Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Financiële seinen voor ouderenzorg staan op rood

Voor de korte termijn hebben de meeste organisaties in de ouderenzorg hun financiële positie op orde. Maar met een gemiddeld rendement van 1,5 procent zal in 2018 nog maar zeven procent van de instellingen financieel gezond zijn.
Financiële seinen voor ouderenzorg staan op rood
Foto: iStock

Dat staat in de Benchmark in de Zorg 2014, een jaarlijks onderzoek dat PwC doet in opdracht van brancheorganisatie ActiZ.

Financiën korte termijn op orde

Op het eerste gezicht weten instellingen in de ouderenzorg goed om te gaan met de financiële uitdagingen. Ze hebben immers te maken met zorginkopers, zowel zorgverzekeraars als gemeenten, die flink het mes zetten in de tarieven. Door kostenbeheersing en uitstel van investeringen slagen de meeste zorgorganisaties erin financieel hun broek op te houden. 38 procent van de zorgorganisaties is nu financieel gezond, tegen 33 procent een jaar geleden. De nettomarge van 1,5 procent die de organisaties in 2014 haalden, is ook 0,2 procent hoger dan een jaar daarvoor. Door de verbetering van de nettomarge ontwikkelt ook de solvabiliteit zich gunstig. Die nam toe van 26,6 procent tot 30,8 procent.

Seinen op rood voor lange termijn

Echter, in 18,6 procent van de instellingen was de nettomarge in 2014 negatief. Vooral kleine organisaties belanden steeds vaker in de rode cijfers. En voor de lange termijn staan de financiële seinen sowieso op rood. De zorgorganisaties verwachten dat het gemiddelde rendement in 2018 niet boven de 1,5 procent zal liggen. Dat is te weinig om op de lange termijn financieel gezond te blijven. Sterker nog, met zo'n bescheiden rendement zal in 2018 nog maar zeven procent van de instellingen financieel gezond zijn, zo valt te lezen in de benchmark. Bovendien eisen verstrekkers van leningen een rendement van 2,5 procent.

Daling tarieven bij zorginkoop

De bezorgdheid over de toekomst manifesteerde zich in de duidingsbijeenkomsten voor de benchmark. Dat komt vooral door de aanhoudende daling van de contracteertarieven. Die dalen al sinds 2011 en het eind lijkt nog niet in zicht. Ook in 2015 lijken de tarieven te dalen. Zorgorganisaties verwachten dat het gemiddelde tarief in de zorg aan huis op 91 procent ligt van het maximale NZa-tarief. Voor de inkoop van de wijkverpleging 2016 wordt een verdere daling verwacht tot misschien wel 89 procent van het NZa-tarief. Organisaties geven aan dat de daling van de tarieven de exploitatie voor 2015 en de jaren daarna fors onder druk zet.

Geld gaat niet naar zorg

Door de veranderingen in de zorginkoop hebben zorgaanbieders met veel meer contractpartijen te maken. Volgens ActiZ-directeur Aad Koster komt er daardoor veel geld dat is bedoeld voor zorg terecht bij juristen en boekhouders: 'Veel zorgorganisaties moeten sinds dit jaar met tientallen inkopers (gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren) contracten afsluiten, waar dat er vroeger een handjevol was. En al die inkopende organisaties stellen weer andere eisen. Dat maakt de druk op inkoop, registratie en verantwoording heel groot. Wij willen dat het geld niet naar boekhouders en juristen gaat, maar naar de zorg. Het is belangrijk dat we daar oplossingen voor vinden, want uit het onderzoek blijkt dat cliënten en mantelzorgers vinden dat zij door alle hervormingen onvoldoende aandacht krijgen.'

Ziekteverzuim stijgt weer

Een andere opvallende bevinding in de benchmark is dat medewerkers meer werkdruk ervaren. Dat heeft gevolgen voor het ziekteverzuim. Dat is voor het eerst sinds jaren weer gestegen. In 2013 bedroeg het gemiddelde verzuim 5,7 procent, tegen 6,0 procent in 2014.

Innoveren tijdens de transformatie langdurende zorg

De decentralisatie van de zorg is een botsing van culturen. Gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars proberen vanuit hun eigen wereld tot nieuwe oplossingen te komen voor de zorg en ondersteuning van mensen thuis. De bezuinigingen zetten onderhandelingen op scherp. Hoe ontstaan succesvolle innovaties bij deze transformatie? Laat u inspireren op het Zorgvisie-congres op 1 december door onder meer Jan Rotmans, Doekle Terpstra, Tim Robbe en Ard Leferink.

Eén reactie

  • ziekmakend

    werken inde zorg als zorgverlener is ziektemakend.Hard werken zal het probleem niet zijn wel al dat gedoe verloren tijd en energie met jaarlijkse contracten. Ik zou heel willen weten hoeveel geld er gaat naar alles wat administratie betreft sinds dbc en in de zorg en nu in de thuiszorg,
    Stress tgv administratiefrustatie is bij mij met 100% toegenomen. Adm tijd van 20% voor DCtijdperk naar 25 % en dan nog eens de extra kosten voor allerlei ICT verplichtingen. Ik snak naar mijn pensioen niet door mijn werk inhoudelijk wel door zoveel tijd geld en energie kwijtraken aan administratie. Ik ben hulpverlener geen boekhouder. En zeker wil ik kritisch kijken naar hoeveel is genoeg. Dat deed ik altijd al! Arme oudjes en wijkverpleging!

Of registreer u om te kunnen reageren.