat het opbrengt. Heeren: 'Om te voorkomen dat dit een groot verlies wordt, hebben we net besloten om bezuinigingsmaatregelen te nemen. Naast een vacaturestop zullen we, gezien de nog steeds grote vraag, bijvoorbeeld proberen mensen te detacheren bij huisartsen als POH-ggz.'

2 reacties

  • Gavi Mensch

    Eens met Alberts. Maar daar bovenop komt nog dat heel veel POH, als ze al verpleegkundigen zijn en ook de huisartsen zelf, geen experts zijn in ggz en daarmee nogal eens een verkeerde weg bewandelen De voorbeelden daarvan zijn legio. Ook de specifieke medicatie is geen werk voor al veel te drukke huisartsen. Iemand een idee waarom psychiaters geen 4 maar 8.5 jaar moeten studeren voor ze zover zijn? Maar niet gehinderd door enige kennis moest deze dwaasheid doorgeduwd worden want zo 'lekker goedkoop'. Ik vrees met grote vrezen.

  • Alberts

    Waarom is het in de GGZ toch steeds zo dat het veld vooraf dit soort problemen vaak ziet aankomen, maar dat ambtenaren toch doorduwen en we achteraf met de gebakken peren zitten. Beroepsverenigingen riepen vooral al dat de drempel van het eigen risico voor de GGZ en de eis van een DSM classificatie zal betekenen dat kortere behandelingen en chronische patienten (laag inkomen) niet meer in de GGZ terecht zouden gaan komen. Produktgroep kort en middel kan je daarmee afschrijven, chronisch is feitelijk een laag tarief voor specialistische zorg en intensief is onderbehandeling van mensen met psychische klachten. Men kan zoveel hokjes op de behandelingen plakken als men wil, psychiatrische problematiek en mensen laten zich niet vervormen om in die hokjes te passen.

Of registreer u om te kunnen reageren.