Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Voorspelbaar verlies op wijkverpleging is dramatisch’

Verzekeraars die veel investeren in wijkverpleging snijden zichzelf in de vingers. Daarmee trekken ze verzekerden aan op wie ze voorspelbaar verlies zullen lijden.
‘Voorspelbaar verlies op wijkverpleging is dramatisch’

Daarvoor waarschuwt onderzoeker Richard van Kleef van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit) in Zorgvisie Magazine dat vrijdag 26 september verschijnt. Minister Edith Schippers van VWS hevelt de wijkverpleging per 2015 over van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (ZVW). Daarmee verdwijnen de financiële schotten met de eerstelijns zorgaanbieders en de ziekenhuizen. Die schotten verhinderen nu de verschuiving van dure ziekenhuiszorg naar de eerste lijn. Onder één wettelijk regime moet het makkelijker worden om de wijkverpleegkundige de centrale rol in de wijk te geven die het kabinet voor ogen staat. Meer preventie, meer zelfredzaamheid, meer zorg dicht bij huis en minder in ziekenhuizen, dat is het doel.

Voorspelbaar verliesgevend

Maar de financiële prikkels voor verzekeraars zijn momenteel niet goed geplaatst. Verzekeraars die zich profileren met goede wijkverpleging, trekken een groep verzekerden aan op wie ze voorspelbaar verlies lijden. Op mensen die in het voorgaande jaar een AWBZ-indicatie hadden, bedraagt dat verlies per verzekerde maar liefst 701 euro. Dat staat in een brief die minister Edith Schippers van VWS vorige week naar de Tweede kamer heeft gestuurd. Het verlies heeft alleen nog maar betrekking op de somatische zorg die deze groep van ruim 400.000 mensen ontvangt in de basisverzekering. Het voorspelbare verlies op de wijkverpleging zelf is nog vele malen groter. Die bedraagt ruim 3187 euro per verzekerde.

'Invoering per 2017 is historische fout'

De minister wil in principe dat verzekeraars in 2017 de wijkverpleging volledig risicodragend uitvoeren. CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot vindt dat Schippers een historische fout maakt als ze blind afkoerst op 2017. Dat zei ze in een Kamerdebat afgelopen dinsdag. 'Het gaat om een heel nieuwe categorie verzekerden voor verzekeraars. Ik heb de minister gevraagd om 2017 los te laten en een plan B te maken voor als verbetering van de risicoverevening helemaal niet lukt. De afrekening over wat er is gebeurd op de verzekeringsmarkt in 2015, weten we pas in 2018.'

VWS beperkt risico in 2015

In het debat leek Schippers niet keihard aan 2017 vast te houden. De minister zei pas over te gaan tot volledige risicodragendheid als de kwaliteit van het vereveningsmodel goed is. 'Dat is een stip op de horizon.' Aan de andere kant wees Schippers er ook op dat ze tot nu toe altijd haar deadlines heeft gehaald. Voor 2015 geldt een apart risicovereveningsmodel dat verzekeraars achteraf deels compenseert voor verliezen die ze lijden op de wijkverpleging. Volgens Schippers lopen de verzekeraars daardoor een beperkt risico over deze kosten.

ZN waarschuwt voor ongelijk speelveld

Zorgverzekeraars Nederland is blij dat invoering van volledige risicodragendheid per 2017 niet heilig is voor de minister. ZN maakt zich zorgen dat de ondercompensatie voor chronisch zieken leidt tot een ongelijk speelveld tussen verzekeraars. De brancheorganisatie wijst erop dat verzekeraars in 2015 nog maar weinig mogelijkheden hebben om via de zorginkoop hun risico's te beperken, omdat de inkoop dan gebeurt via het representatiemodel. Het risico dat een verzekeraar loopt, wordt daardoor bepaald door de populatie van verzekerden. Verzekeraars die toevallig veel chronisch zieken hebben, ondervinden daarvan een financieel nadeel. ZN vindt dat VWS alles op alles moet zetten om het vereveningsmodel te verbeteren.

Verkeerde financiële prikkels

Hoogleraar Wynand van de Ven, expert op het gebied van risicoverevening, heeft hier weinig vertrouwen in. 'Zelfs als de minister de risicodragendheid twee jaar uitstelt, is dat nog een vrijwel onmogelijke opgave, omdat verbeteren van het vereveningsmodel voor de kosten van verpleging en verzorging technisch een zeer complexe problematiek is.' Van de Ven noemt de voorspelbare verliezen uit het VWS-onderzoek van 3187 euro per verzekerde 'dramatisch'. 'Als dit niet goed wordt opgelost, ontbreken de financiële prikkels voor verzekeraars om zich in te spannen voor wijkverpleging. Integendeel, ze worden juist geprikkeld om er niet in te investeren.'

Zorgvisie magazine

In de Focus Zorginkoop in Zorgvisie magazine staan verder bijdragen over zorginkoop via populatiegebonden bekostiging, zorginkoop van protonentherapie en een interview met Ab Klink, lid raad van bestuur zorgverzekeraar VGZ.

Zorginkoop

Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. De contractonderhandelingen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Hoe het de partijen vergaat, leest u in het dossier zorginkoop.

Bekijk het dossier

4 reacties

 • fred

  Geachte lezer,
  Nieuwe wetten worden met een te hoge snelheid ingevoerd!
  Dit is vragen om brokken
  In 2015 zullen weer nieuwe verkiezingen worden gehouden.
  Het electoraat zal haar eigen keuze maken.
  Vriendelijke groet.

 • het kan beter

  Jammer dat onze VWS minister Schippers als een gillende keukenmeid door het zorgbestel gaat. Wie gezond snapt er niets van. Wie ziek is krijgt de gevolgen op z'n bord en merkt dit in z'n beurs. Deze regering financiert alleen populistische zaken om ''mee te doen'' met de grote landen

 • Hoeksr

  Ha, ha, Verzeker alleen datgene wat strikt noodzakelijk is.
  Zieke mensen gaan vanaf volgend jaar sneller dood!
  ...................

 • AACM Maes

  De geschiedenis herhaalt zich steeds. Nu ten aanzien van bedoelde overschrijding kosten wijkverpleging. Verzekeraars investeren niet meer in zorg dan is gedekt via de rekenpremie VWZ/BKZ. Gaat al jaren zo. De ZV die wel meer investeert, bvb als dat noodzakelijk is, betaalt de meerkosten. Per 2015 zijn ZV's risicodragend voor 1e lijn. Het risico anno 2015 ligt, naast de burger die niet de goede zorg krijgt, bij de zorgaanbieders met MBI, maximale groeipercentages en tariefmaatregelen. NZa kijkt weg. Met een goed ante-vereveningsmodel lijden ZV's geen buitensporig risico. En met hun extra reserves (hoger dan Solvency) kunnen ze ook nog wel een stootje hebben. Lees van Boxtel (Volkskrant)/Oomen (Follow the Money)

Of registreer u om te kunnen reageren.