Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Utrechtse gemeenten hanteren ‘noodverband’ voor inkoop Wmo

Samen met wethouders van vier andere gemeenten eist wethouder Hans Nijhof van Utrechtse Heuvelrug correcte en volledige cliëntgegevens van het ministerie van VWS. Anders komt de transitie van Wmo-zorg in gevaar. De tijdelijke oplossing die hij en zijn collega’s in de tussentijd hanteren om toch zorg in te kunnen kopen is volgens Nijhof ‘vrij elegant’.
Utrechtse gemeenten hanteren ‘noodverband’ voor inkoop Wmo
Foto: ANP FOTO Robin Utrecht

'Het was echt ongelofelijk en zorgelijk. Tijdens de onderhandelingen met zorgaanbieders uit de regio over de inkoop van begeleiding en ondersteuning, kwamen we erachter dat er in feite niets klopt van de brongegevens die we van het Rijk binnenkregen over cliëntenaantallen en zorgzwaarte', zegt Nijhof. 'We waren gezamenlijk bezig om een inkoopmodel op te zetten waarin we de bestaande 'uurtje-factuurtje-aanpak' wilden vervangen door een inkoopmodel met ruwweg vier categorieën; licht, midden, zwaar en zeer zwaar. Al snel bleek dat we dat helemaal niet konden doen. Omdat er een verschil zit van meer dan dertig procent tussen het totale aantal klanten volgens Vektis versus de CAK-gegevens over het aantal klanten met een indicatie dat ook zorg declareert.'

Vertrouwen

Hoewel het ministerie nog over de brug moet komen met de juiste gegevens, hebben de vijf Utrechtse gemeenten een tijdelijke oplossing gevonden voor de zorginkoop, die nadrukkelijk alleen geldt voor overgangsjaar 2015. 'In die oplossing heb ik zeker vertrouwen', zegt Nijhof. 'Het houdt in dat we met aanbieders in de regio een akkoord hebben dat zij met een korting vooraf op het totale zorgbudget gaan werken. Als gemeenten houden wij hierbij de vinger aan de pols door continu in overleg te blijven met deze zorgaanbieders en de cliënten- en belangenorganisaties. Het is een soort hybride model zou je kunnen zeggen.' Het kortingspercentage op het totale budget is nog niet definitief vastgesteld, maar zal ergens rond de twintig procent uitkomen. 'Daarvan zeggen onze zorgpartners dat we er samen zeker uit kunnen komen.'

Bezoek

Volgens Nijhof toont de oplossing van de Utrechtse gemeenten aan dat decentralisatie goed is voor de zorg. 'Nu wordt zichtbaar dat met al die ingewikkelde systemen die de het ministerie hanteerde om objectief zorg te verlenen er gewoonweg vervuilde bestanden zijn ontstaan. Wij kunnen het op decentraal niveau veel gerichter organiseren.' Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) brengt op 30 september een bezoek aan de regio. Dan zal hem om helderheid gevraagd worden over de gegevens van de Wmo en de Jeugdzorg.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

Gerelateerde tags

3 reacties

 • vollebregt-ZZPNL

  Beste Gemeenten
  Denk ook aan de ZZPers

  In elke WMO regio leveren ZZPers goede flexibele zorg op maat
  Maar de verzekeraars kennen hen niet
  Om een voorbeeld te noemen in de Regio DRECHTSTEDEN kennen de verzekeraars maar 23 ZZPers , terwijl er honderden in elke dag hun burgers goed helpen, van die 23 worden er maar 5 gecontracteerd, omdat er niet meer budget is. terwijl de ZZPers 10% van alle zorg bieden krijgen ze geen 6 miljoen aan opdrachten maar 200.000 euro
  Dit is toch wel heel krom..........
  Gemeenten help u burgers, biedt meer keuzevrijheid denk ook aan de ZZPers.....................

 • keesknol

  Concluderen dat de decentralisatie goed is omdat we zo van de vervuilde bestanden af komen is wel heel erg kort door de bocht. Die bestanden zeggen niets over de kwaliteit en al evenmin over de doelmatigheid van de structuur die nu in een te hoog tempo wordt afgebroken en vervangen door een structuur waarin er nu al weer nieuwe lastige schotten zichtbaar worden, waardoor de hoognodige samenhang - naast de kosten het grootste probleem - niet wordt bevorderd. En voor de bezuinigingen is deze dure mammoetoperatie bepaald niet handig.

 • bezorgde

  Zulke contractafspraken zijn alleen haalbaar wanneer er voldoende flexibel inzetbare ZZP-ers blijven. Dus ook de ministeries zullen wat integraler regie moeten voeren.

Of registreer u om te kunnen reageren.