Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Schippers: 'Ggz zegt hoofdlijnenakkoord op'

Het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord met de ggz is een dode letter. Dat komt volgens minister Edith Schippers van VWS doordat GGZ Nederland een brief en een petitie tegen aanpassing van artikel 13 heeft ondertekend.
Schippers: 'Ggz zegt hoofdlijnenakkoord op'
Foto: VWS

Schippers gaf haar interpretatie tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer over de ggz op woensdag 21 januari. 'Het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord is opgezegd door de ggz-aanbieders', zei Schippers al in het begin van haar eerste termijn. Dat was Paul van Rooij, directeur van brancheorganisatie GGZ Nederland, ontgaan, want hij was nog niet terug van de koffiepauze van het debat dat rustig leek voort te kabbelen. 'Het bestuurlijk akkoord ggz staat op losse schroeven', herhaalde Schippers toen Van Rooij zijn plaats weer had ingenomen. 'Ik heb partijen bij elkaar geroepen voor overleg hoe het verder moet.'

Wie zegt het akkoord ggz op?

CDA-kamerlid Hanke Bruins Slot en SP-kamerlid Renske Leijten vragen de minister wie het akkoord heeft opgezegd en wanneer precies. Van een formele opzegging door GGZ Nederland blijkt geen sprake. Het is de ondertekening van een petitie en een brief tegen de opheffing van de vrije artsenkeuze in december door GGZ Nederland die bij Schippers in het verkeerde keelgat is geschoten. 'Dat roept vragen op. Verwerpen ze daarmee de selectieve zorginkoop? Zitten ze wel goed in het systeem?'

Schippers hecht aan afspraken

Schippers heeft als minister twee akkoorden gesloten met de ggz en de verzekeraars. Eén in 2012 en één in 2013. De laatste loopt nog tot 2017. In de akkoorden zijn afspraken gemaakt over hoeveel geld er beschikbaar is voor de ggz. Ook hebben partijen afgesproken om mensen meer in hun woonomgeving ggz-ondersteuning te geven in plaats van ze op te nemen in instellingen. Over de rappe afbouw van bedden zonder dat de zorg aan huis goed is geregeld, debatteerde de Kamer. Maar het debat nam plotsklaps een andere wending. In de perceptie van Schippers is er geen bestuurlijk hoofdlijnenakkoord meer met de ggz. 'Een akkoord sluit je met z'n allen. Ik hecht aan afspraken. Als je af wil van een onderdeel dat één partij belangrijk vindt, dan betekent dat het einde van het akkoord. Daarom heb ik alle partijen uitgenodigd voor overleg volgende week. Waar staan we nu? Is een nieuw akkoord wel de juiste weg?'

Schippers wil selectieve zorginkoop

Schippers wil praten over twee zaken. In de eerste plaats de selectieve zorginkoop. Met de wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (ZVW) wil ze zorgverzekeraars de ruimte geven om de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg op nul euro te stellen. Nu moeten verzekeraars nog 75 procent van de rekening betalen, ook al vinden ze die zorg niet goed of te duur. Daar wil Schippers vanaf. 'Vind je dat zorg gecontracteerd moet worden of niet? Daar draait het in essentie om.'  Verder vindt Schippers dat ggz-aanbieders onvoldoende vooruitgang boeken met het transparant maken van de uitkomsten van hun behandelingen.

GGZ Nederland is verrast

Stomverbaasd is Van Rooij door de uitlatingen van de minister. 'In het debat met de Senaat in december was ze veel genuanceerder. Toen heeft ze niets gezegd over opzegging van de akkoorden.' Van opzeggen is wat hem betreft ook helemaal geen sprake. 'We onderschrijven de afspraken over selectie zorginkoop. We hebben alleen enkele opmerkingen gemaakt over het inperken van de vrije artsenkeuze, omdat we bezorgd zijn dat die voor ggz-cliënten slecht kan uitpakken. Het gaat om een kwetsbare doelgroep.' Van Rooij denkt de minister druk wil uitoefenen voor het overleg volgende week.

Akkoorden medisch-specialistische zorg en huisartsen

Voor de zekerheid vraagt Bruins Slot de minister of ook de akkoorden over de huisartsenzorg en de medisch-specialistische zorg nu niets meer waard. Maar dat is niet het geval. Alleen de akkoorden met de ggz staan op losse schroeven, omdat zij de brief en de petitie hebben ondertekend.'

