Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

KPMG verwacht overnamegolf zwakke ziekenhuizen

KPMG rekent op een stevige financiële sanering van de ziekenhuissector. Vorig jaar zijn vijf ziekenhuizen overgenomen omdat ze grote financiële problemen hadden. ‘Het zou me niet verbazen als de komende twee à drie jaar deze aantallen structureel zijn’, aldus Anna van Poucke, voorzitter van KPMG Gezondheidszorg.
Anna van Poucke, voorzitter van KPMG Gezondheidszorg
Anna van Poucke, voorzitter van KPMG Gezondheidszorg - Foto: KPMG

'Meer dan voorheen is de financieel wankele positie van ziekenhuizen een "driver" voor overnames', aldus Van Poucke.  Vooral kleine ziekenhuizen in de regio hebben het moeilijk. Die gaan het volgens de onderzoekers niet redden zonder sterke partner. Verder bemoeien verzekeraars en banken zich steeds nadrukkelijker met initiatieven voor bestuurlijke samenwerking.
Vorig jaar zijn het Slotervaart ziekenhuis, het Rode kruis Ziekenhuis, het Langeland Ziekenhuis, het Ruwaard van Putten en de Ommelander Ziekenhuis Groep onder financiële druk overgenomen of is de overname van de ziekenhuizen aangekondigd. Deze week is daar de Sionsberg bijgekomen.

Einde fusietijdperk

Van Poucke heeft haar uitspraken gedaan tijdens de publicatie van het onderzoek "Wie doet het met wie in de zorg", een jaarlijks overzicht van de bestuurlijke samenwerking tussen de ziekenhuizen. Het is de derde keer dat het onderzoek is gehouden. Bestuurders geven nog steeds aan dat het verhogen van de kwaliteit van de zorg en kwaliteitscriteria de belangrijkste redenen zijn om bestuurlijke samenwerking aan te gaan. Maar de onderzoekers van KPMG komen om verschillende redenen tot de conclusie dat het eind van het fusietijdperk in zicht is. Het merendeel van de ziekenhuizen heeft al een samenwerkingspartner uitgekozen en is druk bezig met de uitvoering van de plannen. Tegelijk wordt duidelijk dat fusies vaak niet de meerwaarde brengen die ervan wordt verwacht. Als de huidige samenwerkingsplannen worden uitgevoerd, krimpt het aantal ziekenhuizen tot 89 op de korte termijn en 86 op de lange termijn. Het aantal zelfstandige besturen is dan ten opzichte van 2009 met 26 procent gedaald.

Portfoliokeuzes

KPMG geeft aan dat de manoeuvreerruimte voor ziekenhuisbesturen beperkt is. Portfoliokeuzes worden uitgesteld omdat omzetbehoud nodig is om de vastgoedlasten te betalen. De functieprofielen van de verschillende locaties blijven na een fusie meestal ongewijzigd. Afdelingen Spoedeisende Hulp blijven open omdat de directies de medisch specialisten niet meekrijgen bij de implementatie van plannen. Het ontstaan van Medisch Specialistische Bedrijven (MSB's) van vrijgevestigde specialisten met hun eigen financiële belangen zorgt voor nog meer problemen. 'Zowel het formele fusietraject als het verzilveren van de meerwaarde van samenwerking in het postfusietraject kan hiermee bemoeilijkt worden', schrijven de onderzoekers. Anna van Poucke en Ferdinand Veenman, sectorleider Banken en hoofd Financieringspraktijk van KPMG, vinden dat de beleidsmakers moeten ingrijpen. 'De nieuwe situatie waarin ziekenhuizen verkeren, vraagt om bestuurlijke slagkracht. Ze moeten veel sterker positie kiezen maar het MSB werkt contraproductief.'

4 reacties

 • AACM Maes

  Fusies waarbij KPMG een deel van de ingewikkelde logistiek op zich kan nemen? Ik denk dat de KPMG nu juist niet de partij is, om zich uit te laten. Immers: Vestia, Imtech, SNS, Ballast Nedam, FIOD bemoeienis na bouw eigen kantoor. Must I say more? Waarom krijgt KPMG hier zo'n podium van nota bene de hoofdredacteur. Saillant detail is verder dat niet de Erasmus Universiteit de evaluatie kreeg van de Zvw, maar ook weer de KPMG. Blijkbaar is de relatie met VWS nog steeds inning. Gefeliciteerd!

 • het kan beter

  Gezondheidzorg verbetering wordt steeds meer markt voor hoog opgeleide nieuwsgierige techneuten die weinig hebben met naaste zorg. Ik dacht dat een ziekenhuis een ''basisvoorziening'' was voor de streek.
  Met de neergaande lijn - minder ziekenhuizen wordt de patient op achterstand gezet in aansluiting op het pensioendebat. Ouderen tellen niet meer. Wie een zwakke gezondheid heeft zoek het maar uit.
  Wie in Noord Nederland woont wordt helemaal genaaid door onze regering. Zij kiezen voor MARKT boven menselijk moraal! De bestuurders van de zorgverzekeraars lachen zich kapot, om het domme gedoe in DEN HAAG.

 • lbaas

  Dappere uitspraken van KPMG over de machtsarena die binnen de ziekenhuizen bestaat. De vorming van MSB's maken die mijns inziens niet op voorhand ingewikkelder, want dat kon al niet meer. De beleidskeuzes die partijen in de zorg de afgelopen decennia hebben gemaakt in de bekostiging en inrichting van de ziekenhuiszorg hebben vooral bijgedragen aan 'gedoe'. Heel veel gedoe, dat de aandacht afleidt van medisch specialisten, dat de toch al bizarre spanning heeft opgevoerd tussen enerzijds medische staf en medisch/patiënten belang en anderzijds bestuurlijk/machtsbelang. KPMG of anderen zouden eens onderzoek moeten doen hoeveel aandacht voor de patiënt dat kost en dus ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg. Onderzoek dan ook eens hoeveel al die fusies tussen ziekenhuizen hebben opgeleverd en zet daar dan eens de kosten van de inzet van de 'grote jongens' in de advieswereld tegenover. Je zou er een parlementaire enquête op los kunnen laten.

 • tvadek

  Prachtig platform voor KPMG/ plexus dat zorgvisie. En mooi dat je eerst mee vorm gegeven hebt aan het financiële debacle dat ziekenhuiszorg heet, ( UMCU) vervolgens consultancy bedrijft voor diezelfde publiek gefinancierde sector ( betaald door oud collega's, die daar zelf niet slechter van werden omdat het niet hun eigen onderneming was) . Dan voor een Betuwelijn achtste organisatie gaat werken ( dbconderrhoud) die een op voorhand failliet declaratiesysteem draaiende probeert te houden, om tenslotte een door medewerkers geparticilariseerde overheidsinstantie ( plexus/KPMG) de MSB's die juist de oplossing zijn in plaats van het probleem in de curatieve sector neer te zetten als niet constructief/ obstructief. Heeft waarschijnlijk te maken met het verdienmodel van plexus KPMG . Boter op het hoofd is hier een understatement . Bah

Of registreer u om te kunnen reageren.