Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Vrijgevestigd specialist voelt voor loondienst

Steeds meer vrijgevestigd medisch specialisten overwegen de overstap naar loondienst. Ziekenhuizen kunnen met een aanvulling op het loon zorgen voor een beperkt verlies aan inkomen.
Vrijgevestigd specialist voelt voor loondienst

In Nederlandse ziekenhuizen werken ongeveer 7200 vrijgevestigd medisch specialisten. Door veranderingen in de regelgeving dreigen zij hun status van fiscaal ondernemer voor de fiscus kwijt te raken. De vrijgevestigden kunnen wel verdergaan als ondernemer, maar daarvoor moeten ze zich op een andere manier gaan organiseren. Ze moeten een medisch specialistisch bedrijf oprichten of aandeelhouder worden van het ziekenhuis. Dat heeft nogal veel voeten in de aarde.

Specialist in loondienst

Een alternatief is in loondienst gaan van het ziekenhuis. Wout van der Linde van het financieel adviesbureau Sibbing & Wateler merkt dat er meer vraag dan ooit is onder vrijgevestigd medisch specialisten naar wat deze overstap nu financieel betekent. Hij is mede-auteur van de publicatie De overstap van vrij beroep naar dienstverband van de Orde van Medisch Specialisten, waarmee medisch specialisten en ziekenhuizen kunnen uitrekenen wat de financiële gevolgen zijn.

Inkomensval

Over het algemeen betekent de overstap een achteruitgang voor vrijgevestigd medisch specialisten. De gemiddelde vrije beroepsbeoefenaar heeft momenteel een winstaandeel van 240.000 euro en een nette-inkomen van 98.200 euro. In loondienst gaat deze specialist terug naar 68.400 euro, volgens een tabel in de uitgave. Ziekenhuizen kunnen de inkomensval beperken met een aanvulling op het loon. Ze hebben daarvoor ook de financiële ruimte, mits de medisch specialist dezelfde omzet behoudt. Die 240.000 euro aan omzet valt onder de nieuwe regelgeving toe aan het ziekenhuis. Als het ziekenhuis die helemaal gebruikt om het loon van de specialist mee aan te vullen, komt deze op hetzelfde netto-loon uit als de vrije ondernemer. De werkgeverslasten nemen dan jaarlijks per specialist met 3100 euro toe. Daarmee zijn de financiële gevolgen voor beide partijen beperkt.

Deels compenseren

Maar ziekenhuizen zullen het loon niet helemaal gaan compenseren, verwacht Van der Linde. 'Ik hoor van ziekenhuizen die het loon voor zeventig procent aanvullen en dertig procent gebruiken om de goodwill te compenseren.' De meeste ziekenhuizen maken momenteel een voorstel voor de overstap naar dienstverband. Van der Linde adviseert medisch specialisten om de gevolgen daarvan goed te bestuderen en zelf een afweging te maken of ze kiezen voor de veilige haven van loondienst of het vrije ondernemerschap. 'De keuze hangt ook samen met iemands privé-situatie. Als je als jonge maat net twee ton aan goodwill hebt betaald, dan zul je die wel gecompenseerd willen hebben.'

Aantal overstappers onbekend

Hoeveel vrijgevestigden uiteindelijk kiezen voor de overstap naar dienstverband is nog niet duidelijk. De Orde van Medisch Specialisten heeft hier nog geen cijfers over beschikbaar. In het Zorgvisie Weekoverzicht verschijnt een artikel met meer achtergrondinformatie.

Integrale bekostiging ziekenhuizen

Specialisten en bestuurders moeten vanaf 2015 samen onderhandelen over de prijs die zij vragen per aandoening. Hoe dat verloopt, leest u in dit dossier. Bekijk het dossier

Of registreer u om te kunnen reageren.