Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Salariseis bestuurder verboden in aanbesteding

Gemeenten mogen bij de aanbesteding van zorg geen eisen stellen aan overheadkosten en salarissen van bestuurders. Een aangenomen amendement zorgt ervoor dat gemeenteraden zich niet mogen bemoeien met de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de SP aan de gemeente Oosterhout.
Salariseis bestuurder verboden in aanbesteding
Foto: ANP - Lex van Lieshout

De SP vroeg de gemeenteraad om opheldering over de thuiszorgmedewerkers van Thebe die voor twintig procent minder salaris aan de slag kunnen als huishoudelijke hulp. Daarbij wijst de SP op 'exorbitante beloningen in 2013' en vraagt of de gemeente van plan is om het beloningsbeleid van de raad van bestuur van Thebe te betrekken in het aanbestedingstraject Wmo.

De gemeente legt in de antwoorden uit dat zij in het coalitieakkoord hebben afgesproken om sterk te sturen op overheadskosten van instellingen. 'Zeker de grotere zorgorganisaties zijn niet zelden reuzen op lemen voeten, die relatief veel geld, aandacht en energie nodig hebben om de eigen organisatie draaiende te houden. In de aanbesteding van zorg wordt daarom de omvang van de overhead en de hoogte van de salarissen van directeuren en bestuurders een belangrijk criterium', zo stelt de gemeenteraad.

Inkomenspolitiek

Ondanks het uitgangspunt wordt de gemeente in de uitvoering daarvan belemmerd door het amendement van VVD'er Bas van 't Wout. Deze wetswijzigingen zorgt ervoor dat gemeenten bij hun inkoop geen eisen mogen stellen aan bedrijfsvoering en uitvoering van zorgaanbieders. Daarnaast is er een recente uitspraak van de Raad van State in een geschil tussen de gemeente Eindhoven en verslavingszorginstelling Novadic-Kentron. De gemeente Eindhoven had in haar subsidiecontract eisen gesteld aan de salariëring van de bestuurders van deze instelling, maar is hierop teruggefloten door de Raad van State. Het belangrijkste argument daarbij was dat gemeenten geen inkomenspolitiek mogen bedrijven. In het geval van Thebe gaat de gemeente Oosterhout wel met de zorgorganisatie om tafel om van gedachten te wisselen. De gemeente zegt te zien dat thuiszorgorganisaties in heel Nederland geconfronteerd worden met de effecten van de rijksbezuinigingen op thuiszorg. Gezien de omvang van de opgave en vanuit het belang van continuïteit in de bedrijfsvoering, mag van Thebe logischerwijs verwacht worden dat zij onder deze bijzondere omstandigheden ook bijzondere maatregelen treft.

Regeldruk en onwerkbare situaties

Volgens Actiz is het goed dat gemeenteraden zich niet mogen bemoeien met de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering van aanbieders. Het zorgt er volgens de belangenorganisatie namelijk voor dat de regeldruk sterk zou vergroten en bovendien tot onwerkbare situaties zou leiden als gemeenten op dit punt uiteenlopende eisen zouden stellen aan aanbieders.

Wet normering topinkomens

Tot slot verwijst de gemeente Oosterhout naar de Wet normering topinkomens. Deze wet geldt vanaf 1 januari 2013 in Nederland en regelt dat de salarissen van bestuurders in de publieke en semi-publieke sector dalen. Zittende bestuurders worden echter niet direct getroffen maar krijgen te maken met een afbouwregeling. Per 1 januari 2015 wordt de wet verder aangescherpt, waardoor topbestuurders in de publieke en semipublieke sector evenveel mogen verdienen als een minister, maximaal 144.108 euro bruto. Plus onkosten en pensioenbijdrage komt dat neer op 169.425 euro per jaar.

Aanpak andere gemeenten

Oosterhout is niet de enige gemeente die de hoge overheadkosten en bestuurdersinkomens wil aanpakken. Eerder in dit artikel werd Eindhoven genoemd. Andere gemeenten zijn succesvoller: Den Haag weet al een aantal jaar succesvol te korten op subsidies van zorginstellingen en gemeente Venlo liet het salaris van Wouter van Soest van De Zorggroep in Noord- en Midden-Limburg fors dalen na een dreigement.

Topinkomens

Verdienen zorgbestuurders te veel of juist te weinig? Over die vraag lopen de meningen uiteen. Zorgvisie volgt de discussie op de voet en verzamelt de artikelen in dit dossier.
Bekijk het dossier

 

4 reacties

 • Rob

  Uit de reactie van ActiZ blijkt maar weer eens dat ActiZ de belangen van de bestuurders behartigt en niet die van de sector.

 • miek.roes

  Zoals je ziet geven de rijken elkaar cadeautjes en de minderbedeelden betalen alles. De zorg wordt overgeheveld naar de gemeente dan mogen zij ook aanbieders weren met de graaiers.
  Het is nu al een grote puinhoop in de zorg en het is nog niet eens 01 jan.2015
  Hieruit blijkt het onvermogen van dit kabinet.

 • Teceer

  dus het Rijk wil de topsalarissen bij zorgaanbieders beperken, maar de VVD amendeert de mogelijkheid die de wetgeving onder andere hiervoor aan gemeenten moest bieden, eruit; da's logisch.

 • DGo

  Uiteraard mogen gemeentes geen inkomenspolitiek bij zorgaanbieders bedrijven.

  Datzelfde geldt ook voor zorgaanbieders. Zij mogen zich op geen enkele wijze bezighouden met de inkomens van bestuurders van zorginstellingen.

  Zal CZ dat willen begrijpen of staat deze boven alle partijen?

Of registreer u om te kunnen reageren.