Geestelijke gezondheidszorg

Dossier met nieuws, opinie en achtergrond over de geestelijke gezondheidszorg (ggz).
Bekijk het dossier

13 reacties

 • Alberts

  @ FJJ Conijn,
  Kafka was nog niet klaar: de genoemde classificatie op de verwijsbrief hoeft niet te kloppen... het gaat erom dat 'er wat staat'. Verder moet op de verwijsbrief de AGB code van de verwijzer (vaak de huisarts), NAW van de patient. En natuurlijk stellen sommige verzekeraars aanvullende eisen. Zo stelt VGZ voor 2015 dat de verwijsbrief voor de basis ggz niet ouder is dan 5 (VIJF!) dagen en voor de gespecialiseerde ggz niet ouder dan 10 dagen. Totaal onwerkbaar natuurlijk, en alles 'in het belang van controle'.

 • Teceer

  wat een geluk dat mini-ster Schippers lid is van een kabinet dat iedere aanslag op de vrijheid van meningsuiting scherp veroordeelt.

 • FJJ Conijn

  Ik bedoelde te typen: de psychologisch geschoolde naar-verwezen clinicus.

 • FJJ Conijn

  @Alberts: De niet-psychologisch geschoolde verwijzer moet een diagnose stellen, waar de psychologisch naar-verwezen clinicus dan op beoordeeld wordt qua kosteneffectiviteit van zijn/haar behandeling? Wow!! :-(

 • Seb

  Is er nog een plaatsje vrij voor Schippers in de GGZ? Ze moet wel een beetje opschieten want straks mag ze haar eigen behandelaar niet meer uitzoeken omdat haar zorgverzekeraar beter weet wat goed voor haar is.

 • GKMitrasing

  De Eerste Kamer verwierp een wetswijziging en daarmee kwam het akkoord onder druk te staan... Wat een 'frame'.

 • Marchand

  Mevrouw Schippers gaat steeds meer Zonnekoning(in) gedrag vertonen. Wellicht wordt het tijd voor een commissariaatje ergens in de luwte en een aftreden 'ik kies voor de thuissituatie' is algemeen geaccepteerd, zo geef ik maar als advies.
  Als bestuurders iets te veel in zichzelf gaan geloven en niet echt meer prikkels vanaf buiten toelaten in de meningsvorming, wordt het tijd om het stokje door te geven. Wellicht kunnen een paar collega's wat hints geven (alhoewel, die zitten vaak ook met de nagels vast in de stoelzitting).

 • A Meerding

  @ Alberts: Een mogelijkheid om de kleine(re) aanbieders de nek om te draaien misschien?

 • Alberts

  Het is ridicuul om in tegenstelling tot de somatiek bij GGZ een 'stoornis' vast te moeten stellen waarbij in de somatiek 'klachten' afdoende zijn voor een verwijzing. De verwijzer is zelden in staat een goede diagnose te stellen, niets ten nadele van de verwijzers, maar dat is niet hun vak net zomin als dat voor andere specialismen geldt. De eerstelijnspsychologie is feitelijk buitenspel gezet. Vervolgens is zoals hierboven ook gezegd juist in de GGZ de therapeutische relatie essentieel, en daarom zeer van belang dat deze zelfgekozen en in vrijheid tot stand komt. Dwingend sturen ondermijnt het behandeleffect, zo simpel is het. Komt nog bij - of vooraf- dat de bezuiniging niet onderbouwd is. Wanneer een ZV 70% betaalt aan een niet gecontracteerde bespaart men dus al 30%. Nee dit gaat om iets heel anders, wat dat is zal de tijd leren.

 • bezorgde

  Behalve politici die herkozen willen worden, wil de hele Nederlandse bevolking vrije artsenkeuze. En zeker waar het psychiaters betreft! Als er een vak is waar naast kennis en kunde ook de persoonlijkheid meespeelt in de vertrouwensrelatie is het dit vak wel. De drempels die opgeworpen zijn om uberhaupt behandeld te kunnen worden in de tweede lijn zijn al zo hoog. En de € 1500 eigen bijdrage voor een kind is mogelijk bedacht door een krankzinnige.

 • Henk

  Ja, het begint een prestigekwestie voor de minister te worden en dat is nooit bevorderlijk voor de kwaliteit van beleid en uitspraken.

 • DrZorg

  De wijze van reageren van de Minister moet behandelaars in de GGZ Jeugdzorg bekend voorkomen. Gedrag als iemand zijn of haar zin niet heeft gekregen. Nu maar hopen dat als er een verbetertraject wordt ingezet er gecontracteerde zorg is.

 • verwoerd

  Gelukkig weer een reactie die weerstand biedt tegen Schippers. het wordt tijd dat ze uit haar ( dictatoriale) stoel komt en op verantwoordelijke wijze, de zorg voor de nederlanders behartigd. Dat verantwoordelijkheden genomen worden waar het hoort en op een wijze die in nederland gangbaar is.

Of registreer u om te kunnen reageren.