Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Enorme inkomensval voor mantelzorgers’

Mantelzorgers die zich gedwongen voelen om minder te gaan werken zodat zij meer voor hun naaste kunnen zorgen, maken een enorme inkomensval. Mensen met een modaal inkomen gaan er ruim 1100 euro per maand op achteruit, dat berekende het Nibud in opdracht van Mezzo.
‘Enorme inkomensval voor mantelzorgers’
Foto: ANP Lex van Lieshout

Het is de eerste keer dat de financiële situatie van mantelzorgers met cijfers wordt onderbouwd, zegt Mezzo. Zo blijkt dat een modaal gezin waarin de moeder van drie dagen werken in 2015 naar één dag werk gaat in verband met een zorgbehoevende vader, er 1176 euro per maand op achteruit gaat. In dat bedrag zitten ook de extra reiskosten en het wegvallen van de kinderopvangtoeslag.

Gevolgen voor mantelzorgers

Mezzo heeft de berekeningen laten uitvoeren omdat de organisatie van mantelzorgers vaak vragen krijgt over financiën. Met het rapport wil de organisatie naar de gemeentes stappen om hen meer duidelijkheid te geven over de gevolgen van de nieuwe overheidsmaatregelen voor zorgbehoevenden en mantelzorgers. 'Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers', zegt Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo. Volgens haar moeten gemeentes ervoor zorgen dat er een goede mix komt van vrijwillige en professionele zorg en al in een vroeg stadium daarover in gesprek gaan met alle betrokken partijen. Hoogendijk hoopt dat gemeentes ruimhartig hun verantwoordelijkheid nemen. 'Er ontstaat een ongezonde situatie wanneer een mantelzorger onder morele druk minder moet gaan werken. Op zo'n moment dreigt  overbelasting. Dit onderzoek laat zien dat minder werken of stoppen met werken niet de oplossing is van het probleem, maar het probleem juist vergroot.'

Het rapport

Het rapport (als bijlage toegevoegd aan dit artikel) geeft inzicht in de inkomenseffecten van een niet-mantelzorgsituatie naar een mantelzorgsituatie en de inkomenseffecten van de beleids- en wetswijzigingen in die vanaf 2015 in werking zullen treden. Het Nibud berekende ook de financiële situatie van een gepensioneerd echtpaar waarvan één partner naar een verpleeghuis gaat en van een alleenstaande vader met AOW met een meerderjarig kind in de Wajong. Ook voor hen is het inkomensverlies respectievelijk 485 en 667 euro per maand.

Hoge druk

Niet alleen de inkomens gaan achteruit. Volgens een enquête onder 1095 mantelzorgers door pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM is de druk op mantelzorgers opnieuw toegenomen. Ze staan er vaker alleen voor, ze zijn meer dan voorheen belast met de zorg voor mensen met dementie en vinden deze zorg moeilijker te combineren met hun privéleven en hun werk. Ruim een derde van de ondervraagden geeft al langer dan acht jaar mantelzorg, in de meeste gevallen aan één en dezelfde persoon. Opvallend is dat acht van de tien mantelzorgers deze taak combineert met (deeltijd)werk. Hun werkgevers zijn daar vaker dan vorig jaar mee bekend, maar nog altijd is 45 procent van de leidinggevenden niet op de hoogte van het feit dat hun personeel mantelzorg verleent. Bijna een derde van de werkgevers biedt personeel dat mantelzorgtaken op zich neemt geen ondersteuning, zo valt op te maken uit de enquêteresultaten.

Nog zwaarder

De geënquêteerden verwachten daarnaast dat de mantelzorg hen in de komende periode meer tijd gaat kosten, en uit de cijfers blijkt dat de dagelijkse frequentie van zorgverlening is toegenomen. Dit valt samen met overheidsbeleid dat er op gericht is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Zeventig procent van de mensen die mantelzorg nodig hebben, is in 2014 thuiswonend. Net als vorig jaar blijkt dat de hulp aan dementerenden voor de grootste, vooral mentale belasting zorgt. Mantelzorgers constateren dat ze het vaker in hun eentje opknappen en minder dan voorheen mantelzorgtaken kunnen delen. Een ruime meerderheid zegt zich zorgen te maken over de toekomst als het gaat om de positie van de mantelzorger en de hulpbehoevende. In vergelijking tot vorig jaar wordt mantelzorg nu vaker binnen de familie verleend. De mantelzorg voor mensen in de buurt is tegelijkertijd afgenomen.

 

 

 

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.