Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Supermaatschap verliest aan populariteit

Steeds minder medisch specialisten kiezen voor een supermaatschap. Andere modellen winnen aan populariteit. Dat blijkt uit een peiling van Logex in opdracht van de Orde van Medisch Specialisten.
Supermaatschap verliest aan populariteit
Foto: ANP Lex van Lieshout

Vrijgevestigde medisch specialisten moeten zich door de invoering van de integrale bekostiging anders organiseren. Vanaf 1 januari 2015 ziet de fiscus de huidige maatschappen niet meer als fiscale ondernemers. Medisch specialisten moeten dan aan de reguliere criteria voor ondernemerschap voldoen. De Orde van Medisch Specialisten heeft daarvoor twee modellen uitgewerkt samen met de NVZ en het ministerie van Financiën: het samenwerkings- en het participatiemodel. Van beide vormen bestaat er, in fiscaal vakjargon, een 'transparante' en een 'niet-transparante' vorm.

Supermaatschap

In het voorjaar ging de voorkeur van 87 procent van de medisch specialisten uit naar de transparante vorm van het samenwerkingsmodel, ofwel de supermaatschap. Hierbij verenigen de medisch specialisten zich samen in een apart medisch specialistisch bedrijf, waarmee het ziekenhuis afspraken maakt over productie, prijzen, kwaliteit en governance. Maar uit de peiling van eind juli kiest nog maar 63 procent voor deze variant.

Eigen bv en coöperatie

Opvallend is dat de niet-transparante vorm van het samenwerkingsmodel aan populariteit wint. Twintig collectieven, ofwel 26 procent, geven aan hiervoor te kiezen. In dit model hebben de specialisten een eigen bv die ze inbrengen in een gezamenlijke bv of een coöperatie. 'Bij deze variant hebben medisch specialisten op voorhand een redelijke mate van zekerheid over de opstelling van de Belastingdienst', verklaart Janko de Jonge, vice-voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten. 'De fiscus heeft in april laten weten dat medisch specialisten in dit model fiscaal ondernemer blijven. Ik vermoed dat medisch specialisten dit model als second best kiezen. Dit model stelt minder strenge eisen als het gaat om ondernemersrisico's.'

Fiscus draalt

Bij de variant van de supermaatschap ontbreekt die zekerheid vooralsnog. De Orde had gehoopt dat de fiscus ook hierover nog voor de zomer uitsluitsel zou geven, maar dat is nog niet gebeurd. De Belastingdienst wil bij elk voorstel apart beoordelen of de medisch specialisten wel voldoende ondernemersrisico lopen als het gaat om investeringen in bijvoorbeeld apparatuur en personeel. 'Stel dat de fiscus dit jaar geen besluit neemt. Medisch specialisten lopen dan het risico dat ze achteraf te horen krijgen dat ze geen ondernemer zijn. Daar is jurisprudentie over in andere sectoren. Daarbij lopen ze het gevaar dat ze alsnog werkgeverspremies moeten afdragen. '

Arts als aandeelhouder

Uit de peiling blijkt verder dat in zes ziekenhuizen de medisch specialisten kiezen voor het participatiemodel. Daarbij worden de medisch specialisten aandeelhouder van het ziekenhuizen. In twee ziekenhuizen gaan de medisch specialisten allemaal in loondienst. Hoeveel medisch specialisten er totaal in loondienst gaan, valt nog niet te zeggen. De peiling is op het niveau van collectieven gedaan. Ook in ziekenhuizen waar vrijgevestigde medisch specialisten als collectief kiezen voor behoud van het vrije ondernemerschap, kunnen individuele artsen een andere keuze maken. Die keuze hangt onder meer af van het aanbod van het ziekenhuis, de leeftijd en de goodwill die is betaald.

Integrale bekostiging ziekenhuizen

Specialisten en bestuurders moeten vanaf 2015 samen onderhandelen over de prijs die zij vragen per aandoening. Hoe dat verloopt, leest u in dit dossier. Bekijk het dossier

4 reacties

 • tvadek

  De beste stuurlui staan aan wal. Laat dat nou net de reden zijn dat de gezondheidszorg zo duur is. De discussie over geld en inkomen is een heilloze . Misschien moet iedereen die hier uitspraken over meent te moeten doen bij zichzelf te rade gaan wat hij of zij nou bijdraagt aan de maatschappij. De grootste schreeuwers blijken dan meer te kosten dan ze opleveren en met name te vinden dat dat heel terecht is. Jaloezie is een slechte raadgever in deze discussie

 • mariellavanwijnen@gmail.com

  Een modaal inkomen waarvan je rond kunt komen, met daar op de normale ORT zoals die ook voor andere zorgverleners gelden.
  En m.b.t. De extra hoge studieschulden een aparte restitutie regeling, zodat deze overeenkomt met 5 jaar studeren, en dan ook betaalbaar is.

 • Eltjo

  Ik weet hier nog wel voorbeelden van maar dan op lager niveau. Lig je als stratemaker 45 jaar krom over de stenen, rug, knieën en geest kapot waar de gezondheidzorg kapitalen aan kan verdienen. Vervolgens klagen diegenen die het meest aan jou verdienen dat de stratemaker veel te duur is. En dat voor 1,5x het minimum loon.
  Als je de mensen slecht behandeld krijg je revolutie.

 • bezorgde

  Zou u uw zoon nog aanraden medicijnen te gaan studeren? Na 12 jaar studie op het allerhoogste niveau, plus een dijk van een studieschuldmag hij de helft van zijn tijd controlelijsten aanvinken, vele nachten en weekenden opofferen, risico's en verantwoordelijkheden dragen, waar een bankdirecteur geen weet van heeft en..tegen welk netto jaarsalaris?
  Wat vinden we dit werk waard als maatschappij?
  If you pay peanuts, you get monkeys!

Of registreer u om te kunnen reageren.