Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Plasterk: ‘Verlaging topinkomens zorg per 2016’

Topinkomens in de zorg worden pas vanaf 2016 verder verlaagd. Minister Plasterk schrijft dat in een Kamerbrief. Een technische kwestie veroorzaakt het uitstel.
Plasterk: ‘Verlaging topinkomens zorg per 2016’
Foto: ANP - Martijn Beekman

De WNT-2 (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT) werd vlak voor 2015 aangenomen door de Eerste Kamer. Kort daarop volgden brieven van minister Schippers en minister Blok (Wonen) dat zij de salarissen in hun sector niet onmiddellijk kunnen verlagen. Dat leverde de nodige kritiek op, vooral van coalitiepartij PvdA, die de topinkomens graag wil drukken.

Technische kwestie

In de brief schrijft Plasterk dat voor de zorg- en welzijnssector gestaffelde normen gelden (loongebouw). Deze norm is tot stand gekomen in inbreng van de sector en gebaseerd op de beloningscode voor bestuurders in de zorg. Aan dit loongebouw is meerdere jaren aangewerkt en kan volgens Plasterk niet zonder meer worden doorvertaald naar de lagere norm. Plasterk: 'Voor deze sectoren zegt de wet dat de sectorminister de regeling moet vaststellen en dat wanneer dat niet voor 1 januari 2015 is gebeurd, de regeling van 2014 blijft gelden. Schippers heeft nog geen nieuwe regeling vastgesteld, waardoor het nieuwe maximum pas vanaf 1 januari 2016 gaat gelden. Dit geldt ook voor topinkomens bij woningcorporaties.'

Voor wie geldt de WNT-2 in 2015?

De nieuwe verlaging houdt in dat topbestuurders bij de (semi)overheid vanaf 2015 niet meer dan 178.000 euro per jaar mogen verdienen. Dat is ongeveer 50.000 euro minder dan in 2014 nog als maximum gold. De verlaagde norm is direct van toepassing voor de gehele publieke sector: het Rijk, de zelfstandige bestuursorganen, de provincies, de gemeenten, de waterschappen en de vele door deze decentrale overheden ingestelde publieke instellingen. Ook een groot deel van de semipublieke sector is direct onderworpen aan de verlaagde norm. Het gaat onder meer om de door het Rijk, gemeenten en provincies gesubsidieerde instellingen op diverse terreinen, de landelijke en regionale publieke media-instellingen, instellingen voor beroepsonderwijs, drinkwaterbedrijven en regionale energienetbeheerders. Alleen voor de topbestuurders in de zorg en de woningcorporaties blijft in 2015 nog het oude maximale bedrag van 230.000 euro gelden.

Dwarsbomen

Plasterk wil zich graag aan de wettelijke regeling houden vanwege 'ordelijke uitvoering', maar wijst er tegelijkertijd op dat de rechter minister Blok eerder heeft teruggefloten omdat hij de vorige verlaging van de topinkomens (WNT-1) te snel invoerde. Die ging in 2014 in. De rechter verklaarde de regeling onverbindend, omdat de invoering niet zorgvuldig genoeg was. Blok liet vandaag weten dat hij de wet nu zorgvuldig wil invoeren om te voorkomen dat hij opnieuw door de rechter wordt gedwarsboomd.

Vertrouwen

De nieuwe normering vraagt opnieuw aanpassing van het loongebouw door de zorgsector. Ondanks dat zij daartegen protesteren, vertrouwt Plasterk erop dat de betrokkenen, bestuurders en raden van toezicht snel het overleg over de nieuwe staffels zullen afronden. En hoewel de nieuwe normen voor de zorg pas in 2016 in zullen gaan, heeft Plasterk het waarderen als instellingen en bestuurders eerder vrijwillig overgaan tot matiging en zich aan de nieuwe normen houden.

Topinkomens

Verdienen zorgbestuurders te veel of juist te weinig? Over die vraag lopen de meningen uiteen. Zorgvisie volgt de discussie op de voet en verzamelt de artikelen in dit dossier.
Bekijk het dossier

2 reacties

  • aaltd

    Topinkomens kunnen NIET direct verlaagd worden maar pensioenen en uitkeringen WEL. Wat een rare gewaarwording. Als het gaat om geld van de werkvloer is het met dit kabinet binnen 5 minuten geregeld maar komt men aan de extreem hoge beloningen van de top dan kan dat niet. Nee, dat moeten de contracten nagekomen worden. De contracten die afgesloten zijn met de pensioenfondsen worden al jaren niet nagekomen.

  • dick1212

    het is toch wel erg zielig!!!! dat de topinkomens niet direct verlaagd kunnen worden,terwijl de werkvloer gewoon een nieuw contract wordt aangeboden tegen een lager uurtarief,hoe meet je !!!! Zo werk je als regering duidelijk mee aaneen tweedeling in de maatschappij en ben je als politici niet meer geloofwaardig

Of registreer u om te kunnen reageren.