Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

VWS mikt op lagere buffers zorgverzekeraars

Minister Schippers verwacht dat de zorgverzekeraars volgend jaar uit hun reserves in totaal 800 miljoen euro teruggeven aan de verzekerden. Dat blijkt uit de begroting van VWS voor 2015. De afgelopen twee jaar hebben de zorgverzekeraars hun reserves zien groeien.
VWS mikt op lagere buffers zorgverzekeraars
Foto: ANP - Martijn Beekman

Het ministerie verwacht dat de verzekeraars ook dit jaar minder uitgeven dan geraamd. Uit de cijfers van de VWS-begroting voor 2015 blijken opnieuw forse meevallers op de uitgaven aan medicijnen. Op basis van de laatste cijfers van de NZa en Zorginstituut Nederland gaat het om een meevaller van 611 miljoen in 2013  die doorwerkt in 2014 en volgende jaren. Hetzelfde verschijnsel treedt op bij hulpmiddelen waaraan 145 miljoen minder is uitgegeven. Bij de eerste lijn zijn het vooral de tandartsenzorg, de fysiotherapeut, verloskundige zorg en kraamzorg waar de uitgaven meevallen. In totaal gaat het hier om 128 miljoen euro.

Extra meevaller

Opvallend is dat er nog geen actuele meevallers zijn meegenomen van de ziekenhuizen en de ggz-sector. De jaarrekeningen van een groot aantal instellingen zijn nog niet gedeponeerd. VWS gaat er echter al wel vanuit dat het hoofdlijnenakkoord bij de ziekenhuizen effect heeft gehad. De verwachting is dat aan medisch specialistische zorg  volgend jaar 700 miljoen euro minder wordt uitgegeven dan de 22,9 miljard euro van 2014.Verder komt er 114 miljoen meer binnen uit het eigen risico doordat meer zorg wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet.

Begroting op de schop

De begroting van VWS voor 2015 is ingrijpend op de schop gegaan door de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten, de uitbreiding van de Zorgverzekeringswet en de hervorming van de langdurige zorg. Het ministerie neemt in de presentatie van de cijfers alvast een voorschot op de invoering van de Wlz per 1 januari 2015. Als de wet de Tweede en Eerste Kamer ongeschonden passeert, wordt volgend jaar aan de Zorgverzekeringswet 44,4 miljard euro uitgegeven, aan de Wmo  en de Jeugdwet 7,1 miljard euro en aan de Wlz 19,5 miljard. Het fonds waaruit de AWBZ-uitgaven worden gefinancierd wordt in 2020 opgeheven. De gemiddelde zorguitgaven per volwassene dalen volgens VWS volgend jaar licht maar 5075 euro.

5 reacties

 • Rob

  Vreemd. Sommige zorgverzekeraars hebben een winstoogmerk (Achmea bijvoorbeeld). Dan ga je als minister toch niet vragen of Achmea de prijzen van hun producten verlaagt. Vervang Achmea door Philips en het direct duidelijk hoe vreemd dit voorstel is.

  Er is maar een reden waarom de winsten zo (en reserves) zo hoog zijn opgelopen: gebrek aan concurrentie. Als de concurrentie heel fel zou zijn dan zouden de verzekeraars een negatieve winst accepteren en interen op hun eigen vermogen (zolang DNB dat zou tolereren).

  Bovenstaande redenering wordt onontkoombaar wanneer men zich realiseert dat mensen zorgverzekeringen als commodity beschouwen. Wissel van zorgverzekeraar en de zorg(aanbieder) blijft gelijk. Mensen wisselen sneller van zorgverzekeraar dan van autoverzekeraar. En als de winsten over meerdere jaren dan nog zo hoog blijven terwijl er al een zeer grote buffer is, dan blijft er echt maar een conclusie over: te weinig concurrentie.

 • benno12

  Haha hoeven de premies ook niet omhoog.
  o nee wel aaltd heeft gelijk! !
  De raden van bestuur en directies moeten geen honger lijden

 • aaltd

  Nee Jaap, de premies en het eigen risico moeten omhoog anders kunnen zij de broek van eigen dure uitgaven niet betalen over de ruggen van de verzekeringnemers. Denk vooral aan gouden( worden in de toekomst diamanten) handdrukken.

 • Jaap van den Heuvel

  De verzekeraars hebben alleen al over 2013 ruim 2000 miljoen aan hun reserves toegevoegd. Dit ten laste van hun verzekerden. Daar kan die 800 miljoen ruim vanaf.

 • bezorgde

  'Verwachten' is een term waarmee duidelijk aangegeven wordt dat het ministerie de regie uit handen heeft gegeven, anders stond er ' regelt dat'.

Of registreer u om te kunnen reageren.